Category Archives: Kabala un citas zinātnes

Kabala – apziņas paplašināšanas līdzeklis

Replika: Pašlaik tiek veikti ļoti interesanti eksperimenti ar hologrammām, kas pamatojas uz kvantu saikņu principa. Tiek ņemta viena vispārēja hologramma un sadalīta atsevišķās daļās, un katrā no tām it kā ir redzama kopīgā bilde.

Šīs daļas tiek izdalītas cilvēkiem un ja kāds cenšas savā daļā kaut ko izmainīt, tad bilde mainās uzreiz visiem. Acīm redzot, tas ir ļoti tuvu tam par ko stāsta kabala? (vairāk…)

Dvēsele un apziņa

Jautājums: Ābrams mūsu realitāti noteica kā trīs faktoru kopumu: „pasaule, gads, dvēsele”, kas mūsdienu valodā nozīmē „telpa, laiks un apziņa”. Vai ir pareizi teikt, ka apziņa atbilst dvēselei?

Atbilde: Pasaule, gads, dvēsele (olam, šana, nefeš), ir trīs parametri atbilstoši kuriem cilvēks eksistē. Mēs nespējams sevi iedomāties pat bez viena no šiem parametriem. (vairāk…)

Kolektīvā un individuālā apziņa

Jautājums: Vai cilvēciskā apziņa ir individuāla jeb tomēr kolektīva?

Atbilde: Apziņa vienmēr ir kolektīva, taču cilvēka pasaules apzināšanās līmenis ir atkarīgs no tā cik lielā mērā viņš iekļaujas kopējā apziņā. Turklāt mēs tajā iekļaujamies hologrāfiskā veidā.

Proti, no vienas puses es vienmēr atrodos kopējā apziņā. No otras puses mana uztvere ir atkarīga no tā cik lielā mērā es tajā piedalos. Un lai gan mans skatījums no vienas puses ir hologrāfisks (tā dēvētās „desmit sefirot”), no otras puses šīs desmit sefirot izpaužas individuālā mērogā. (vairāk…)

Eksperimentu objektivitāte kabalā un citās zinātnēs

Jautājums: Garīgā ceļa sākuma un beigu posms ir jau iepriekš noteikts. Kā sasniegt garīgā ceļa beigu punktu?

Atbilde: Lieta tāda, ka tad, kad mēs izzinām kabalas zinātni, tad izzinām to ar saviem personīgajiem instrumentiem. Un kaut arī mēs atkārtojam iepriekšējo kabalas zinātnieku rezultātus, kuri šos eksperimentus jau ir veikuši, mēs tos atklājam katrs savā veidā.

Rezultātā šie eksperimenti ir gan identiski, gan neidentiski, tāpēc ka šeit rodas saikne starp precīzi noteiktu eksperimentu un iekšēju psiholoģisko uztveri, taču tas ir individuāli. (vairāk…)

Kabalists – sevis paša izzinātājs

Jautājums: Kādi kritēriji ļauj runāt par kabalu kā par galveno zinātni?

Atbilde: Problēma ir tajā, ka kabala nav pieejama katram cilvēkam, kurš pāris gadu studējis universitātē un kurš uzskata sevi par topošo zinātnieku.

Kabalā iekšējās pārmaiņas ir jāsagaida, un tikai tad tu sāksi uztvert pasauli atbilstoši savām pilnīgi jaunām īpašībām, kuras izpaužas tevī īpašas metodikas apgūšanas ietekmē. (vairāk…)

Dzīves programma, 5. daļa

Dzīves skrējiens pārvarot barjeras

Jautājums: Tehnoloģiju attīstība tuvākajā nākotnē ļaus uzlabot visus cilvēka maņu orgānus un tos attīstīt. Briļļu vietā cilvēkam acī būs čips, viedtālruņa vietā čips ausī un smadzenēs. Vai tas sniegs cilvēcei attīstību?

Atbilde: Tādā veidā cilvēks nevar attīstīties, tas tikai dod iespēju citiem viņu vadīt. Ja dators un viedtālrunis čipu veidā implantēti manās smadzenēs, tad tām būs iespējams pieslēgties un tādējādi šīs dzīves vietā translēt kaut kādu filmu. Un es visu dzīvi gulēšu un domāšu, ka kaut kur ceļoju. (vairāk…)

Mūsu realitāte – nereāla

Viedoklis: Jūdžins Vīgners: „Tas paliek ievērības cienīgs fakts, lai kādā ceļā nākotnē attīstītos mūsu koncepcijas, paši nopietnākie ārējās pasaules pētījumi noved pie zinātniska secinājuma, ka apziņas uzturēšana ir galīga universāla realitāte”.

Ervīns Šrēdingers: „Apziņa nevar tikt izmērīta dabiskā veidā. Attiecībā uz apziņu tas ir absolūti fundamentāls secinājums. Tā nevar tikt izskaidrota vēl no kāda cita viedokļa”.

To, ko mēs novērojam materiālu ķermeņu un spēku veidā, irr tikai formas un variācijas telpas struktūrā”.

Platons bija pirmais, kurš izskatīja mūžīgās pastāvēšanas ideju un – neskatoties uz argumentiem – apgalvoja, ka realitāte ir daudzkārt [reālāka] nekā mūsu faktiskā pieredze…”. (vairāk…)

Kabalas atšķirība no citām zinātnēm

Jautājums: Kopumā visas zinātnes nodarbojas ar dabas, tas ir, Radītāja atklāšanu. Ar ko tad atšķiras kabala no visām citām zinātnēm, jo arī kabala sevi dēvē par zinātni?

Atbilde: Kabala ir zinātne par augstākā vadošā, vienīgā spēka, ko dēvē par Radītāju, atklāšanu.

Taču atšķirībā no visām citām metodikām, kas klāsta par to, kas cilvēkam jādara, lai pietuvinātu sev Radītāju, kabala skaidro, ka Radītāja atklāšana notiek cilvēkam pietuvinoties Radītājam.

Kabala klāsta par to, ka cilvēkam pakāpeniski mainoties arvien vairāk ir jāatklāj Radītājs, līdz pat pilnīgai Viņa atklāsmei. Tas ir, visa kabalas zinātne sevī iekļauj cilvēka mainīšanas metodiku. Tā ir metodika, kas palīdz mainīt cilvēku no Radītājam pretēja stāvokļa, līdz viņš sasniedz pilnīgu līdzību ar Radītāju.

Avots krievu valodā

Pasaulīgie un garīgie laiki

Jautājums: Es jums nosūtīju tabulu, kas atspoguļo valdnieces Esteres laikus. Gribētu zināt jūsu viedokli par šo datumu pareizību.

Atbilde: Kabalas avotos tikpat kā nav to vai citu notikumu datumu. Citādi mums nebūtu šaubu un būtu uz ko pamatoties.

Lieta tāda, ka viedie sevi nesaistīja ar pasaulīgajiem datumiem, bet visu notiekošo kabala attiecina uz garīgo pasauli, tas ir, uz cilvēka iekšējo pasauli. Tādēļ nekad neesmu interesējies par vēsturiskiem faktiem un datumiem, un neesmu tos redzējis kabalas grāmatās.

Avots krievu valodā

Divi viedokļi par cilvēces vēsturi

Jautājums: Jūs droši vien esat dzirdējis Dmitrija Bikova lekcijas par literatūru. Kāds ir jūsu viedoklis par šīm lekcijām?

Atbilde: Parasti man nejautā manu viedokli par personībām. Taču šajā gadījumā atbildēšu: esmu dzirdējis, aizraujoši! Viņa tēma, protams, ir tālu no manas – kabalas.

Viņš aizraujoši pārstāsta cilvēces vēsturi, pārsvarā Krievijas vēsturi, caur savu specialitāti, literatūru.

Es pārstāstu cilvēces vēsturi no tās avota – Radītāja, izskaidrojot radīšanas plānu un tā īstenošanu, atkarībā no brīvās izvēles, kas dota cilvēkam. (vairāk…)