Category Archives: Dvēsele un ķermenis

Iegūt mūžīgu dzīvi

Jautājums: Ko man darīt, iekams man nav vēlme izzināt garīgo? Vai man nenovēršami jācieš?

Atbilde: Jūs cietīsiet jebkurā gadījumā. Tas ir nešaubīgi. Tikai, kad jūs sāksiet studēt kabalu, jums būs iespēja saprast ciešanu jēgu: no kurienes tās rodas, kurp tās jūs virza un kā šīs ciešanas pārvērst izzināšanas priekā, mūžīgā, pilnīgā stāvoklī. (vairāk…)

Kāpēc pieaug planētas iedzīvotāju skaits?

Jautājums: Kāpēc planētas iedzīvotāju skaits ar katru gadu palielinās, tas taču apgrūtina labošanās uzdevumu? Izlabot vienu egoistu ir daudz vienkāršāk, nekā miljardus…

Atbilde: Tas tā nav. Tāpēc, ka, ja egoistu ir daudz un viņi ir savstarpēji saistīti, tad viņi var daudz ātrāk izvēlēties pareizu mijiedarbības sistēmu, lai atklātu dvēseli.

Kopīgā egoisma sašķelšana daudzās nelielās daļās ļauj tām vieglāk sevi realizēt. Notiek milzīga egoisma kvantitātes maiņa pret kvalitāti, pret savstarpēju saikni. Un tas viņiem atvieglo virzību uz priekšu.

No nodarbības krievu valodā, 09.06.2016.

Avots krievu valodā

Vai ar aizgājušajiem no šīs pasaules pastāv saikne?

Jautājums: Vai ir iespējama saikne ar tiem, kuri studēja kabalu, taču ir aizgājuši no šīs pasaules? Jūs teicāt, ka būsiet saiknē ar mums, pat ja aiziesiet?

Atbilde: Nav problēmu! Vai tad mūsu pasaule ir kāds šķērslis, lai sajustu visu kontinumu? Nekā tamlīdzīga. (vairāk…)

Absolūta ticība

Jautājums: Vai var turpināties dzīve fiziskajā ķermenī, ja tu studē kabalu un pārdzīvo, ka šīs dzīves laikā nepaspēsi sasniegt garīgo pilnību?

Atbilde: Jums ir pilnīgs ticības trūkums. Pirmkārt jums sevi ir jāatbrīvo. (vairāk…)

No tēva dēlam

Un Israēla bērni devās ceļā no Beērot – Benei – Jaākanas uz Mozeru; tur Ārons nomira, un viņu tur arī apglabāja, bet viņa dēls Ēleāzars kļuva par priesteri viņa vietā. Un no turienes tie aizgāja uz Gudgodu, bet no Gudgodas uz Jotbatu – tā ir ar ūdens straumēm bagāta zeme. [Tora, Devarim, Ekev, 10:06 – 10:07]

Garīgajā pasaulē nāve nav sods vai kaut kas briesmīgs. Kad tēva vietā atnāk dēls, tas nozīmē pacelšanos augšup uz nākamo līmeni, kā piemērā ar Āronu. (vairāk…)

Vīriešu un sieviešu dvēseles

Jautājums: Vai sievietes dvēsele spēj pārdzimt vīrieša dvēselē un otrādi? Kā izskaidrot, ka sievietei ir vīrišķīgs raksturs?s

Atbilde: Cilvēka raksturs neliecina par dvēseles īpašībām. (vairāk…)

Dzīve aiz dzimšanas un nāves robežas, 4. daļa

Jautājums: Kā pareizi attiekties pret tuva cilvēka nāvi? Bija starp mums cilvēks un pēkšņi pazuda.

Atbilde: Mēs vienkārši pārstājam viņu redzēt, taču no pasaules nekas nepazūd. Šie spēki paliek.

Jautājums: Vai iespējams kaut kā ar šiem spēkiem sazināties? (vairāk…)

Dzīve aiz dzimšanas un nāves robežas, 3. daļa

Jautājums: Kā pārdzīvot tuva cilvēka zaudējumu? Kā attiekties pret šīm sāpēm?

Atbilde: Es saprotu, ka cilvēks šāda zaudējuma dēļ jūt sāpes, īpaši, ja runa ir par bērniem. Kad nomirst vecāki to vēl kaut kā var saprast, jo mēs zinām, ka neviens nav mūžīgs. Taču, kad bērni nomirst pirms vecākiem, tā ir milzīga traģēdija un var tikai just līdzi šādām bēdām. (vairāk…)

Dzīve aiz dzimšanas un nāves robežas, 2. daļa

Kabalas zinātne skaidro, ka mūsu dzīve ir veidota īpaši. No vienas puses mēs dzīvojam fiziskajā ķermenī, dzīvnieciskajā līmenī kā visi dzīvnieki, ierobežotu gadu skaitu.

Taču savas eksistences laikā uz šīs zemes mēs saņemam lielisku iespēju sasniegt daudz augstāku līmeni – Ādams, „līdzīgs” (dome) daudz augstākai pasaulei – mūžīgai un pilnīgai. (vairāk…)

Dzīve aiz dzimšanas un nāves robežas, 1. daļa

Jautājums: Kā attiekties pret tuva cilvēka zaudējumu? Nav iespējams samierināties ar to, ka tikko cilvēks bija un pēkšņi viņa vairs nav. Prāts nepiekrīt tam, ka mūsu dzīve ir īslaicīga. Nāve mums šķiet nereāla.

Atbilde: Vai tāda attieksme neliecina par mūsu uztveres ierobežotību un naivumu, par sava stāvokļa neizpratni, brieduma trūkumu? Mēs neesam spējīgi uztvert dzīvi un nāvi. (vairāk…)