Category Archives: Kabala un reliģija

Meditācija virzīta pret attīstību

Jautājums: Es izmantoju meditāciju, lai nomierinātos, samazinātu spriedzi, atbrīvotos no nepatīkamām domām. Vai meditācija spēj palīdzēt mūsu sabiedrībai sasniegt vienotību?

Atbilde: Meditācija palīdz cilvēkam iekšēji nomierināties, jo tiek samazināts egoisma ļaunais spēks. Taču meditācija nepiesaista labo spēku, kas spētu līdzsvarot ļauno spēku.

Dabā labais spēks ir slēpts un to nav iespējams iegūt ar meditācijas palīdzību. Tāpēc kabalu dēvē par slēpto zinātni, jo tā spēj iegūt dabas slēpto spēku, pretstatīt ļaunajam spēkam un to līdzsvarot. (vairāk…)

Kabala un reliģijas

Jautājums: Kā kabala ir saistīta ar jūdaismu un kura no pastāvošajām reliģijām kabalai ir vis tuvāk?

Atbilde: Mūsdienu jūdaisms radās pirms 2000 gadu, kad ebreji nokrita no „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” līmeņa uz nemotivēta naida līmeni.

Tādējādi tauta zaudēja augstākās pasaules sajūta, tas ir, zaudēja kabala. Taču līdz tam tauta dzīvoja divās dimensijās, sajuta divas pasaules! (vairāk…)

Vai kabalā ir mantras?

Jautājums: Vienā Krievijas pilsētā es apmeklēju vienu no jūsu grupām. Es viņiem uzdevu jautājumu: „Kāda ir jūsu prakse?” Un noskaidrojās, ka viņi gadiem pa internetu klausās jūsu nodarbības un cenšas kļūt par altruistiem.

Varētu domāt, ka citas mācības nemāca kļūt par altruistiem un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Daži studenti tajā grupā studē ilgāk par 5 gadiem un viņiem nav ne jausmas par kādu no kabalas mācības praktisko pusi. Taču es nedzīvošu mūžīgi, lai savu laiku izniekotu bezgalīgai teorijai! (vairāk…)

Kādam nolūkam nepieciešami baušļi?

Jautājums: Kādu vietu garīgajā darbā ieņem fiziska baušļu pildīšana?

Atbilde: Visi baušļi ir tikai garīgo likumu izpausme mūsu pasaulē. Diemžēl to fiziska pildīšana nedod nekādus rezultātus.

To apstiprina fakts, ka neskatoties uz to, ka divu gadsimtu garumā ebreji ir pildījuši baušļus, mūsu stāvoklis tikai pasliktinās.

Likumu grāmatā „Šulhan aruh” ir daudz noteikumu, kuri stāsta par mīlestību pret tuvāko, par cilvēku pareizu, labu savstarpējo attieksmi. Taču mēs tos ignorējam it kā tie būtu rakstīti maziem bērniem, nevis mums. (vairāk…)

Svētās pilsētas parastie akmeņi

Jautājums: Visās trijās reliģijās Jeruzaleme tiek uzskatīta par svēto pilsētu. Kāpēc pastāv ļoti īpaša attieksme pret šo pilsētu, it kā tā savienotu cilvēku ar augstāko spēku?

Atbilde: „Jeruzaleme” nozīmē „ideālā pilsēta”. Tas ir garīgs jēdziens, kas materiālo pilsētu, tās akmeņus neapvelta ar svētumu.

Cilvēks ir sarežģīta būtne, un viņu ietekmē cilvēciskās ticības spēks, placebo spēks, viņa pārliecība. Tāpēc atbraucot uz Jeruzalemi cilvēki jūt, ka šī ir īpaša vieta.

Taču šo īpašo svēto vietu rada paši cilvēki ar savu attieksmi pret šo pilsētu, taču materiālajā pilsētā nav nekāda svētuma. Visas atšķirības starp ģeogrāfiskajām vietām ir to garīgajās saknēs. (vairāk…)

Kāpēc cilvēki jūtas vīlušies reliģijās

Jautājums: Kāpēc mūsu laikā cilvēki jūt vilšanos reliģijās?

Atbilde: Cilvēks atklāj, ka nekāda reliģija nespēj viņam dot piepildījumu. Tāpēc, ka visas reliģijas radās pateicoties tam, ka Izraēlas tauta nokrita no mīlestības pret tuvāko augstuma nemotivētā naidā, zaudējot jebkādu saikni ar dabas augstāko spēku. (vairāk…)

Kabalistiskā „meditācija”, lai apvienotos

Jautājums: Vai kabalā arī pastāv sava veida meditācija, iekšēja apcere, koncentrācija? Ar ko tā atšķiras no austrumu meditācijas?

Atbilde: Tā ir pavisam cita darbība. Kabalistiskā „meditācija” ir nolūka veidošana. Atšķirība ir tajā aspektā, ka savus iekšējos spēkus es koncentrēju uz nolūku, kas vērsts uz to, lai savienotos ar citiem, praktiski apvienotos ar tādiem pašiem cilvēkiem, kas tiecas uz vienotību starp mums. Šīs praktiskās apvienošanās iekšienē mēs vēlamies atklāt vienotības un mīlestības spēku. (vairāk…)

Meditācija un mirāžas

Jautājums: Stāsta, ka citi ar meditācijas palīdzību sajūt pacēlumu un apgaismību, kopīgu pateicības sajūtu, piepildošu visu pasauli, kura ir savienota kā viens veselums. Pateicoties kam cilvēkā rodas tāda sajūta?

Atbilde: Šāda sajūta rodas tādēļ, ka ar austrumu meditācijas palīdzību cilvēki nomāc savu egoismu un sāk just vienu sistēmu. Jo viņi atcēla savu egoismu, kas šo sistēmu saplosīja daudzās daļās. Taču tas vēl nav pacēlums virs materiālās pasaules, virs egoisma. (vairāk…)

Mīlestība paplašina šo mazo pasauli

Jautājums: Jūs teicāt, ka kabalas zinātne ir Toras iekšējā daļa? Vai tas nozīmē, ka kabala attiecas uz reliģiju?

Atbilde: Pateicoties kabalas studēšanai, cilvēks pilnībā maina savu realitātes uztveri un sāk citādāk attiekties pret viņam ierastiem jēdzieniem. Tora – nozīmē iekšējās gaismas spēka izmantošanu, lai labotos un paceltos virs šodienas realitātes uztveres.

Pateicoties tam, ka cilvēks sasniedz mīlestību pret tuvāko, viņš no savas šaurās un ierobežotās pasaules ienāk plašā un mūžīgā, augstākajā pasaulē. Šī metodika ļauj cilvēkam pa īstam sākt dzīvot pilnīgi jaunā pasaulē, nevis vienkārši psiholoģiski sevi mierināt. Viņš pāriet no vienas pasaules otrā – maina savus sajūtu orgānus, kuri viņam attēlo visu pasaules ainu.

No radio pārraides 103FM, 08.02. 2015.

Avots krievu valodā

Ceļš, kurš ved uz gaismu

Jautājums: Visās senajās garīgajās mācībās ir jēdziens „garīgā apgaismība”. Vai kabalā tāds jēdziens pastāv?

Atbilde: Kabalā ir jēdziens „pagaisma”, tas ir, neliela gaisma, kas visā pilnībā neatklājas. Tādēļ to dēvē nevis par „gaismu”, bet „pagaismu” – tā nav visa gaisma, tā ir ierobežota. Ir daudzas situācijas, kurās mēs izmantojam šādu ierobežotu gaismu.

Jautājums: Daudzās senās garīgajās mācībās stāstīts, ka laika gaitā daudzās paaudzēs ir bijuši cilvēki, kuri atklāja gaismu un šis mirklis mainīja visu viņu dzīvi. Viņi pārdzīvoja to, ko nespēj sajust parasti cilvēki un kļuva par apgaismotiem cilvēkiem. (vairāk…)