Category Archives: Citāti no rīta nodarbībām

Kabalistiskā puzle

Daži studenti žēlojas, ka nesaprot materiālu, kuru mēs mācāmies no grāmatas „Desmit Sefirot Mācība”, un nav spējīgi to sajust. Un tas neizbrīna – neviens no viņiem negaida šādas spējas, taču kur ir pareizā reakcija?

Visa kabalas zinātnes apmācība skaidro, ka cilvēks to nedzird: viņš nav spējīgs to saprast ar prātu un sajust ar sirdi. Viņš vispār nesaprot, ko no viņa grib. Pēc visu šo gudro tekstu izlasīšanas cilvēks vēlas tikai apgulties uz dīvāna un aizvērt acis vai vismaz ieslēgt televizoru vai internetu. Šāda nesaprašana nepavisam nav jaunums. (vairāk…)

Nulles koridors

Nevajag baidīties no tā, ka visi mūsu centieni veikt atdeves darbības rezultātā pārvēršas egoistiskās darbībās par labu sev. Vienalga vajag turpināt. Ja es sniedzu biedram dāvanu, tad saprotams, ka tā ir egoistiska darbība, taču tā ir patīkama gan man, gan tam, kuram es to daru.

Sanāk, ka mēs satuvināmies un tādējādi dodam Radītājam vietu, kur Viņš var ienākt starp mums – jo mēs viens otram esam tuvāk, jo vairāk iespēju Radītājam iekļauties šajā atstatumā. (vairāk…)

Karš starp Radītāju un radījumiem

Mums nevajag rūpēties par to, kā nomierināt strīdu, atrisinot visus strīdīgos jautājumus. Mums nepieciešams līdzināties mazulim, kurš neveiksmīgi cenšas iebāzt kubiku apaļā caurumā, nesaprotot, ka viens nekad neievietosies otrā.

Strīds nav dots tāpēc, lai to notušētu, kā mēs to cenšamies darīt šajā pasaulē. Tas nav iespējams, un tāpēc mēs nonākam līdz karam, jo nav iespējams otram pierādīt savu taisnību un nonākt līdz salabšanai. Strīds mums tiek dot no augšienes, un tāpēc mēs neesam spējīgi nekādā formā sakārtot šīs augstākā līmeņa pretrunas šeit, šajā pasaulē, mūsu līmenī. (vairāk…)

Īpašs kods miera noslēgšanai

Mēs visi nākam no vienas saknes – no viena, vienota, vienīga augstākā spēka. Un pat strīdi, kuri aizdegas starp visiem šīs pasaules iedzīvotājiem, visos laikos, kuri notiek pašlaik, bija pirms mums un būs pēc mums arī izriet no augstākā spēka izņemot, kuru nekā cita nav.

Radītājs radīja šo strīdu tāpēc, lai mēs atklātu starp mums visas eksistējošās atšķirība, visās formās: labā un ļaunā, rūgtumā un saldumā, patiesībā un melos, gaismā un tumsā. Tāpēc, ka mēs esam spējīgi sajust un ievērot tikai atšķirības, un uz to pamata noteikt saiknes un pretrunas, lai visus noziegumus pārklātu ar mīlestību. (vairāk…)

Izveidot Radītāju no kopīgām vēlmēm

Starptautiskais kongress „Pacēlums virs sevis”, 1. nodarbība

Jautājums: Jūs teicāt, ka Radītājs neeksistē. Kā mums kļūt par kaut ko, kas neeksistē?

Atbilde: Bet jūs Viņu izveidojiet! Izveidojiet Radītāju no savām sajūtām, vēlmēm, tieksmēm, attiecībām. Citādāk Viņš neeksistē. Tāpēc, ka Radītājs parādās tikai attiecībā uz mums. Savādāk mēs nevaram teikt, vai kaut kas eksistē ārpus mums vai bez mums. (vairāk…)

Patiesais konflikta iemesls

Domstarpībām ir jābūt. Tad mums ir iespēja piepūlēties tieši konflikta vietā, lai paceltos virs domstarpībām. Taču tās nevajag iznīcināt, kā cenšas nogalināt, satriekt pretinieku mūsu pasaulē – bet gan vienam otru papildināt.

Papildināšana vienmēr izpaužas savstarpējā atdevē, piesaistot Radītāja īpašību starp naidīgajām pusēm, starp radījumiem. Tikai tā var sasniegt pareizu papildināšanu, tas ir, mieru. (vairāk…)

Vai grūti sasniegt mieru?

Jāsaprot, ka visi strīdi, kuri starp mums uzplaiksnī nav domāti, lai tos notušētu, bet gan lai neskatoties uz visām domstarpībām pastiprinātu mūsu apvienošanos. Konflikts tiek novērsts nevis dzēšot mūsu domstarpības, bet paceļoties virs tām.

Tas ir daudz vienkāršāk nekā tas ceļš, kādā mēs cenšamies atrisināt konfliktus mūsu pasaulē. Mēs domājam, ka pretrunas ir jāiznīcina un tāpēc vēlamies sakaut pretinieku, pierādot savu taisnību un to, ka otram nav taisnība. Taču viņš no savas puses cenšas pierādīt pretējo. (vairāk…)

Kam mēs līdzamies?

Starptautiskais kongress „Pacēlums virs sevis”, 1. nodarbība

Jautājums: Jūs teicāt, ka Radītāja nav, ka Radītājs ir visaugstākās saiknes, atdeves īpašība. Ja nav Radītāja, kam mēs lūdzamies?

Atbilde: Būtībā mēs nelūdzam kādu, lai gan šādi to paužam vārdos. Mēs paceļam virs sevis atdeves, saiknes, mīlestības īpašību, un cenšamies pacelties paši virs sevis.

Es it kā iztēlojos daudz augstāku līmeni un cenšos turp pacelties. Tā tad arī ir īsta līgšana, vēršanās. Tāpēc lūgšanu dēvē par „tfila”, „leitpalel” – proti „tiesāt pašam sevi”, pacelties virs sevis, sajust, kas es esmu un kam man jābūt.

No starptautiskā kongresa „Pacēlums virs sevis” 1. nodarbības, 06.01.2022.

Avots krievu valodā

Lai ievieš mieru starp mums

Ir tikai viens veids, kā uzvarēt iekšējā karā: pārklāt visus noziegumus ar mīlestību, pacelties virs izskaidrošanās: kuram taisnība, kurš vainīgs. Un tad materiālais karš, kas bija iekšējā kara sekas, arī beigsies.

Taču, ja vispirms nebeigsies karš ar uzvaru garīgā nozīmē, tad materiālā uzvara nepalīdzēs. Kauja uz kādu laiku var pierimt, taču pēc tam tā noteikti tiks atsākta. (vairāk…)

Lūgšana par mieru

Situācija pasaulē ar katru dienu kļūst arvien sprādzien bīstamāka, visa pasaule saspringti seko līdzi straujai notikumu attīstībai Ukrainā. Taču kabalisti nenodarbojas ar politiku un ģeogrāfiskām robežām.

Kabalisti vēlas tikai vienu: tur, kur iespējams pievienot mīlestību vai vismaz apdzēst naidu, samazināt konfliktu starp cilvēkiem – mums ir jāpalīdz to izdarīt. (vairāk…)