Category Archives: Jautājumi un atbildes

Ja nebūtu kabalistu…

Jautājums: Ja nebūtu kabalistu, kuri piesaista gaismu, pasaule nespētu eksistēt. Kādā veidā pasaule eksistēja miljoniem gadu līdz pirmajam kabalistam?

Atbilde: Pasaule eksistēja pamatojoties uz nedzīvās, augu un dzīvnieciskās dabas apjoma. Tādēļ nav nepieciešami kabalisti.

Viņi ir nepieciešami tikai tad, kad cilvēcei nepieciešams apzināti, saprātīgi sevi izlabot, nevis dzīvnieciskajā, bet cilvēciskajā līmenī – tur, kur cilvēks pats pieliek pūles sevis labošanā, nevis tiek mudināts ar dabas sitieniem.

No nodarbības krievu valodā, 13.03.2016.

Avots krievu valodā

Ko vēlas Radītājs?

Jautājums: Kādā veidā Radītājs vēlas sniegt mums baudu?

Atbilde: Radītājs vēlas, lai mums rastos vēlme nonākt līdz visaugstākajam attīstības līmenim, lai mums nebūtu tādas vēlmes kā mājas kaķim, bet gan milzīgas cerības un mēs tās vēlētos piepildīt ar baudu, ar mūžīgu, ideālu eksistenci.

Būtībā šodien mēs nevaram runāt par mūžīgu baudu, tāpēc ka mums nav saprotams par ko iet runa. Taču, kad cilvēks sāk studēt kabalu, viņš pakāpeniski sāk atklāt viņam dotās iespējas.

No nodarbības krievu valodā, 14.02.2016.

Avots krievu valodā

Kabala nepraktizē brīnumus

Jautājums: Atsevišķi cilvēki saka, ka viņi reliģijās ir sasnieguši Dieva atklāsmi un pauduši brīnumus. Vai kabalā ir brīnumi un cilvēki ar neparastām spējām?

Atbilde: Kabalists nenodarbojas ar brīnumiem. Visu, ko viņš atklāj, viņš atklāj iekšēji sevī. Tāpēc viņš nevienam nevar palielīties un nekad to neatļausies. (vairāk…)

Dzīvības Koks un Laba un Ļauna Atzīšanas Koks

Jautājums: Kā garīgās izzināšanas alkas ir saistītas ar Laba un Ļauna Atzīšanas Koku? Un kā Laba un Ļauna Atzīšanas Koks ir saistīts ar Mūžības Koku?

Atbilde: Eksistē tikai viens Koks – Dzīvības Koks. Tā ir sistēma pa kuru augstākā gaisma nonāk lejup no Radītāja.

Gaisma iziet caur visiem iespējamiem gaismu vājinošajiem filtriem, kuri to sašķeļ daudzās dažādās iedarbībās un pakāpeniski pavājina, lai gaisma nonāktu lejup mūsu pasaulē kā liels „atvērts vēdeklis” un iedarbotos uz katru tās atomu un vismazāko elementārdaļiņu. (vairāk…)

Tu esi tur, kur mājo tavas domas

Jautājums: Vai pastāvīgi izsakot skaļi un iekšēji sevī frāzes, ka ir tikai Radītājs, – vai tas var izpaust savdabīgu aizsardzību no traucēkļiem? Vai arī tas ir psiholoģisks pašapmāns?

Atbilde: Nē. Tā nav tikai psiholoģija. Šādi ir veidots cilvēks. Ja nepārtraukti visos dzīves gadījumos atkārtot, ka „Nav neviena cita izņemot Viņu”, – jūs pat nespējat iedomātie, ko tas jums iemācīs.

Tā nav mantra, kuru tu truli izrunā: tev pateica „abrakadabra” un tu to atkārto.

Ja tu centies saistīt visus šīs pasaules fiziskos stāvokļus ar tās Avotu, ja tu saisti grupu un Radītāju ar sevi, tad tas jūs pastāvīgi notur pareizā virzienā un virza uz priekšu.

No nodarbības krievu valodā, 03.01.2016.

Avots krievu valodā

Vēlme nosaka visu

Jautājums: Ko reāli parastam cilvēkam dod kabala?

Atbilde: Es nezinu, ko nozīmē „parasts cilvēks”. Visu nosaka viņa vēlmes, jo mēs esam vēlme gūt baudu.

Ja tā ir vēlme gūt baudu kā kaķim noķert peli, tad es esmu kaķis. Ja kā govij pļavā paplūkt zāli, – tātad esmu govs. (vairāk…)

Dzimšana mokās

Jautājums: Kāpēc cilvēks dzimst mokās?

Atbilde: Torā ir teikts: „Mokās tev būs bērnus dzemdēt”, tāpēc ka garīgā dzimšana nevar būt bez sāpēm. Taču mūsu pasaulē, tas ir kā sakne un zars.

Pat elementārdaļiņas savienojas kopā un veido jaunu veidojumu izjūtot sāpes. Katrai no tām ir jāsamazina sava ietekme, jāpakļaujas pretējai daļiņai un tādā veidā no sevis jārada kaut kāds konglomerāts, kaut kāds pretēju īpašību savienojums. (vairāk…)

Vai var piespiest mīlēt?

Jautājums: Vai es varu piespiest kādu mani mīlēt?

Atbilde: Mīlestību pērk ar dāvanu un piekāpšanās palīdzību. Ar piekāpšanos! Tāpēc, ka es mīlu cilvēku nevis tādēļ, ka viņš ir skaists, bet tādēļ, ka viņš vēlas būt ar mani īpašā saiknē, kad sniedz man dāvanas, saņem tās no manis, kaut kur piekāpjas un saprot manu piekāpšanos viņam.

Tad mēs kopā ar viņu veidojam attiecības, kuras sasniedz līmeni, ko dēvē par „mīlestību”. Tas nav vienkārši. (vairāk…)

Kas ir „tuvākais”?

Jautājums: Ko kabalisti saprot ar jēdzienu „tuvākais”: visus cilvēkus vai noteiktu cilvēku grupu? Jūs apgalvojat, ka mīlestība ir tuvākā vēlmju piepildīšana, taču vēlmes mēdz būt dažādas.

Atbilde: Kad cilvēks sāk sajust augstāko sistēmu, tad viņš sāk saprast, kā viņam pareizi attiekties pret cilvēkiem. Ja es teikšu, ka tuvākais ir visi, tad jūs jautāsiet: „Tas nozīmē, ka man ir jāapkampj mans ienaidnieks, kurš mani ienīst?”. (vairāk…)

Pasaulīgais un garīgais egoisms

Jautājums: Vai var teikt, ka egoisms ir fiziskais ķermenis?

Atbilde: Nē. Cilvēka fiziskais ķermenis ir vienkārši dzīvnieks. Tas eksistē kā dzīvnieks, ja vēlas gūst baudu, atpūšas, uzņem barību kā dzīvnieks.

Kas no tā, ka es vēlos pagozēties saulītē, iedzert alu, nopeldēties jūrā? Mūsu pasaulē tas ir parasts, sīks, ikdienišķs egoisms.

Īsts egoisms ir tas, kas man traucē savienoties ar citiem, tam pretojas. Tāpēc īsts egoisms vienkāršiem cilvēkiem nav raksturīgs, bet gan tikai kabalistiem, jo vienotībā ar citiem viņi atklāj augstāko pasauli.

No nodarbības krievu valodā, 20.12.2015.

Avots krievu valodā