Category Archives: Bāls Sulams

Noslēdzot dižo dvēseļu ķēdi

Vairums cilvēku šodien visā pasaulē atrodas īstās bailēs un bezpalīdzības sajūtā. Viņi nespēj rast nekādu attaisnojumu savām ciešanām, nezina, ko darīt, kā uzturēt sevi rīt, vai pēc dažiem mēnešiem. Vieni norūpējušies par saviem miljardiem, bet citi nezina, kā izdzīvot, kad beigsies pēdējie graši.

Katrs cieš savā veidā, bet neviens nesaprot, kā dzīvot tālāk. Taču piepeši mēs saņēmām no augšienes tādu dāvanu, ka varam lūkoties uz šo pasauli ar cilvēcisku skatienu, nevis kā mazi un nelaimīgi sitamie dzīvnieciņi. Tas viss, pateicoties līdz mums nonākušajiem Bāla Sulama atklājumiem, caur viņa dvēseli. Rabašs bija pārejas adapteris starp mums un Bālu Sulamu. (vairāk…)

Bāla Sulama piemiņas diena

No Bāla Sulama 39. vēstules: „Tev droši ir jāzina, ka no ARI laikiem līdz pat mūsdienām, nebija cilvēka, kurš saprastu ARI metodiku līdz pašām tās saknēm. Un lūk, saskaņā ar augstāko gribu, es izpelnījos ARI dvēseles iemiesošanos – ne par maniem labiem darbiem, bet pateicoties augstākā vēlmei.

No manis paša ir apslēpts, kādēļ tieši es esmu izraudzīts šai brīnumainai dvēselei, kuru nav izpelnījies neviens cilvēks kopš viņa nāves un līdz šai dienai. Taču nespēju vairs par to runāt, jo nav manā dabā runāt par brīnumainiem noslēpumiem…”

Bāls Sulams neatklāja augstākos noslēpumus, jo tas bija pret viņa noteikumiem, – bet mums vienkārši nav tādas iespējas… Tomēr mēs redzam no viņa darbiem, cik īpašs bija šis cilvēks, un sūtīts mums no debesīm. Šī dvēsele tika izraudzīta, lai savienotu mūs augstākajā sistēmā. Es pat nezinu, kā to nosaukt – tas nav „cilvēks”, tas nav cilvēciskais spēks, tā nav tāda dvēsele, kas atrastos starp mums, un kurai būtu iespējams pielīdzināties un pietuvināties. (vairāk…)

Kabalisti – par realitātes uztveri, 9. d.

Piezīmes iekavās – manas

Mums nav nekādas izzināšanas un uztveres nekādā materiālā

Nav iespējams izzzināt būtību ar domu. Vēl vairāk, mums nav dots izzināt pat savu personīgo būtību. Es jūtu un zinu, ka ieņemu pasaulē zināmu apjomu, kas ir ciets, karsts, ko es domāju un tamlīdzīgi, un tas viss izpaužas manas būtības iedarbību rezultātā.

Taču ja man uzdos jautājumu: „Kāda ir tava būtība, no kuras nāk visas šīs izpausmes?”, – es nezināšu, ko atbildēt, jo Vadība novērš būtības izzināšanu, un mēs izzinām tikai darbību veidu un izpausmes, kas nāk no būtības.

Bāls Sulams. Ievads Zoar Grāmatā, 12. p.

Avots krievu valodā

Mērojot kabalistu ceļu, 3.d.

Cilvēkam pastāv izvēles brīvība – atrast vietu, kur atrodas taisnie, un pieņemt viņu varu pār sevi. Tad viņš saņems spēkus, kuri pietrūkst viņa paša dabai.

Šeit slēpjas taisno izklīšanas pa visām paaudzēm cēlonis, – lai katrā paaudzē cilvēku masām būtu pie kā vērsties, piestiprināties un saņemt no viņiem spēkus, kas nepieciešami, lai sasniegtu taisnā pakāpi. Pateicoties tam, tas kurš mēro ceļu augšup, kļūst par taisno.

Bāls Sulams „Šamati”, 99. „Grēcinieks vai taisnais – nav sacīts”

Avots krievu valodā

Kopējās dvēseles gaisma

Mēs visi bijām viena dvēsele, kura sadalījās vairums egoistiskās daļās. Ko tas nozīmē? Kā atgriezties sākotnējā stāvoklī? Un kas ir tas spēks, kurš atgriež sašķeltās daļas sākotnējā stāvoklī?

Bāls Sulams „Gudrības augļi”, Sarunas, „600 tūkstoši dvēseļu”: Pēc manām domām, patiesībā pasaulē nav nekā, izņemot vienu dvēseli, kā sacīts (Berešit, 2:7): „Un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvēseli”. Tā pati dvēsele atrodas visos Israēla dēlos – katrā, pilnībā kā Ādamā Rišonā.

Turklāt garīgais nedalās un nešķeļas daļās, kā tas piemīt materiālajam. Un 600 tūkstošos daļās un vairums garīgajās dzirkstelēs dvēsele sadalās ar ķermeņa spēku, kas piemīt katram. Citiem vārdiem, sākumā ķermenis pilnīgi atdala un novērš no tā dvēseļu starojumu. Taču ar Toras un baušļu spēku ķermenis attīrās, un atbilstoši attīrīšanās mēram, tajā pašā pakāpē kopējā dvēsele tam staro.

Avots krievu valodā

Par Bāla Sulama dižumu, 4.d.

Es – pirmais, kurš skaidro kabalu saknes ar zaru, cēloņa ar sekām saiknē. To sapratis, jebkurš cilvēks spēs pats tālāk izprast jebkuru kabalistisko tekstu.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Iespējas fakts radīt komentāru „Sulam” grāmatai „Zoar” ir tiešs pierādījums tam, ka mēs jau atrodamies pilnīgas labošanās perioda sākumā, paaudzē, par kuru sacīts: „Un Zeme piepildīsies ar Radītāja atklāsmi”.

Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam.

Avots krievu valodā

Par Bāla Sulama dižumu, 3.d.

Priecājos, ka esmu radīts paaudzē, kurā ir jau atļauts atklāt Kabalas zinātni, un man dota atļauja un metodika, lai īstenotu šo pirmo kabalas atklāšanu pasaulē. Šī apstākļa cēlonis nav manī, bet gan manas paaudzes īpatnībā.

Bāls Sulams. Kabalas zinātne un tās būtība.

Cēlonis, ka es atklāju kabalu, nav manī, bet tajā apstāklī, ka mana paaudze – tā ir pēdējā paaudze, kura atrodas uz pilnīgas labošanās un apslēptās pasaules atklāšanas sliekšņa.

Bāls Sulams. Mašiaha taures rags.

Avots krievu valodā

Kabalisti – par brīvo izvēli, 1.d.

Piezīmes iekavās – manas.

Vai cilvēkam ir brīva izvēle?

Katrs no mums ir sava veida mašīna, kas radīta un darbojas saskaņā ar divu ārējo spēku – baudas un ciešanu – norādījumiem, kuras velk un pastumj mūs uz priekšu pretim savai vēlmei, uz turieni, kur tā vēlas. Tāpēc nav vispār neviena, kam būtu vismaz kāda patstāvība.

Bāls Sulams. Gribas brīvība (vairāk…)

Kabalisti – par izvēles brīvību, 4. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Apkārtnes ietekme uz cilvēku

No paša dzīves sākuma pastāv brīva iespēja izvēlēties apkārtni, kura ietver sevī grāmatas un skolotājus, kuri veicinās labas domas. Ja to neizdarīs, tad noteikti nokļūs sliktas apkārtnes ietekmē, kura ir vairumā, un šķiet daudzkārt pievilcīgāka, taču tā novedīs pie ļaundarības. Un sodu nesīs nevis par sliktām domām un darbiem, kur jau nav izvēles, bet par sliktu apkārtnes izvēli, jo tajā bija izvēles iespēja.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Tas, kurš katru savas dzīves mirkli pieliek pūles, lai izvēlētos labāku vidi, izpelnas apbalvojumu. Taču ne jau par labiem darbiem un domām, kas vides ietekmē rodas piespiesti, bet par centieniem katrreiz izvēlēties arvien labāku apkārtni, kura izraisa šīs domas un darbus.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Avots krievu valodā

Kabalisti – par izvēles brīvību, 3. d.

Piezīmes iekavās – manas.

Apkārtnes ietekme uz cilvēku

Visas cilvēka īpašības atkarīgas no vides izvēles.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Tikai izvēloties apkārtni, tiek noteikta cilvēka vara pār sevi, kas nosaka, vai viņš izpelnījies apbalvojumu vai sodu.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Radītāja dižuma un svarīguma novērtējums un radījuma mērķis pilnībā atkarīgi no apkārtnes.

Bāls Sulams. Raksts Zoar Grāmatas nobeigumam

Tikai apkārtnes izvēle var atnest cilvēkam panākumus vai neveiksmi. Taču pēc tam, kad izvēlējies apkārtni, viņš nokļūst tās rokās.

Bāls Sulams. Gribas brīvība

Avots krievu valodā