Category Archives: Audzināšana un bērni

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 8. daļa

Cilvēkam ir jāsastāv no diviem dažādiem slāņiem. Viens ir viņa parastā egoistiskā attieksme pret pasauli, kas viņā eksistē no dabas, rūpes pašam par sevi.

Otrs slānis ir daudz augstāks un attīstītāks, kuru cilvēkam sevī nepieciešams izveidot – tā ir integritātes apzināšanās, kuru viņam nepieciešams sasniegt, lai atbilstu vispārējai realitātei, proti, rūpes par citiem. (vairāk…)

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 7. daļa

Jautājums: Cilvēki tic, ka pildot jūdaismā pieņemtos baušļus viņus gaida atalgojums, taču tos pārkāpjot – sods. Vai tas patiešām tā ir?

Atbilde: Atbilstoši kabalas zinātnei cilvēks ir viena liela vēlme saņemt baudu, kas to padara pretēju dabas sistēmai, kurā viņš eksistē. (vairāk…)

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 6. daļa

Mūsdienu pasaulē cilvēki kļūst arvien lielāki individuālisti un tanī pašā laikā mēs atklājam, ka arvien vairāk viens ar otru esam saistīti. Turklāt šīs saiknes mums nenes nekādu labumu.

Kādreiz mēs domājām, ka atklāsim pasauli: atklājām jaunus kontinentus, starptautisko tirdzniecību. Taču rezultātā izjūtam lielu vilšanos. (vairāk…)

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 5. daļa

Jautājums: Kādas mūsu darbības, raugoties no dabas skatupunkta, skaitās pareizas un noderīgas, un var mūs novest pie labas dzīves, lai nesaņemtu no dabas sodu?

Atbilde: Visa daba ir noslēgta, integrāla sistēma, kuras visas daļas: nedzīvā matērija, augi, dzīvnieki un cilvēki ir saistīti vienā tīklā. (vairāk…)

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 4. daļa

Jautājums: Ja mēs dzīvojam dabas sistēmā, kura mūs audzina gluži kā māte mazus bērnus, tādā gadījumā, vai mūsu pasaulē eksistē atalgojums un sods par mūsu darbībām? Sabiedrība cilvēku noskaņo uz to, ka atalgojums ir panākumi, veiksmīga ģimene, darbs, nauda.

Visa realitāte dalās uzvarētājos un zaudētājos, un uzvarētājs līksmo, bet zaudētājs cieš. Proti, par atalgojumu tiek uzskatīts, ja cilvēks ir veiksmīgs, svarīgs, bagāts. Kādā veidā mums šo attieksmi mainīt? (vairāk…)

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 3. daļa

Jautājums: Mēs dzīvojam šajā pasaulē, gluži kā mazi bērni, kuri jūtas sodīti par to, ka māte viņiem nedod konfektes un kolu, zinot, ka tas ir kaitīgi? Kas ir šī māte?

Atbilde: Māte ir vispārējā dabas sistēma, dabiski likumi, kuros mēs eksistējam. Sistēma ar mums nodarbojas punktuāli, sistemātiski, soli pa solim, audzinot mūsos pareizu attieksmi pret realitāti, un pakāpeniski mūs ar to iepazīstina, lai mēs atvērtu acis un ieraudzītu patieso pasauli. (vairāk…)

Audzināšana ar piemēru

Jautājums: Vai jūs uzskatāt, ka audzināšana jāsāk no pieaugušajiem un tad viņi audzinās bērnus? Vai labāk sākt no bērniem?

Atbilde: Viens otram netraucē. Lieta tā, ja bērnu audzina vecāki, kuri nodarbojas ar pašaudzināšanu, bērns no tā ietekmējas, tāpēc ka bērnam svarīgs ir piemērs.

Vislabākā audzināšanas metode ir piemērs, bez vārdiem. Tāpēc, ja pieaugušais bērnam kaut ko rāda ar savu piemēru un pavisam nedaudz paskaidro, tad tas ir vislabākais.

No nodarbības krievu valodā, 08.01.2017.

Avots krievu valodā

Audzināt cilvēku!

Jautājums: Audzināšana vairākumā gadījumu ir dažādu formu vardarbība. Garīgajā nav vardarbības. Kā šādā gadījumā rīkoties?

Atbilde: Patiešām garīgajā nav vardarbības. Taču mūsu pasaule nav garīgais. Mūsu pasaulē mēs ņemam „dzīvnieku” un veidojam no viņa cilvēku. (vairāk…)

Paaudžu atšķirība, 4. daļa

Jautājums: Kādā veidā izveidot vecāku un bērnu saikni caur mūžīgās dvēseles vēlmi? Kā ieinteresēt bērnu sevī attīstīt dvēseli?

Atbilde: No dzimšanas brīža bērnu nepieciešams ievietot tādā apkārtējās sabiedrībā, kur viņš spēj garīgi augt, tad pēc vairākiem gadiem mēs spēsim ar viņu runāt valodā, kas saprotama mums abiem.

(vairāk…)

Paaudžu atšķirība, 3. daļa

Jautājums: Pamatojoties uz ko iespējama draudzība un saikne starp paaudzēm? Vai pastāv tādas lietas, kuras nav atkarīgas no laika un vecuma?

Atbilde: No laika nav atkarīga tikai dvēsele, kura ir mūžīga. Viss pārējais ir laicīgs. Un tikai dvēsele starp dažādām paaudzēm var būt kopīga, tāpēc ka tā patiešām ir viena uz visiem. Un tāpēc dvēselei nav svarīgi, no kādas paaudzes tu esi: X, Y, Z, A. (vairāk…)