Kategorija arhīvs: Garīgais darbs

Rabaša raksti

Rabašs ir īpaša dvēsele, kura savos rakstos atklāja cilvēcei metodiku, kādā veidā cilvēks var nonākt Augstākajā pasaulē.

Atceros, ka es viņam to pat teicu. Tas bija manu studiju sākumā. Rabašs painteresējās, kāds ir mans viedoklis par viņa rakstiem un es tos jūtot padziļināti atbildēju: „Jūs darāt kaut ko absolūti jaunu, kas pasaulē nekad nav bijis”. (more…)

Tikt skaidrībā pašam ar sevi

Jautājums: Vai kabalā pastāv kaut kādi kritēriji atbilstoši kuriem iespējams atšķirt kabalistiskās sajūtas no kognitīvajiem izkropļojumiem, kuriem ir pakļauti visi cilvēki?

Atbilde: Šīs sajūtas nav iespējam nodot citiem. Jūs vienkārši jūtat, ja runa ir tieši par to, ko jūs vēlējāties dzirdēt, atšķirībā no visādām gudrībām, teorijām vai zinātnēm, kur jūs vēlējāties zināt, saprast, atklāt.

Jūs to jūtat, kad to apgūstat dēļ savas dvēseles, dēļ sevis, iekšēji. Jums to ir nepieciešams zināt, lai tiktu skaidrībā pašam ar sevi un skaidri saprast, ka pašlaik jūs apgūstat savu dzīvi. Ja šādas sajūtas nav – meklējiet.

No nodarbības krievu valodā, 29.01.2017.

Avots krievu valodā

Kongress – iekšējo pamudinājumu vienotība

Jautājums: Kas ir kongress, nevis fiziskā nozīmē, bet iekšēji cilvēkā?

Atbilde: Kongress ir visu mūsu iekšējo pamudinājumu apvienošana, lai atklātu dzīves jēgu, kad cilvēks jautā: „Kāpēc es dzīvoju?” (more…)

Domas un sajūtas

Jautājums: Kur tiek sajusts Radītājs: prātā, domās, jūtās, vēlmēs?

Atbilde: Jūtās. (more…)

Pārsteidzošs Radītāja izgudrojums

Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un Tas Kungs, tavs Dievs, viņus nodos… [Tora, Devarim, Ki Tece, 21;10]

Torā ir aprakstīti likumi, kurus jāzina visiem, kuri virzās uz priekšu, lai kļūtu līdzīgi Radītājam un atrodas nepārtrauktā karā ar sevi.

Cilvēks ir vesela pasaule. Atbilstoši realitātes atklāšanai mēs sākam apgūt, ka viss ārpus mums redzamais, patiesībā ir atspulgs tam, kas eksistē mūsos. Un tāpēc visi cilvēki, nedzīvā, augu un dzīvnieciskā pasaule, viss Universs eksistē manī, taču ārpus manis nekā nav. (more…)

Garīgā darba pamatlikums

Jautājums: Kāds ir īpašību līdzības likuma izpausmes mehānisms dabā?

Atbilde: Īpašību līdzības likums darbojas visos līmeņos, tikai mēs ne visur to ievērojam. Ja mums ar tevi ir vienādas īpašības, tad mēs tuvināmies, viens otru saprotam. Gluži to pašu var teikt par fiziskiem ķermeņiem un ķīmiskiem elementiem. (more…)

Tikai grupā notiek virzība uz priekšu

Jautājums: Jūs teicāt, ka mums jāvirzās uz priekšu studējot fiziskā vai virtuālā grupā. Ko darīt, ja man nav vēlmes studēt grupā?

Atbilde: Nespēju iedomāties kā iespējams citādāk. Ja vēlaties, tad gaidiet likteņa triecienus, līdz kļūsiet gudrāki.

Varu teikt tikai vienu – neviens nevēlas nākt uz grupu, lai labotos. Nepieciešams izlemt, cik jums tas ir nepieciešams: aizvērt acis, noliekt galvu un sākt saplūst ar grupu. (more…)

Lūgšana – vērsta sev pašam

Jautājums: Jēdziens lūgšanas ir gan kabalā, gan reliģijā. Kas kabalā ir lūgšana?

Atbilde: Kabalā lūgšana nozīmē: precīzi pārbaudi savu rīcību, savas domas, savu uzvedību un to izlabo. (more…)

Izvēles punktā

Jebkurā mūsu garīgā stāvokļa punktā ir divi ceļi. Tāpēc Torā nepārtraukti tiek pieminēta frāze: „Skaties, Es šodien jums piedāvāju svētību un lāstu”.

Šī frāze ir aktuāla katru laika sprīdi, tāpēc ka cilvēkiem ir dota izvēles brīvība. Cilvēks ir tāda būtne, kura saprot, sajūt, zina un ir spējīga realizēt izvēles brīvību. (more…)

Mirušo atdzīvināšana

Jautājums: Ko nozīmē „mirušo atdzīvināšana”?

Atbilde: Kabalā ar „mirušo atdzīvināšanu” tiek domāta mirušo vēlmju atdzīvināšana. Vēlmes tiek dēvētas par mirušām, ja tās ir egoistiskas, taču par dzīvām, ja tās ir altruistiskas, tas ir, strādā uz atdevi.

Kad vēlmes no nedzīvām, mirušām, egoistiskām pārvēršas par dzīvām, altruistiskām, tad to dēvē par „mirušo atdzīvināšanu”.

No nodarbības krievu valodā, 25.09.2016.

Avots krievu valodā