Kategorija arhīvs: Izraēla un pasaules tautas

Laiks Zoar Grāmatai, 2. daļa

Garīgo kāpņu saimnieki

Zoar Grāmatas un kabalas zinātnes centrālā tēma kopumā – kā „izvilkt” no mūsu būtības dziļumiem labo spēku, lai ar tā palīdzību līdzsvarotu slikto spēku, kurš ir mūsos jau sākotnēji, kopš dzimšanas.

Būtībā visa kabalas zinātne ir triju līniju metodika: sliktajam spēkam (kreisā līnija) mēs pretstatām labo spēku (labo līniju) un starp tām veidojam līdzsvaru vidējā līnijā. Tādā veidā mēs virzāmies uz priekšu: kreisā, labā, vidējā – atkal un atkal. (more…)

Gala jūras (Sarkanās jūras) (Jam Suf) šķērsošana, 1. daļa

Jautājums: Stāstā par Izraēlas dēlu iziešanu no Ēģiptes viens no nozīmīgākajiem un lielākajiem notikumiem ir Gala jūras šķērsošana. Tas notiek pēc tam, kad Izraēlas dēli saņēmuši atļauju no Faraona, steigā pamet Ēģipti un nedēļu atrodoties ceļā sasniedz Gala jūru.

Savukārt Faraons pēc vairākām dienām nožēlo, ka atlaidis ebrejus un dzen pakaļ tiem visu savu karapulku ar kaujas ratiem un zirgiem. Ebreju stāvoklis var šķists bezcerīgs, viņi atrodas pie jūras ielenkti no trijām pusēm. (more…)

Pret Israēlu nav maģijas

Tiešām, zīlēšana neder pret Jēkabu un burvju mākslas pret Israēlu, jo laikus tiek Jēkabam un Israēlam pasacīts, ko Dievs dara!

Redzi, te tauta, kas ceļas kā lauvas māte un kas šaujas augšā kā lauva; tā neapgulstas, kamēr nebūs laupījums aprīts un kamēr tā nebūs padzērusi nokauto asinis. [Tora, Skaitļi, Balaks, 23:23 – 23:24]

Izraēlas tauta ir stipra kā lauva, tāpēc ka sajūt sevī ielikto programmu, kas paredzēta egoisma labošanai. Un tādēļ tās pienākums ir darboties, labot, strādāt tās labā. (more…)

Virs pasaulīgajām atšķirībām

Tad Bilans sāka skaitīt savu sakāmo un teica: „No Aramas Balaks, moābiešu ķēniņš, mani atvedis, no austrumu kalnājiem: nāc nolādi man Jēkabu un nāc nonievā Israēlu! Kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolād? Kā lai es nonievāju, ko Tas Kungs nav nonievājis? 

Jo no klinšu virsotnes es to redzu un no paaugstinājumiem es to ieraugu: redzi, tauta, kas savrup dzīvo un kas starp tautām nav ieskaitāma. Kas izskaitīs Jēkaba putekļus, kas izskaitīs Israēla skaita ceturto daļu? Manai dvēselei tiktos mirt šo taisno nāvē, un es vēlos, kaut manas pēdējās dienas būtu tādas kā viņiem!” [Tora, Skaitļi, Balak, 23:07 – 23:10] (more…)

Dzīves programma, 6. daļa

Nākotnes cilvēks izgudrots Izraēlā

Jautājums: Izraēla ir vadošā valsts jaunu tehnoloģiju attīstībā. Kāda ir tās loma nākotnes cilvēka attīstībā? Vai šis cilvēks tiks „izgudrots” Izraēlā?

Atbilde: Šeit nav ko izgudrot, jo nākotnes cilvēks mūsu vidū atrodas jau daudzus tūkstošus gadu. Izraēla ir vienīgā valsts, kurai uz viņu ir patents. Visi šo metodiku mācīsies no mums, mēs ar to padalīsimies neprasot pilnīgi nekādu maksu.

Jautājums: Ja tāds altruistisks cilvēks parādītos Izraēlā, viņu taču acumirklī noēstu, jo visi ir egoisti. (more…)

Piekrist jaunai dzīvei

Jautājums: Kur ir tās brīnumainās durvis uz jauno pasauli, par kurām jūs runājāt? Kā tās atvērt?

Atbilde: Šīs durvis rodas, ja mēs piekrītam pieņemt jaunu dzīvi, dzīvot jaunā pasaulē.

Jautājums: Kam šeit piekrist? Ja būs labāka dzīve, tad es jau iepriekš piekrītu. (more…)

Kāpēc mēs baidāmies no pārmaiņām?

Jautājums: Mūsdienu dzīve mainās tik strauji, ka reizēm vēlies apstāties un atpūsties. Nogursti pat no it kā labām pārmaiņām, no jaunām daudz mūsdienīgākām ierīcēm. Vai cilvēks spēj uztvert pārmaiņas, kuras notiek milzīgā ātrumā?

Atbilde: Lieta tāda, ka mēs šīs pārmaiņas nevēlamies un tā ir mūsu problēma, jo pārmaiņas ir sāpīgas tukšuma sajūtas sekas. (more…)

Miljons dolāru par labu domu

Jautājums: Kā patiešām apzināties savu ļaunumu un nožēlot grēkus šajā pasaulē, kurā nodarīt kaitnieciskas rīcības vienam pret otru, noniecināt un katru dienu melot jau kļuvis par normu.

Atbilde: Cilvēce ir attīstījusies tūkstošiem gadu, lai mūsdienās visbeidzot nonāktu pie sava ļaunuma apzināšanās. Mums visapkārt esošā daba kļūst „apaļa” un burtiski spiež uz mums, lai mēs savienotos vienotā sistēmā. (more…)

Uz Zemes nenoslēpties no cilvēkiem

„Grēku nožēlošana” – manī esošo īpašību atklāšana, kuras neļauj man apvienoties ar citiem cilvēkiem. Tāpēc grēku nožēlošana notiek pirms labošanās sākuma, tas ir, pirms ebreju jaunā gada.

Vispirms man ir jānoskaidro, kas man traucē un tad atklājas, ka tas ir mans egoisms, es vienkārši nevēlos apvienoties.

Jautājums: Un patiesi es to nevēlos! Dzīve kā Paradīzē nozīmē sēdēt vienam jūras krastā, lai apkārt nebūtu neviena cilvēka, izņemot vienu divus pašus tuvākos, kuri man ir nepieciešami. Taču jūs sakāt, ka tad, kad mēs apvienosimies mēs dzīvosim kā Paradīzē. Vai tā ir kāda cita Paradīze, vai tur nebūs pārāk šauri? (more…)

Karogs – idejas simbols

Katrai no divpadsmit Izraēlas cilšu apmetnēm ir savs karogs – ivritā „degel”, no vārdiem „geula” un „ledaleg”, tas nozīmē „pārlekt”, jo Izraēlas tauta šķērso tuksnesi, lai no viena līmeņa pārietu uz nākamo.

Tāpēc uzsākot virzību viņi paceļ karogu – izvirzītā mērķa simbolu. Bez tā nav iespējams virzīties uz priekšu, tam ir nepieciešama nopietna motivācija!

Karogs garīgajā darbā simbolizē ideju – pārvarēt savu egoismu, absolūti atteikties un pilnīgi atdalīties no egoisma, lai to izmantotu atdeves vārdā.

Tāpēc karogs arī materiālajā pasaulē katrai tautai ir idejas simbols, kā sakne un zars. Tādēļ, ka tas, kas eksistē garīgajā pasaulē, atspoguļojas mūsu pasaulē un cilvēks tādā veidā rīkojas neapzināti pat nezinot no kurienes tas rodas.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 11.02.2015.

Avots krievu valodā