Category Archives: Dvēsele un ķermenis

Piekļuve pasaules programmai, 2.daļa

Toras apgūšanu bieži iztēlojas kā vienkārša grāmatas teksta apgūšanu. Taču ir jāsaprot par ko šajos aprakstos ir rakstīts. Torā ir četras valodas „pšat, remez, druš, sod” (vienkāršs vēstījums, mājiens, līdzība, noslēpums) – četri materiāla sapratnes līmeņi.

Toras tekstu nekad nedrīkst uztvert parastā veidā kā vēsturisku stāstu.

Tas ir kods, kuru nepieciešams atšifrēt. Tajā ir četri saprašanas līmeņi un visdziļākais līmenis ir kabalas zinātne. Caur kabalu mēs sasniedzam īstenību un tāpēc to dēvē par īstenu gudrību. (vairāk…)

Kā pilnveidojas dvēsele

Jautājums: Kas atšķirīgs dvēseles attīstībai un iztēlei? Kā pārbaudīt, kas esmu uz pareizā ceļa?

Atbilde: Dvēseles attīstība notiek ļoti precīzos, šauros ietvaros, kad cilvēks ir iekļauts grupā un kopā ar biedriem sāk attīstīt atdeves īpašību, līdz pat mīlestības īpašībai. Ar to nodarbojoties viņš pilnveido dvēseli. Dvēsele nevar būt vienam cilvēkam, tikai cilvēku kopumam. (vairāk…)

Ceļojums laikā

Jautājums: Ja garīgajā nav laika kategorijas, kas kabalā ir vēsture?

Atbilde: Viss, kas notiek materiālajā pasaulē ir augstāko sakņu lejup nākšanas sekas mūsu pasaulē un tāpēc mūsu pasaule ir augstāko sakņu atspulgs.

Citiem vārdiem sakot, augstāko spēku sistēmā, garīgajā līmenī, parādās dažādi spēki un to pasaulīgais attēlojums noris mūsu pasaules matērijā. (vairāk…)

Iespēja attīstīt dvēseli

Jautājums: Ja cilvēks iet bojā, tad šim ķermenim vairs nav iespējas turpināt darbu?

Atbilde: Ķermenim nē, taču dvēselei – ir iespēja. Ķermenis bija paredzēts noteiktam uzdevumam un viss.

Jautājums: Tomēr pastāv brīvā izvēle? (vairāk…)

Divi skatījumi jautājumā par dzīvību un nāvi

Jautājums: Vai ir dzīve pēc nāves?

Atbilde: Pirms nāves mēs sakām, ka mums nav dzīves. Pēc nāves – arī. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs savu dzīvi realizējam šeit un tagad. Tas attiecas uz pasaulīgu dzīves izpratni.

Atbilstoši garīgajai dzīves sapratnei – dzīve turpinās mūžīgi, pilnīgi un viss ir atkarīgs tikai no tā, kā mēs to realizējam, kā mēs to izzinām.

Tādējādi nāves nemaz nav.

No nodarbības krievu valodā, 09.06.2016.

Avots krievu valodā

Iegūt mūžīgu dzīvi

Jautājums: Ko man darīt, iekams man nav vēlme izzināt garīgo? Vai man nenovēršami jācieš?

Atbilde: Jūs cietīsiet jebkurā gadījumā. Tas ir nešaubīgi. Tikai, kad jūs sāksiet studēt kabalu, jums būs iespēja saprast ciešanu jēgu: no kurienes tās rodas, kurp tās jūs virza un kā šīs ciešanas pārvērst izzināšanas priekā, mūžīgā, pilnīgā stāvoklī. (vairāk…)

Kāpēc pieaug planētas iedzīvotāju skaits?

Jautājums: Kāpēc planētas iedzīvotāju skaits ar katru gadu palielinās, tas taču apgrūtina labošanās uzdevumu? Izlabot vienu egoistu ir daudz vienkāršāk, nekā miljardus…

Atbilde: Tas tā nav. Tāpēc, ka, ja egoistu ir daudz un viņi ir savstarpēji saistīti, tad viņi var daudz ātrāk izvēlēties pareizu mijiedarbības sistēmu, lai atklātu dvēseli.

Kopīgā egoisma sašķelšana daudzās nelielās daļās ļauj tām vieglāk sevi realizēt. Notiek milzīga egoisma kvantitātes maiņa pret kvalitāti, pret savstarpēju saikni. Un tas viņiem atvieglo virzību uz priekšu.

No nodarbības krievu valodā, 09.06.2016.

Avots krievu valodā

Vai ar aizgājušajiem no šīs pasaules pastāv saikne?

Jautājums: Vai ir iespējama saikne ar tiem, kuri studēja kabalu, taču ir aizgājuši no šīs pasaules? Jūs teicāt, ka būsiet saiknē ar mums, pat ja aiziesiet?

Atbilde: Nav problēmu! Vai tad mūsu pasaule ir kāds šķērslis, lai sajustu visu kontinumu? Nekā tamlīdzīga. (vairāk…)

Absolūta ticība

Jautājums: Vai var turpināties dzīve fiziskajā ķermenī, ja tu studē kabalu un pārdzīvo, ka šīs dzīves laikā nepaspēsi sasniegt garīgo pilnību?

Atbilde: Jums ir pilnīgs ticības trūkums. Pirmkārt jums sevi ir jāatbrīvo. (vairāk…)

No tēva dēlam

Un Israēla bērni devās ceļā no Beērot – Benei – Jaākanas uz Mozeru; tur Ārons nomira, un viņu tur arī apglabāja, bet viņa dēls Ēleāzars kļuva par priesteri viņa vietā. Un no turienes tie aizgāja uz Gudgodu, bet no Gudgodas uz Jotbatu – tā ir ar ūdens straumēm bagāta zeme. [Tora, Devarim, Ekev, 10:06 – 10:07]

Garīgajā pasaulē nāve nav sods vai kaut kas briesmīgs. Kad tēva vietā atnāk dēls, tas nozīmē pacelšanos augšup uz nākamo līmeni, kā piemērā ar Āronu. (vairāk…)