Category Archives: Baušļi

Baušļi – vienotības pakāpes

Jautājums: Ko nozīmē grāmatās norādītā prasība pieradināt sevi pildīt Toru un baušļus, kuri gala rezultātā palīdzēs mums iemantot otru dabu – mīlestību pret tuvāko?

Atbilde: Par baušļiem tiek dēvētas labošanās darbības, kuras es vēlos atveidot. Sākumā man jāatklāj sevī, ko man nepieciešams izlabot, kā sacīts: „Nav iespējams izpildīt bausli, ja iepriekš to neesi pārkāpis”. Proti, vispirms mēs atklājam sevī trūkumu, ļauno sākotni un tad redzam, kas mums ir jāizlabo.

Vēlmes baudīt izlabošana uz atdevi tiek dēvēta par baušļa izpildīšanu, jo tā ir novēlējis Radītājs. Realizēt to iespējams tikai uz gaismas, spēka, kas dēvēts par Toru, rēķina.

Tas ir, man doti visi nosacījumi, lai atklātu savu egoistisko sākotni, strādājot attiecībā pret biedriem un noskaidrojot savu attieksmi pret viņiem. Un kad es atklāju savu ego, tad saprotu, ka tam nepieciešams laboties, jo tas ir īsts ļaunums, par cik atdala mani no augstākā spēka, no Radītāja. (vairāk…)

Augstākās mīlestības 612 sastāvdaļas

Mīlestības likums pret tuvāko izveidots pamatojoties uz 612 baušļu pildīšanu – 612 vēlmju labošanu, kas atklājas mūsu garīgajā struktūrā. Tos izpildot, mēs sasniedzam vispārināto likumu „mīli savu tuvāko kā sevi pašu”.

612 baušļi – tās ir mūsu 612 vēlmes, kuras tiecas pēc egoistiskā nolūka: sniegt baudījumu sev pašam. Neviens no mums nevar šos 612 baušļus izpildīt vienatnē, bet tikai savienojoties ar citiem un sākot noskaidrot viens ar otru mūsu savstarpējās attiecības. Tikai tādā ceļā mēs atklājam visas šīs vēlmes.

Nevienam cilvēkam nepiemīt spēja izpildīt kādu no baušļiem, jo bauslis izriet no mīlestības pret tuvāko principa. Mūsu savstarpējā egoistiskā saikne dēvēta par noziegumu, turpretim altruistiskā saikne – par bausli. Tādējādi, kamēr cilvēks nav sācis savienoties ar pārējiem, viņš neveic ne noziegumus, ne baušļus, bet dzīvo dzīvniecisku dzīvi, par kuru šeit neiet runa. (vairāk…)

Mīlestība pret Radītāju – attīstības marafona fināls

Jautājums: Ko mums dod mīlestības likums pret tuvāko?

Atbilde: Pateicoties mīlestībai pret tuvāko, mēs varam sasniegt mīlestību pret Radītāju, – mērķi, kura dēļ mēs sākam savu attīstību. Radījuma radīšanas cēlonis – novest to pie mīlestības pret Radītāju.

Radītājam sākotnēji piemīt absolūta mīlestība pret radījumu, saskaņā ar Viņa dabu kā darošais labu. Un novest radījumu pie šīs labestības, nozīmē novest to pie saplūsmes ar Radītāju. Sanāk, ka mīlestība pret Radītāju – tas ir mūsu attīstības mērķis, tā finālais punkts. (vairāk…)

„Rokas” nomazgā ar gaismu

Visas tradicionālās paražas, kas pieņemtas jūdaismā, tas ir garīgo, kabalistisko darbību novilkums – bet tikai vienīgi pasaulīgajā, egoistiskajā vēlmē. Turklāt tajā pašā laikā īstās garīgās darbības tiek veiktas divās sfērās – saņemšanā un atdevē.

Pēc tam, kad mēs zaudējām saikni ar mīlestību pret tuvāko, ar atdevi, ar augstāko pasauli – tas, kas mums atlika šīs pasaules ietvaros, tas arī tiek dēvēts par jūdaismu. Tādā veidā kabalas zinātne cilvēkam tēlojas trimdas laikos. Taču atsevišķiem cilvēkiem tā atklājās divās sfērās: garīgajā un materiālajā. (vairāk…)

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 43. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Viedie sacījuši: Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu” (Bava Batra 16).

Attiecībā uz jautājumu par piedevu viedie sacīja: Varat Mani atstāt, galvenais ievērojiet Manu Toru, jo Tās gaisma atgriež pie Avota (Jeruzalemes Talmuds, Hagiga Traktāts, 1:7)”. Tātad Torā ir līdzeklis, kas atgriež cilvēku pie Avota, tiek domāts tas ļaunums, kas atrodas cilvēkā, tas ir, vēlme saņemt kļūst par atdodošo.

Rabašs. Dargot Sulam. 267. raksts.


Mēs redzam, ka galvenais pasauļu un dvēseļu radīšanā bija nolūks izlabot visu – uz nolūku atdeves dēļ, kas dēvēts par saplūsmi un īpašību līdzību. Turklāt par Toru Radītājs sacīja: Es radīju ļaunuma sākotni un radīju Toru – piedevu”. Tas ir, pēc tam, kad cilvēks saņēma Toru kā piedevu” (zāles), ļaunuma sākotne (egoisms) tiks izlabota uz atdevi, kā sacīts: nākotnē nāves eņģelis (egoisms) kļūs par svēto eņģeli (mīlestību).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 12. raksts „Ko nozīmē Tora un darbs Radītāja ceļā”.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 44. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Radītāja darbinieki  dara Toru par sausu

Pastāv uzskats, ka Toras būtība ir darbībās, un šim nolūkam pietiekams iemācīties tikai Toras atklāto daļu. Taču viedie sacījuši: „Kāda Radītājam daļa par to, ar kādu paņēmienu tiek nokauts dzīvnieks – no pakauša vai no rīkles? Jo baušļi doti tikai radījumu izlabošanai”.

Taču, ja rīcības nepauž sagatavošanos egoisma izlabošanai, tad it kā neizdarīja neko ar visiem saviem baušļiem visas dzīves garumā. Jo „Bauslis bez nolūka nedzīvs, tāpat kā ķermenis bez dvēseles”.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Tumsas un nezināšanas cēlonis mūsu paaudzē ir tajā apstāklī, ka pat tie, kas strādā Radītāja labā, attālinājušies no Kabalas zinātnes un tāpēc visa paaudze kļūdās viņu vainas dēļ.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 57. p.

Tie kas aprobežojas ar ieražām, nevēlas izprast Kabalas zinātni un baušļu jēgu, dara Toru par sausu, izsauc pasaulē badu, nabadzību, cietsirdību, pazemojumus, slepkavības un laupīšanas.

Bāls Sulams. Priekšvārds Zoar Grāmatai. 70. p.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 42. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Tāpēc, ka nespēj iziet no egoistiskās vēlmes, viņam dzimst vajadzība pēc Radītāja palīdzības. Turklāt Radītāja palīdzība iekļauta Viņa Torā, jo gaisma, kas iekļauta Tajā, atgriež pie Avota, kas nozīmē atdodošo vēlmju iegūšana.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 16. raksts „Kas ir tas pamats, uz kura izveidots garīgums”.


Viedie sacījuši: Sacīja Radītājs: „Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu tai (tās izlabošanai)”. Tas ir, Tora un baušļi sagatavo (izlabo) ļaunuma sākotni, lai tai rastos garša, jo ļaunuma sākotne tiek dēvēta par vēlmi saņemt.

Taču kad tā virzīta tikai uz sevi, tai nav garšas. Tāpēc ka pār to valda samazinājums, un paliek tukša telpa. Tajā pašā laikā ar Toras un baušļu palīdzību tā nonāk līdz nolūkam atdeves dēļ, tad šī vēlme, kura dēvēta par vēlmi saņemt, saņem visu labestību un baudu.

Rabašs. Dargot Sulam. 577. raksts „Mērķa jautājums”

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 41. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Galvenais mums uzliktā (garīgā) darba (ar sevi) mērķis – sasniegt mērķi, dēļ kura radīta pasaule – (dot Radītājam iespēju) sniegt baudu radījumiem. Tāpēc mums sevi jāsagatavo atdodošo vēlmju iegūšanai (vēlme ar nolūku atdot), kas arī ir labošanās, lai Radītāja dāvana būtu absolūta, lai mēs nejustu kaunu baudas saņemšanas laikā.

Kā līdzeklis šim nolūkam – mums dota Tora un baušļi, lai iegūtu šīs vēlmes, kā sacījuši viedie (Kidušin 30): Sacīja Radītājs: „Es radīju ļaunuma sākotni, un Es radīju Toru – piedevu tai (tā izlabošanai), ar kuras palīdzību tā zaudēs visas mīlestības dzirkstis pret sevi, un izpelnīsies, lai visas tās vēlmes tiktu virzītas tikai uz to, lai sniegtu baudu Radītājam”.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987. g., 10. raksts „Cik smaga ir mēlnesība un pret ko tā vērsta”.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 40. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Cilvēks radīts ar vēlmi saņemt sev baudu, tas tiek dēvēts par vēlmi saņemt egoistisku labumu. Taču viņam saka, ka jāatsakās no šīs vēlmes saņemt, un jāiegūst jauna kli (vēlme), kas tiek dēvēta par vēlmi atdot. Taču ne katrs cilvēks to izpelnas, tas ir, var iegūt šīs kelim (vēlmes), kas derīgas tam, lai tajās varētu ienākt Augstākā gaisma (atklāties Radītājs).

Lai cilvēks varētu iegūt vēlmi atdot, viedie sacīja (Kidušin 30): “Es radīju ļaunuma sākotni (egoismu cilvēkā), un Es radīju Toru – piedevu (piedevu egoismam nolūka “atdeves dēļ” veidā)”. Tieši ar Toras palīdzību (mācoties to ar mērķi sevi izlabot) viņš (cilvēks) spēj iegūt atdeves nolūku.

Rabašs. Šlavei Sulam. 1987. g., 6. raksts “Ticības svarīgums pastāv vienmēr”

Avots krievu valodā

Kabalisti – par Toru un Baušļiem, 39. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Tikai gaisma, kas iekļauta Torā, atgriež cilvēku pie Avota

Tora (mūsu labošanās metodika), ar kuru mēs nodarbojamies, nepieciešama, lai pakļautu savai varai mūsu ļaunuma sākotni (egoismu). Tas ir (un ar to), sasniegt saplūsmi ar Radītāju, lai visas mūsu rīcības būtu tikai atdeves dēļ (kā Viņam). Tas nozīmē, ka pašam cilvēkam nav nekāda spēka sevi izlabot, un (pat vienkārši) pretoties savai dabai.

Tādējādi attiecībā pret prātu (domām) un sirdi (vēlmēm), kurās cilvēkam jāpilnveidojas (virzoties uz atdevi un mīlestību pret citiem), viņam nepieciešama palīdzība. Šī palīdzība atnāk Toras (labojošās gaismas) veidā. Kā sacījuši viedie: „Es radīju ļaunuma sākotni, un es radīju Toru tā labošanai”. Kad ar To nodarbojas (lai izlabotos), Tās gaisma atgriež pie avota (Radītāja).

Rabašs. Šlavei Sulam. 1988. g., 12. raksts „Kas ir Tora un darbs ceļā pie Radītāja”

Avots krievu valodā