Category Archives: Jautājumi un atbildes

Alternatīva realitāte

Jautājums: Vai nodarbojoties ar kabalu ir iespējams apgūt gaišreģa spējas?

Atbilde: Nākotnes pareģotāji ir cilvēki, kuriem ir dabas dotas īpašas ekstrasensoras spējas. Eksistē visāda veida dziednieki, kuri prot izmantot dabas spēkus, lai ārstētu cilvēkus. Tādi cilvēki mēdz būt un šāda parādība neiziet ārpus dabas ietvariem.

Dabā ir liels daudzums spēku, kurus parasti cilvēki neprot izmantot. Taču kabala neatbalsta nākotnes pareģošanu. Kabalā ir teikts: „Atstāj šo dabu, tev ir jābūt augstākam par to. Iemācies līdzsvarot labo un ļauno un tad tu patiešām izmainīsi savu likteni”. (vairāk…)

Kā vērtēt cilvēku?

Jautājums: Vai kabalā ir kāda nozīme tam, kā cilvēks dzīvo savu dzīvi: vai viņš kaitē sabiedrībai, vai to attīsta?

Atbilde: Līdz tam brīdim, iekams cilvēks nav nonācis pārejas stāvoklī no mūsu pasaules garīgajā pasaulē, no egoistiskās sajūtas altruistiskā, viņš tiek uzskatīts par neizlabotu.

Tāpēc no kabalas viedokļa mēs nevērtējam viņa sliktās vai labās darbības, jo viņš atrodas savā egoismā. Lai kā arī viņš nerīkotos, viņš jebkurā gadījumā to dara tikai savā labā! (vairāk…)

Kāda ir pasaulīgās dzīves jēga?

Jautājums: Ja cilvēks iepriekšējā dzīvē studējis kabalu, ko tas viņam dos nākamajā pārdzimšanas ciklā?

Atbilde: Ja cilvēks materiālās dzīves laikā ir nonācis zināmā garīgā līmenī, tas nozīmē, ka viņam vairs nebūs nepieciešams atgriezties šajā pasaulīgajā stāvoklī.

Tomēr, ja viņam attiecībā uz citiem ir noteikta misija, viņš var atgriezties. Taču tas jau ir augstākās vadības ziņā. (vairāk…)

Šaubīties nozīmē meklēt un pētīt

Jautājums: Kā gūt pārliecību, ka tieši kabala atklāj augstāko dzīves jēgu, ņemot vērā, ka to apgalvo jebkura reliģija?

Atbilde: Pārbaudi. Ja tev kāds sniegs atbildi vai tiešām tu viņam noticēsi?!

Tas nozīmē, ka tev pašam sev jāpierāda metodikas patiesums, kas apmierinās tevi uz katra soļa, turklāt jāpierāda ļoti reāli, nopietni, zinātniski, neskatoties uz to, ko kāds viedais ir teicis. Tāpēc, ka tu nepārtraukti attīstīsies un nepārtraukti šaubīsies par saviem meklējumiem. (vairāk…)

Dabā nav vietas ļauniem spēkiem

Jautājums: Kabala ir īstenība vai sātana meli?

Atbilde: Dabā nepastāv nekādi ļaunie spēki, izņemot mūs pašus. Nav ne sātana, ne eņģeļu, ne dēmonu. Kabalā ar šiem terminiem apzīmē egoistiskos spēkus! Un ne vairāk.

Viss ir atkarīgs no cilvēka, jo viņā iemiesojas visa pasaule. Un ja cilvēks paceļas augšup pilnīgas labošanās līmenī, tad viņam neviens neko ļaunu nespēj nodarīt. (vairāk…)

Kāpēc mani nekas neapmierina?

Jautājums: Kāpēc visas savas dzīves laikā es neesmu izjutis pilnīgas apmierinātības sajūtu?

Atbilde: Šajā pasaulē cilvēks nevar izjust pilnīgu apmierinājumu, jo tiklīdz mēs ar kaut ko piepildāmies, tajā pašā mirklī šīs sajūtas sāk izzust un mēs noslīdam no šī līmeņa.

Tāpēc cilvēks nekad nejūt, ka viņš būtu sasniedzis vēlamo un viņam vairāk nekas nav vajadzīgs. Atliek tikai sajust piepildījumu un baudas sajūta acumirklī pazūd. Un šādi mūsu pasaulē notiek nepārtraukti.

Mēs esam radīti, lai sevī attīstītu arvien jaunas vēlmes un lai galu galā saprastu, ka tās nav iespējams apmierināt. Lūk, tad cilvēks atklāj kabalas zinātni – saņemšanas zinātni, tajā tiek skaidrots, kā reāli attīstīt milzīgas, bezgalīgas vēlmes un tās piepildīt ar mūžīgu un pilnīgu baudu.

No nodarbības krievu valodā, 11.10.2015.

Avots krievu valodā

Kur es nonākšu pēc nāves?

Jautājums: Vai pēc kabalas viedokļa pastāv elle un paradīze? Un ja tā, vai jums ir nolūks tur nonākt pēc fiziskā ķermeņa nāves?

Atbilde: Par elli dēvē stāvokli, kad cilvēks, kurš paceļas pa garīgās augšupejas pakāpieniem, krīt savā egoismā. Šādu stāvokli viņš dēvē par elli. Cilvēks sajūt, ka atrodoties savā egoismā deg aiz kauna. Tās arī ir elles ugunis un sods. (vairāk…)

Mūsdienu sieviete un kabala

Jautājums: Es esmu dzirdējusi, ka studēt kabalu nedrīkst vīrieši līdz 40 gadiem un sievietes. Vai tā ir taisnība?

Atbilde: Bāls Sulams ļoti izsmeļoši atbild uz šo jautājumu savā darbā „Desmit Sefirot Mācības priekšvārds”. Viņš raksta, ka nepastāv nekādi ierobežojumi ne vīriešiem, ne sievietēm. Nav ne vecuma, ne dzimuma ierobežojumu. (vairāk…)

Kabala un reliģijas

Jautājums: Kā kabala ir saistīta ar jūdaismu un kura no pastāvošajām reliģijām kabalai ir vis tuvāk?

Atbilde: Mūsdienu jūdaisms radās pirms 2000 gadu, kad ebreji nokrita no „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” līmeņa uz nemotivēta naida līmeni.

Tādējādi tauta zaudēja augstākās pasaules sajūta, tas ir, zaudēja kabala. Taču līdz tam tauta dzīvoja divās dimensijās, sajuta divas pasaules! (vairāk…)

Kā atrast savu īsteno individualitāti?

Jautājums: Vai cilvēks pēc nāves zaudē savu individualitāti – savdabību, kas piemīt tikai viņam?

Atbilde: Tas, ko mēs mūsu pasaulē dēvējam par savdabību ir dzīvnieciskās īpatnības. Cilvēks, kurš izzina garīgo pasauli, to pilnībā pārstāj vērtēt.

Visa cilvēka savdabība atklājas tikai tad, kad viņš apvienojas ar citiem un kopējā saiknē atklāj savu dvēseli. Lūk, dvēsele ir īpaša. Taču visas iespējamās pasaulīgās īpašības ir īslaicīgas un gaistošas. (vairāk…)