Kategorija arhīvs: Kabala un reliģija

Kāpēc cilvēkam nepieciešama ticība

Jautājums: Kāpēc cilvēkam kopš senseniem laikiem nepieciešams kaut kam ticēt?

Atbilde: Cilvēku uztrauc nākamās dienas neziņa. Dzīvniekiem šāds jautājums neparādās, tāpēc ka viņiem nav nemiera par to, kas notiks nākotnē. Dzīvnieks pakļaujas instinktam. Cilvēkam šāda instinkta nav, taču ir gluži otrādi nemiers, bailes un šaubas par nākotni. (more…)

Morāle kā egoisma aizsardzības līdzeklis

Jautājums: Vai garīgās īpašības atšķiras no morāles likumiem, noteikumiem, principiem?

Atbilde: Garīgās īpašības atšķiras no morāles likumiem. Filozofija, psiholoģija, ētika, savstarpējās attiecības ir tikai mūsu egoisma tieksme maskēties. Slēpt savas raupjās tieksmes, ietērpjot tās daudz maz pieņemamā izskatā, lai no tā gūtu sev baudu.

Tāpēc viss ko cilvēce ir izdomājusi, ir mūsu egoisma aizsegs.

No nodarbības krievu valodā, 26.06.2016.

Avots krievu valodā

Reliģiju transformācija

Šie nu ir tie likumi un tās tiesas, kas jums ir turami un izpildāmi zemē, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, ir devis jums iemantot, visām jūsu mūža dienām, kamēr vien jūs dzīvojat zemes virsū. 

Postīt izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausit, ir kalpojušas saviem dieviem uz augstiem kalniem un uz pakalniem, un zem katra zaļa koka. [ Tora, Devarim, Ree, 12:01 – 12:02] (more…)

Kabala un citas mācības

Jautājums: Ja man tik ļoti interesē jautājums par dzīves jēgu, ka es klausos lekcijas un citus skolotājus no citiem avotiem un mācībām, vai tie ir manas garīgās dzīves „atkritumi”?

Atbilde: Es jums neieteiktu apvienot kabalu un citas mācības. Labāk nodarbojieties ar citām metodikām un atstājiet kabalu. Tas jūsu garīgajai izaugsmei ir daudz vēlamāk. (more…)

Tora nav dota eņģeļiem

Jautājums: Ar ko atšķiras cilvēku masu un kabalistu attieksme pret Toru?

Atbilde: Cilvēku masas uzskata, ka Toru studē tikai svēts cilvēks, eņģelis. Ja cilvēks pilda baušļus darbībā, viņš pilda Toru. Kabalā tiek uzskatīts, ka Tora nav dota eņģeļiem, bet cilvēkiem. Tāpēc ir rakstīts: „Es radīju ļauno sākotni un radīju Toru tā labošanai”.

Tikai tam, kuram ir ļaunā sākotne, egoisms, ir nepieciešama Tora. To raksta Rabašs (Raksti, 3.sējums, raksts „Eņģeļu pretenzija”). Citiem vārdiem sakot, atšķirība ir Torā – tā ir dota mehāniskai darbību pildīšanai vai iekšējai cilvēka būtības, viņa egoisma labošanai un lai no cilvēka veidotu dvēseli.

No nodarbības krievu valodā, 20.03.2016.

Avots krievu valodā

Kabala nepraktizē brīnumus

Jautājums: Atsevišķi cilvēki saka, ka viņi reliģijās ir sasnieguši Dieva atklāsmi un pauduši brīnumus. Vai kabalā ir brīnumi un cilvēki ar neparastām spējām?

Atbilde: Kabalists nenodarbojas ar brīnumiem. Visu, ko viņš atklāj, viņš atklāj iekšēji sevī. Tāpēc viņš nevienam nevar palielīties un nekad to neatļausies. (more…)

Virs visām pasaules reliģijām

Jautājums: Kāpēc jums uzbrūk reliģiozie cilvēki, kuri studē Toru?

Atbilde: Pilnīgi iespējams, ka ir cilvēki, kuri ir neapmierināti ar to, ka mēs atklājam kabalu, jo tā atceļ visu. Tāpēc, ka tad pasaulei nebūs vajadzīgas citas zinātnes un kultūras, dzeja un literatūra, balets un mūzika – nekas.

Radītāja atklāšana sniegs cilvēkam augstākās harmonijas sajūtu, kura viņu absolūti piepildīs. Un visas mūsu iekšējās, visdziļākās dvēseles nišas sāks piepildīties ar augstāko gaismu – visdabiskāko, pilnīgāko baudu. (more…)

Meditācija virzīta pret attīstību

Jautājums: Es izmantoju meditāciju, lai nomierinātos, samazinātu spriedzi, atbrīvotos no nepatīkamām domām. Vai meditācija spēj palīdzēt mūsu sabiedrībai sasniegt vienotību?

Atbilde: Meditācija palīdz cilvēkam iekšēji nomierināties, jo tiek samazināts egoisma ļaunais spēks. Taču meditācija nepiesaista labo spēku, kas spētu līdzsvarot ļauno spēku.

Dabā labais spēks ir slēpts un to nav iespējams iegūt ar meditācijas palīdzību. Tāpēc kabalu dēvē par slēpto zinātni, jo tā spēj iegūt dabas slēpto spēku, pretstatīt ļaunajam spēkam un to līdzsvarot. (more…)

Kabala un reliģijas

Jautājums: Kā kabala ir saistīta ar jūdaismu un kura no pastāvošajām reliģijām kabalai ir vis tuvāk?

Atbilde: Mūsdienu jūdaisms radās pirms 2000 gadu, kad ebreji nokrita no „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” līmeņa uz nemotivēta naida līmeni.

Tādējādi tauta zaudēja augstākās pasaules sajūta, tas ir, zaudēja kabala. Taču līdz tam tauta dzīvoja divās dimensijās, sajuta divas pasaules! (more…)

Vai kabalā ir mantras?

Jautājums: Vienā Krievijas pilsētā es apmeklēju vienu no jūsu grupām. Es viņiem uzdevu jautājumu: „Kāda ir jūsu prakse?” Un noskaidrojās, ka viņi gadiem pa internetu klausās jūsu nodarbības un cenšas kļūt par altruistiem.

Varētu domāt, ka citas mācības nemāca kļūt par altruistiem un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Daži studenti tajā grupā studē ilgāk par 5 gadiem un viņiem nav ne jausmas par kādu no kabalas mācības praktisko pusi. Taču es nedzīvošu mūžīgi, lai savu laiku izniekotu bezgalīgai teorijai! (more…)