Category Archives: Garīgais darbs

Mūžīga garīgā piepildījuma noslēpums

Materiālā pasaulē piepildījums dzēš baudu. Ja esmu izsalcis un sāku ēst, tad pakāpeniski nomācu savu izsalkumu un zaudēju apetīti, un kopā ar apetīti zūd arī bauda. Rezultātā es palieku tukšs, absolūta nulle – un šādi it visā.

Karsta mīlestība, uzplaiksnījusi sākumā, pakāpeniski kļūst par pieradumu un sāk dzist. Pieradums notrulina baudas garšu un baigu beigās to nogalina, kas arī noved līdz nāvei. (vairāk…)

Mīlestība un nekādas filosofijas

„Kāpēc jūs ņemat ar spēku to, ko nevarat paņemt ar mīlestību?” (Indiāņu gudrība)

Ar spēku – mums šķiet, ka tas ir vieglāk, ka tas ir tuvāk, ka tā ir viena darbība. Taču mīlestība – man ir jācīnās pret sevi, nevis pret otru. Man tā ir jāizrāda. Man ir jāpārliecinās par to, ka otrs sajuta manu attieksmi pret viņu kā patiesu, un lai es no viņa sajustu noteiktu atbildi. Lūk, tad var sacīt, ka esmu guvis panākumus sevis izlabošanā. (vairāk…)

Augstākās pasaules izzināšanas laboratorijā

Viss mūsu darbs sastāv no tā, lai anulētu sevi par labu augstākajam, un tāpēc mēs sākotnēji esam radīti ar vēlmi baudīt, kas ir pretēja Radītājam. Taču izmainīt nepieciešams nevis vēlmi baudīt, bet tās nodomu, lai to izmantotu atdevei tuvākajam.

Par cik Radītājs vēlas dot, tad es varu izmantot savu vēlmi baudīt atbilstoši tam, kādā mērā saņemu no Radītāja, lai sniegtu Viņam baudu. (vairāk…)

Vai nepieciešams baidīties no kļūdām garīgajā ceļā?

Jautājums: Vai nepieciešams baidīties no kļūdām garīgajā ceļā?

Atbilde: Ja cilvēks iet tīri pēc sirds aicinājuma, neņemot vērā nekādus „labvēļu” padomus, bet tieši ar sava punkta sirdī piekrišanu, tad viņš nekļūdīsies. Lai neklausās nevienā – tikai uz priekšu!

Jautājums: Vai vispār mēdz būt kļūdas garīgajā ceļā?

Atbilde: Nē. Pēc tam cilvēks to redzēs. Viņš var kaut kur mest cilpas, kaut kā, varbūt pat kļūdīties, taču arī tas ietilpst viņa dzīves ceļā. Visas tā dēvētās kļūdas tajā jau sākotnēji ir ierakstītas. No tām cilvēks mācās. (vairāk…)

„Es vēlos Augstāko pasauli!”

Jautājums: Vienā no komentāriem zem jūsu videoklipa „Laiks iemācīties vadīt visumu” rakstīts: „Es vēlos Augstāko pasauli”. Ko nozīmē „es vēlos”?

Atbilde: Patiesībā tā ir ļoti pareiza sajūta. Cilvēks sāk just, ka tieši Augstākās pasaules sajūtas trūkums viņā rada tukšumu, un tāpēc viņš virzās uz tās izzināšanu. Viņš nespēj izskaidrot kāpēc, taču tas viņam ir ļoti nepieciešams. (vairāk…)

Kādas mācības mums gatavo daba

Mēs atrodamies galīgās labošanās beigu etapā, kuru dēvē par „pēdējo paaudzi”, un tāpēc mums vienam otrs ir jāmodina. Citādāk daba dienu no dienas pastiprinās uz mums spiedienu parādot, ka mēs atrodamies ļoti nopietnā un bīstamā procesā.

Mēs esam izlutināti un nesaprotam, ka pietiek tikai ar nelielām izmaiņām dabā, lai mēs sāktu mirt no bada, dedzinošas svelmes un katastrofāliem plūdiem. (vairāk…)

Sašķeltība kā iespēja laboties

Sašķeltība sniedz iespēju laboties. Ja nav sašķeltības, tad nav ko labot, taču bez labošanas, mums nav nekādas iespējas sajust radījumu, kurš tiek izzināts, kā gaismas priekšrocība no tumsas.

Un tāpēc, ja nebūtu atšķirība starp vēlmi saņemt un vēlmi atdot, starp gaismu un tumsu mūsu sajūtās, mēs nesaprastu radījumu un nejustu, kur atrodamies. (vairāk…)

Vai mēs esam nepieciešami augstākajam spēkam?

Jautājums: Vai mēs esam nepieciešami augstākajam vadošajam spēkam?

Atbilde: Augstākajam vadošajam spēkam mēs esam nepieciešami, tāpēc ka tādējādi mēs sajūtam tā attieksmi pret mums. Šis spēks vēlas, lai mēs no tam pretējiem, kādus tas mūs radīja, kļūtu līdzīgi viņam, tādi, kādus tas vēlas mūs redzēt. (vairāk…)

Kritums dēļ pacēluma

Tādēļ, lai paceltos garīgajā ir nepieciešami abi stāvokļi: gan pacēlums, gan kritums. Galvenais, neatrasties neapzinātā stāvoklī, jeb, kas vēl sliktāk, tikai materiālajā, dzīvnieciskajā stāvoklī. Nedzīvais, augu un dzīvnieciskais līmenis attiecas uz mūsu egoistisko pasauli, taču cilvēcisko līmeni nosaka mūsu attieksme pret Radītāju.

Un tāpēc ir tik svarīgi turēties vai nu pacēluma stāvoklī, vai krituma stāvoklī. Kritums ir tikpat svarīgs, tāpēc ka bez tā nav iespējam cienīt pacēlumu, un nav iespējams gūt jaunas kelim nākamajam pacēlumam. Un tāpēc šie abi stāvokļi: gaismas un tumsas ir pareizi un leģitīmi, mūs virzoši uz priekšu. (vairāk…)

Kāpēc pa tiešo nav iespējam atklāt Radītāju?

Jautājums: Kāpēc nav iespējams pa tiešo atklāt ne tikai Radītāju, bet arī daudzas parādības pasaulē, kā tikai caur kādu starpnieku?

Atbilde: Lieta nav starpniekā, bet gan tajā, kā es spēju sevī izveidot kaut kādu līdzību šim spēkam. No kā es varu izveidot šādu stāvokli? (vairāk…)