Kategorija arhīvs: Audzināšana un bērni

Viens nav karotājs

Jautājums: Vai kabalā cilvēkam pašam ir jānodarbojas ar sevis audzināšanu?

Atbilde: Nē, viņš nevar patstāvīgi nodarboties ar sevis audzināšanu. Viens neko nevar izdarīt, viņam obligāti ir jābūt saistītam ar citiem. Par to ļoti sīki tiek skaidrots mūsu interneta vietnēs.

No nodarbības krievu valodā, 25.09.2016.

Avots krievu valodā

Kāpēc cilvēku nepieciešams audzināt?

Jautājums: Cilvēkiem nepatīk, ka viņus audzina. Ko audzināšana nozīmē raugoties no kabalas skatupunkta?

Atbilde: Lieta nav audzināšanā. Ja ņemsim, piemēram, dzīvniekus, tad viņi attīstās instinktīvi, tomēr arī viņus apmāca noteiktām prasmēm. Kā likums māte savus bērnus ņem līdzi medībās, dažādi viņiem palīdz. (more…)

Bērni un vecāki: abpusējas rūpes

Jautājums: Pastāstiet par mātes lomu pieauguša cilvēka dzīvē. Kam un kuram ir jābūt devēja lomā? Ko par šīm attiecībām vēsta kabala?

Atbilde: Torā ir sacīts, ka bērnam ir jāatstāj savus vecākus, jāpieķeras sievai, jāveido ar viņu ģimene, jāaudzina savi bērni, nedrīkst apgrūtināt bērnus, iejaukties viņu dzīvē – šeit nav citu iespēju. Rabašs vienmēr teica: „Vislabākais attiecībās ar bērniem ir atvērt kabatu un aizvērt muti”. (more…)

Laiks atmaksāt parādus

No Bāla Sulama raksta „Miers”: Neraugoties uz to, ka šī pasaule mums šķiet kā atvērta tirgotava bez saimnieka, kur katrs garāmgājējs var ņemt preces un visu ko vien dvēsele vēlas bezmaksas un neraizējoties – rabijs Akiva uzstāj un mūs brīdina, ka „tirgotājs dod uz parāda”.

Tas ir, neskatoties uz to, ka tu šeit neredzi saimnieku, zinu, ka saimnieks ir, bet samaksu viņš neprasa tikai tādēļ, ka dod uz parāda. Sacīts: „Grāmata ir atvērta un roka raksta” – tas ir, eksistē vienota grāmata, kurā tiek ierakstīta ikviena darbība bez izņēmuma. (more…)

Cilvēks – sabiedriska būtne

Jautājums: Vai iespējams iztikt bez jebkādām attiecībām ar citiem cilvēkiem? Kāpēc obligāti visā iesaistīties? No šīm attiecībām ir tikai uztraukumi!

Atbilde: Es jūs lieliski saproti, taču lieta tā, ka nav iespējams dzīvot bez savstarpējām attiecībām. Mums nepieciešams iepazīties, mēs esam atkarīgi no citiem cilvēkiem, mums patīk komunicēt, mums interesē mūsu viedoklis par citiem un citu viedoklis par mums. (more…)

Reakcija uz negatīvu attieksmi

Jautājums: Vai vislabāk ir attiekties pret cilvēka tā kā viņš attiecas pret tevi? Kādu labošanos saņems cilvēks, kurš nepārtraukti tenko un ceļ neslavu tuvākajam?

Atbilde: Nekādā gadījumā nevajadzētu atbildēt uz cilvēka negatīvu attieksmi ar tādu pašu attieksmi! Tieši pretēji, nepieciešams parādīt pareizu attieksmi, demonstratīvi, pārspīlēti spēlēt, ka tu pret viņu attiecies labi.

Ja viņš pareizi reaģēs, tad labi, ja nē – atslēdzies no viņa. Tas nozīmē, ka viņš vēl nav spējīgs saprast un pareizi novērtēt tavu attieksmi pret viņu.

No nodarbības krievu valodā, 01.05.2016.

Avots krievu valodā

Mīlēt un būt mīlētam

Jautājums: Kāpēc cilvēkam ir svarīgi just, ka viņu mīl?

Atbilde: Tāpēc, ka cilvēks ir sociāla būtne un mēs visi nākam no vienas sistēmas, ko dēvē par „Ādamu Rišonu”, kurā mēs esam kā viens cilvēks ar vienu sirdi, visi kopā vienā vēlmē, viens ar otru saistīti. Tāpēc, pat pēc evolūcijas gaitā notikušās atdalīšanās vienam no otra, mēs esam savstarpēji saistīti ar iekšēju spēku. (more…)

Starp mīlestību un naidu

Jautājums: Jūs teicāt, ka visa mūsu dzīve rit starp mīlestību un naidu. Taču, kā naids ir saistīts ar mīlestību?

Atbilde: Ja nebūtu naida, mums nebūtu arī mīlestības. Ja es neko nevēlētos un ar to nepiepildītos, tad kā es sajustu, ka to mīlu?

Mīlestības mērs, tās raksturs un lielums ir atkarīgs no naida rakstura un lieluma. (more…)

Dzimšana mokās

Jautājums: Kāpēc cilvēks dzimst mokās?

Atbilde: Torā ir teikts: „Mokās tev būs bērnus dzemdēt”, tāpēc ka garīgā dzimšana nevar būt bez sāpēm. Taču mūsu pasaulē, tas ir kā sakne un zars.

Pat elementārdaļiņas savienojas kopā un veido jaunu veidojumu izjūtot sāpes. Katrai no tām ir jāsamazina sava ietekme, jāpakļaujas pretējai daļiņai un tādā veidā no sevis jārada kaut kāds konglomerāts, kaut kāds pretēju īpašību savienojums. (more…)

Dzīvot un baudīt, 4. daļa

Labestības veicinātājs

Augstākā enerģija atklājas saiknēs starp cilvēkiem, tikai tādā veidā to var palielināt. Katrā cilvēkā ir niecīga enerģijas daļa, kas viņam ir dota, lai uzturētu šo īso dzīvi. Ja mēs vēlamies pacelties virs pasaulīgajiem ierobežojumiem, tad mums vienam ar otru ir jāapvienojas.

Jautājums: Kā mana vēlme dot savienos mani ar visspēcīgāko enerģiju, kura izmainīs manu dzīvi?

Atbilde: Ja es vēlos dot, nevis saņemt, tad caur mani sāk plūst enerģija. Es pārstāju būt kā aizsprosts tās ceļā, bet kļūstu par šīs enerģijas izplatītāju. Augstākā enerģija plūst caur mani un es to varu izmantot un nodot citiem. (more…)