Category Archives: Kabala

Atdalīšanās no labestības avota

Jautājums: Kabala ir zinātne par augstākās baudas saņemšanu, taču jūs apgalvojat, ka patiesību iespējams atklāt caur ciešanām. Kur ir patiesība? Vai mēs esam nolemti ciest?

Atbilde: Neviens nav nolemts ciešanām. Gluži otrādi, kabala ir zinātne ar kuras palīdzību mēs izzinām Augstāko spēku un no šī spēka nāk tikai labestība. Taču, lai šo labestību sajustu ir nepieciešams sajust tam pretējas sajūtas. Tomēr, tādēļ mums nav nepieciešams ieslīgt ciešanās, pietiekoši tikai saprast to avotu. Tā ir liela atšķirība.

Es ciešu tādēļ, ka esmu atdalīts no labestības avota, taču labestība tiek sasniegta tikai labestībā. Kabalā ciešanas tiek sajustas savādāk nekā materiālajā pasaulē – no piepildījuma trūkuma, bet gan no tā, ka nav iespējas dod. Kā cieš govs, kura vēlas pabarot telēnu, plīstot pušu no piena pārpilnības.

No nodarbības krievu valodā, 15.05.2016.

Avots krievu valodā

Absolūta mīlestība

Kongress Maskavā, 2. nodarbība

Radīšanas mērķis ir absolūta mīlestība.

Varētu šķist, ka kabalai kā zinātnei par savstarpējām saiknēm starp pretrunīgām, pretējām radības daļām nevajadzētu operēt ar tādiem terminiem kā „mīlestība”, jo tajos nav nekādu precīzu ierobežojumu, mērījumu, attiecību. Šie termini vairāk ir raksturīgi mākslai, literatūrai, psiholoģijai, taču ne zinātnēm. (vairāk…)

Galvenais kabalas uzdevums

Dzīve saistībā ar kabalu ir eksistence gaismā, atdeves īpašībā. Dzīve tiek uztverta kā neierobežotas eksistences sajūta un tu šai stāvolī atrodies bezgalīgi, un redzi tā mūžīgo plūdumu.

Turklāt izzūd pasaulīgās realitātes uztvere, zūd kategorijas laiks un telpa, ierobežotības sajūta. Tu nokļūsti citā koordināšu sistēmā. Tur parādās citi ierobežojumi, kad tu sevi nostādi attiecībā pret citiem.

Pie tā ir jāpierod, tajā jāiekļaujas. Reizēm paiet vairāki gadi, līdz cilvēks sāk just augstāko pasauli. Taču mūsu uzdevums ir nokļūt līdz augstākās realitātes sajūtai, vēl pirms mēs fiziski pametīsim šo pasauli. Būtībā tāds ir kabalas pamatuzdevums.

No nodarbības krievu valodā, 01.11.2015.

Avots krievu valodā

Nav grūtību spriest par to, ko nezini

Bāls Sulams, rakstā Kabalas zinātnes būtība” raksta: Daudzi uzskata, ka visi nosaukumi un jēdzieni, kurus izmanto Kabalas zinātnē, attiecas uz abstraktiem, jo Kabala izzina saikni ar Radītāju un garīgās pasaules, kas atrodas ārpus laika un telpas kategorijām.

Un pat vis drosmīgākajai iztēlei nav nepieciešams to izzināt. Taču tā nav īstenība. Gluži pretēji, Kabala neizmanto nekādus citus vārdus un nosaukumus, izņemot tos, kuri ir reāli un atspoguļo realitāti. Un tas ir visu Kabalas viedo nemainīgs likums: Tas, ko neesam izzinājuši, nav aprakstāms vārdiem”. (vairāk…)

Kabala – patiesākā no zinātnēm

Jautājums: Kāpēc jūs kabalu dēvējat par zinātni, nevis par mācību?

Atbilde: Paraugieties, ko par kabalu raksta paši kabalisti – cilvēki, kuri ir centušies to saprast un redzēsiet, ka kabala atbilst visiem kritērijiem, pēc kuriem mēs nosakām zinātni, nevis mācību.

Lieta tā, ka mācība nepamatojas ne uz kādiem faktiem. Mācība ir cilvēka domu un pieņēmumu sintēze, viņa dzīves ceļš, pieredze, taču nekādā gadījumā tie nav tieši, precīzi dokumentēti fakti, saskaņā ar noteikumu: „kabalistam nav vairāk par to, ko viņš redz, novēro, izmēra” mūsu pasaulē atbilstoši tam kādā mērā viņam kaut kas atklājam. (vairāk…)

Palīdzība augstākā spēka atklāšanā

Rakstā Kabalas zinātnes būtība” Bāls Sulams atbild uz jautājumu: Uz ko pamatojas kabalas zinātne?”

Šī gudrība sevī ietver ne vairāk un ne mazāk, kā zaru lejupejas kārtību, noteiktā cēloņu un seku saiknē, kas pakļaujas pastāvīgiem un absolūtiem likumiem, kuri ir savstarpēji saistīti un ir virzīti uz vienu ļoti cēlu mērķi, ko dēvē par Radītāja augstākā spēka atklāšanu Viņa radījumiem šajā pasaulē”. (vairāk…)

Vai evolūcija apstājusies nonākot līdz cilvēkam?

No Bāla Sulama raksta Desmit Sefirot Mācības priekšvārds”, 23p: Ja mēs pievērsīsimies atbildes meklējumiem uz vienu vienīgu jautājumu: „Vai vērts studēt kabalas zinātni, vai nē?”, esmu pārliecināts, ka visas problēmas un šaubas no redzes loka pazudīs.

Mūsu dzīvē ir tāda nozīmīga un svarīga problēma, ka izzūd visas šaubas par nepieciešamību studēt kabalas zinātni, tā spēj visu atrisināt. Runa ir par nomācošu jautājumu, kuru uzdod visi cilvēki: Kāda ir mūsu dzīves jēga?” (vairāk…)

Meditācija virzīta pret attīstību

Jautājums: Es izmantoju meditāciju, lai nomierinātos, samazinātu spriedzi, atbrīvotos no nepatīkamām domām. Vai meditācija spēj palīdzēt mūsu sabiedrībai sasniegt vienotību?

Atbilde: Meditācija palīdz cilvēkam iekšēji nomierināties, jo tiek samazināts egoisma ļaunais spēks. Taču meditācija nepiesaista labo spēku, kas spētu līdzsvarot ļauno spēku.

Dabā labais spēks ir slēpts un to nav iespējams iegūt ar meditācijas palīdzību. Tāpēc kabalu dēvē par slēpto zinātni, jo tā spēj iegūt dabas slēpto spēku, pretstatīt ļaunajam spēkam un to līdzsvarot. (vairāk…)

Alternatīva realitāte

Jautājums: Vai nodarbojoties ar kabalu ir iespējams apgūt gaišreģa spējas?

Atbilde: Nākotnes pareģotāji ir cilvēki, kuriem ir dabas dotas īpašas ekstrasensoras spējas. Eksistē visāda veida dziednieki, kuri prot izmantot dabas spēkus, lai ārstētu cilvēkus. Tādi cilvēki mēdz būt un šāda parādība neiziet ārpus dabas ietvariem.

Dabā ir liels daudzums spēku, kurus parasti cilvēki neprot izmantot. Taču kabala neatbalsta nākotnes pareģošanu. Kabalā ir teikts: „Atstāj šo dabu, tev ir jābūt augstākam par to. Iemācies līdzsvarot labo un ļauno un tad tu patiešām izmainīsi savu likteni”. (vairāk…)

Dabā nav vietas ļauniem spēkiem

Jautājums: Kabala ir īstenība vai sātana meli?

Atbilde: Dabā nepastāv nekādi ļaunie spēki, izņemot mūs pašus. Nav ne sātana, ne eņģeļu, ne dēmonu. Kabalā ar šiem terminiem apzīmē egoistiskos spēkus! Un ne vairāk.

Viss ir atkarīgs no cilvēka, jo viņā iemiesojas visa pasaule. Un ja cilvēks paceļas augšup pilnīgas labošanās līmenī, tad viņam neviens neko ļaunu nespēj nodarīt. (vairāk…)