Category Archives: Izraēla un pasaules tautas

No pasīva vērotāja uz aktīvu pētnieku

Pirms diviem tūkstošiem gadu Izraēlas tauta nokrita no sava garīgā līmeņa materiālajā līmenī, no atdeves nodoma uz nodomu sevis dēļ. Rezultātā mēs pārvērtāmies absolūti citos cilvēkos, citā tautā: ar jaunu reliģiju, dzīves skatījumu, citu realitātes uztveri.

Iepriekš mēs visu realitāti uztvērām kā vienu vienotu veselumu, kurā darbojas viens spēks, un mēs visi tam piederam. Taču pakāpeniski līdz ar Pirmā Tempļa sabrukumu un tad caur Otro Templi – tūkstošs gadu laikā, mēs sākām atdalīties no atdeves un apvienošanās, un sākām uztvert dzīvi tā, kā to redzam šodien, tas ir, materiāli, egoistiski, atzīstot cilvēka apvienošanos tikai pašiem ar sevi nevis ar citiem. (vairāk…)

Kabalas grupas mērķis, 3. daļa

Visaugstākā vēlēšanās – „Israēls”.

Jautājums: Evolūcija nepārtraukti atdala kaut kādas dabas daļas. Iznāk, ka evolūcijas ceļā tiek izvēlēta cilvēku grupa dēvēta par „Israēls”, kurai ir noteikts attīstības ceļš. Tad no tās izveidojas visdažādākās mazās grupas, dēvētas par desmitniekiem.

Kāpēc nevar strādāt ar visu cilvēci? Kāpēc jānoslēdzas kaut kādā nelielā cilvēku grupā? (vairāk…)

Tempļa siena sirdī

Izraēlas tauta no visas cilvēces, dēļ garīgās dzirksts, kura deg spēcīgāk nekā citos cilvēkos, ir īpaši izraudzīta grupa, lai kalpotu kā piemērs, pēc kura notiek visa attīstība.

Šai grupai tiek izvirzīta viena parasta un konkrēta prasība: vēlēties iziet no savas dabas vēlmes baudīt, katra domas pašam par sevi un ar gaismas, augstākā spēka palīdzību nonākt līdz pretējai atdeves īpašībai. Citiem vārdiem, nepieciešams atvērt sirdi, savienot sirdi ar sirdi, pacenšoties kļūt augstākiem par savu iedzimto dabu. (vairāk…)

Pretestība kabalas zinātnei, 2. daļa

Kabalas zinātne un paši kabalisti vēstures gaitā piedzīvo īpašu attīstību, tāpēc ka vēlmei gūt baudu, egoismam nepieciešams sniegt iespēju augt un parādīt visu savu materiālā progresa nevajadzīgumu.

Un ikreiz kabalas zinātnei ir sevi jāpiemēro, lai atbilstu tiem cilvēkiem, kuros tā atklājas, tas ir, Izraēlas tautai – grupai, kuru sapulcināja Ābrams. (vairāk…)

Laiks Zoar Grāmatai, 2. daļa

Garīgo kāpņu saimnieki

Zoar Grāmatas un kabalas zinātnes centrālā tēma kopumā – kā „izvilkt” no mūsu būtības dziļumiem labo spēku, lai ar tā palīdzību līdzsvarotu slikto spēku, kurš ir mūsos jau sākotnēji, kopš dzimšanas.

Būtībā visa kabalas zinātne ir triju līniju metodika: sliktajam spēkam (kreisā līnija) mēs pretstatām labo spēku (labo līniju) un starp tām veidojam līdzsvaru vidējā līnijā. Tādā veidā mēs virzāmies uz priekšu: kreisā, labā, vidējā – atkal un atkal. (vairāk…)

Gala jūras (Sarkanās jūras) (Jam Suf) šķērsošana, 1. daļa

Jautājums: Stāstā par Izraēlas dēlu iziešanu no Ēģiptes viens no nozīmīgākajiem un lielākajiem notikumiem ir Gala jūras šķērsošana. Tas notiek pēc tam, kad Izraēlas dēli saņēmuši atļauju no Faraona, steigā pamet Ēģipti un nedēļu atrodoties ceļā sasniedz Gala jūru.

Savukārt Faraons pēc vairākām dienām nožēlo, ka atlaidis ebrejus un dzen pakaļ tiem visu savu karapulku ar kaujas ratiem un zirgiem. Ebreju stāvoklis var šķists bezcerīgs, viņi atrodas pie jūras ielenkti no trijām pusēm. (vairāk…)

Pret Israēlu nav maģijas

Tiešām, zīlēšana neder pret Jēkabu un burvju mākslas pret Israēlu, jo laikus tiek Jēkabam un Israēlam pasacīts, ko Dievs dara!

Redzi, te tauta, kas ceļas kā lauvas māte un kas šaujas augšā kā lauva; tā neapgulstas, kamēr nebūs laupījums aprīts un kamēr tā nebūs padzērusi nokauto asinis. [Tora, Skaitļi, Balaks, 23:23 – 23:24]

Izraēlas tauta ir stipra kā lauva, tāpēc ka sajūt sevī ielikto programmu, kas paredzēta egoisma labošanai. Un tādēļ tās pienākums ir darboties, labot, strādāt tās labā. (vairāk…)

Virs pasaulīgajām atšķirībām

Tad Bilans sāka skaitīt savu sakāmo un teica: „No Aramas Balaks, moābiešu ķēniņš, mani atvedis, no austrumu kalnājiem: nāc nolādi man Jēkabu un nāc nonievā Israēlu! Kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolād? Kā lai es nonievāju, ko Tas Kungs nav nonievājis? 

Jo no klinšu virsotnes es to redzu un no paaugstinājumiem es to ieraugu: redzi, tauta, kas savrup dzīvo un kas starp tautām nav ieskaitāma. Kas izskaitīs Jēkaba putekļus, kas izskaitīs Israēla skaita ceturto daļu? Manai dvēselei tiktos mirt šo taisno nāvē, un es vēlos, kaut manas pēdējās dienas būtu tādas kā viņiem!” [Tora, Skaitļi, Balak, 23:07 – 23:10] (vairāk…)

Dzīves programma, 6. daļa

Nākotnes cilvēks izgudrots Izraēlā

Jautājums: Izraēla ir vadošā valsts jaunu tehnoloģiju attīstībā. Kāda ir tās loma nākotnes cilvēka attīstībā? Vai šis cilvēks tiks „izgudrots” Izraēlā?

Atbilde: Šeit nav ko izgudrot, jo nākotnes cilvēks mūsu vidū atrodas jau daudzus tūkstošus gadu. Izraēla ir vienīgā valsts, kurai uz viņu ir patents. Visi šo metodiku mācīsies no mums, mēs ar to padalīsimies neprasot pilnīgi nekādu maksu.

Jautājums: Ja tāds altruistisks cilvēks parādītos Izraēlā, viņu taču acumirklī noēstu, jo visi ir egoisti. (vairāk…)

Piekrist jaunai dzīvei

Jautājums: Kur ir tās brīnumainās durvis uz jauno pasauli, par kurām jūs runājāt? Kā tās atvērt?

Atbilde: Šīs durvis rodas, ja mēs piekrītam pieņemt jaunu dzīvi, dzīvot jaunā pasaulē.

Jautājums: Kam šeit piekrist? Ja būs labāka dzīve, tad es jau iepriekš piekrītu. (vairāk…)