Category Archives: Bāls Sulams

Ko garīgajā sistēmā ienesa Bāls Sulams

Bāls Sulams, „Viens bauslis”: Mani priekšgājēji sev izvēlējās individuālu ceļu, taču es izvēlējos kopīgu ceļu, tāpēc ka šis ceļš, pēc manām domām, ir vairāk piemērots tam, lai Dievišķo ietērptu mūžīgo burtu savienojumā, kuri nekad necietīs izmaiņas.

Es izlēmu līdz vissmalkākajiem sīkumiem izskaidrot visas garīgās detaļas un to savienojumus, kuru vienīgais pamats un avots ir – saņemšanas tīrības princips. Pateicoties tam, ka es skaidroju garīgās detaļas, tās neietērpjot materiālos savienojumos, tas būs ļoti noderīgi turpmākai izzināšanai. Un šo zinātni dēvē par īstenu gudrību. (vairāk…)

Bāla Sulama dāvana pēdējai paaudzei

Liels gods runāt par Bālu Sulamu viņa piemiņas dienā. Šī ir īpaša dvēsele, kura no vienas puses ir saistīta ar Radītāju, taču no otras puses saistīta ar mums, ļaujot mums no tās pārtikt ar garīguma. Garīgā plūsma caurplūst caur Bālu Sulamu un Rabašu pie mums. Un tāpēc nav vārdu, lai izteiktu pateicību Radītājam par to, ka atsūtīja mums šādu sūtni.

Bāls Sulams sacīja, ka nekad nav stāstījis par garīgām parādībām, iekams tās pats neizzināja. Tādējādi var saprast, kāda neparasta augstuma bija šī dvēsele. (vairāk…)

Vissarežģītākais un visvienkāršākais

Jautājums: Kādu padomu mums šodien dotu Bāls Sulams?

Atbilde: Gluži to pašu, ko iepriekš – vienotība. Nekas nemainās.

Kādu padomu deva rabīns Šimons pirms diviem tūkstošiem gadu vai Mozus pirms trīs tūkstošiem gadu? Vai Ābrams pirms trīsarpus tūkstošiem gadu? Vai Ādams pirms 5700 gadiem. Gluži to pašu.

Visi kabalisti ir caurvīti ar vienu ideju, vienu mērķi, vienu virzienu. Viņi to izklāsta dažādos veidos, taču ideja ir viena – apvienošanās. Tas ir vissarežģītākais un visvienkāršākais.

No nodarbības krievu valodā, 16.10.2017.

Avots krievu valodā

Kabalista ilgais ceļš

Rabašs stāstīja, ka viņa tēvs Bāls Sulams reiz aizbrauca pie sava skolotāja uz Pursavu, nelielu ciemu pie Varšavas. Gaidot skolotāju viņa kabinetā, Bāls Sulams piegāja pie plaukta ar grāmatām un īpaši neizvēloties paņēma vienu no grāmatām. Šī grāmata bija ARI „Dzīvības koks”.

Pēc tam viņš stāstīja: „Es to atvēru un izbrīnījos! Šajā grāmatā tika stāstīts par to, ko es visu dzīvi vēlējos zināt!” Tiklīdz Bāla Sulama skolotājs ienāca istabā un to ieraudzīja, viņš iesaucās: „Noliec vietā!” Taču Bāls Sulams jau paspēja iegaumēt, kas tā ir par grāmatu, nekavējoties to sameklēja un sāka mācīties. (vairāk…)

Dižas dvēseles divi iemiesojumi

Bāls Sulams ir dižens mūsdienu kabalists.

Ļoti grūti runāt par tik dižu cilvēku, tāpēc ka mēs nesaprotam, kas ir kabalists. Viņš dzīvo kopā ar mums un vienlaikus arī citā pasaulē. Viņš patiešām dzīvo divās pasaulēs. (vairāk…)

Kādu ieguldījumu garīgajā sistēmā veicis Bāls Sulams?

Bāls Sulams „Viens bauslis”: Mani priekšgājēji izvēlējās individuālo ceļu, bet es izvēlējos kopīgo ceļu, par cik tas, pēc manām domām, vairāk piemērots, lai Dievišķo ietērptu mūžīgo burtu savienojumā, kuri nekad nemainīsies. Es nolēmu sīki izskaidrot visas garīgās detaļas un to kombinācijas, kuru vienīgais pamats un avots – saņemšanas šķīstības princips. Ņemot vērā, ka padaru skaidrākas garīgās detaļas, neietērpjot tās materiālās kombinācijās, tas būs ļoti noderīgi tālākai izzināšanai. Un šī zinātne tiek dēvēta par autentisko gudrību.

Cilvēks, kurš mēro īstenības ceļu, tikai pēc daudzām likstām un atklāsmēm, kas sastopamas ceļā, sāk apzināties, kādas izmaiņas šajā ceļā veicis Bāls Sulams. Mums šķiet, ka viņš vienkārši uzrakstīja jaunus tekstus, taču patiesībā runa iet par izmaiņām pašā sistēmā. (vairāk…)

Darbs bez jebkādiem kompromisiem

No Rabaša vēstules, nr. 29: Mans tēvs un skolotājs mums apsolīja, ka mērojot viņa ceļu un pildot viņa noradījumus, mēs izpelnīsimies mūžīgu saplūsmi ar Radītāju un ienāksim Valdnieka pilī.

Mums nepieciešams rūpīgi noskaidrot visus noteikumus un likumus, kurus mums noteicis Bāls Sulams un tie jāpilda ar visu precizitāti. Ja mēs novirzīsimies vēl kādā lietā, tad paiesim garām mērķim un pat neatklāsim, ka esam gājuši tam līdzās un nepamanījām. Tāpēc mūsu darbā nepieciešams pedantiski izpildīt katru noteikumu. Šeit mums ir jābūt nelokāmiem, gluži kā klints, tā, lai neviens nespētu novirzīt mūs no ceļa. (vairāk…)

Cilvēks, kurš atklājis ceļu uz atpestīšanos

Septembrī mēs atzīmējām Bāla Sulama, mūsu izcilā skolotāja, piemiņas dienu. Viņš ir apgaismojis mūsdienās visu cilvēci ar gaismu, kas plūst no augšienes. Viņš atklāja mūsu paaudzei kabalas zinātni, lai mēs spētu to izmantot un ar tās palīdzību paceltos no dzīvnieciskās pakāpes uz cilvēcisko, zinātu, kā izpildīt visas darbības un sasniegt savu acu atvēršanos. Tikai tādā veidā mēs varam redzēt, kur patiesībā atrodamies, pašiem to nemanot.

Bāls Sulams bija tik lielā mērā izcils cilvēks, ka mēs pat pienācīgā veidā nespējam novērtēt un pateikties par to, ko viņš izdarījis. Mums jābūt viņam pateicīgiem par savu garīgo dzīvi tādā pašā mērā, kā esam pateicīgi tēvam un mātei par sava dzīvnieciskā ķermeņa dzīvi. Tikai tā nav materiālā dzīve, bet garīgā, kurā mēs sasniedzam mūžību un pilnību, augstākās pasaules, tādu stāvokli, kuru patlaban pat nav iespējams iedomāties. (vairāk…)

Miers visai pasaulei

Bāls Sulams, raksts „Miers pasaulē” (fragments)

Miers sabiedrībai un miers visai pasaulei: Nav jāpārstāj brīnīties, ka sajaucu kopā miera jēdzienus vienā sabiedrībā un mieru visā pasaulē, jo patiesībā esam jau sasnieguši tādu līmeni, ka visa pasaule tiek uzskatīta par vienu tautu, vienu sabiedrību, tas ir, katrs cilvēks pasaulē, tā rezultātā, ka nodrošina savu eksistenci uz visas cilvēces rēķina, ir spiests kalpot tai un rūpēties par visas pasaules labumu.

Augstāk mēs jau norādījām indivīda absolūto atkarību no savas sabiedrības, salīdzinot viņu ar mazu ritentiņu mašīnā. Indivīda dzīve un labklājība atkarīgi no tās pašas sabiedrības, un tādējādi sabiedriskais labums un personīgais labums ir viens un tas pats. Pamatoti arī pretējais. Un saskaņā ar to, tajā mērā, kādā cilvēks pakļauts rūpēm par personīgo labumu, viņš katrā ziņā kļūst pakļauts arī sabiedrībai.

Un kāds tad ir šīs sabiedrības loks? Tas nosacīts ar to telpu, no kuras indivīds saņem nepieciešamo. Tā, piemēram, senās vēstures periodā šī telpa tika noteikta ar vienas ģimenes loku. Citiem vārdiem, cilvēkam nebija nepieciešama kāda cita palīdzība, izņemot no ģimenes locekļiem un tad, protams, viņam nenācās būt atkarīgam ne no viena, izņemot savus ģimenes locekļus. (vairāk…)

Sasist dzelzs šķērssienu sirdī

Bāls Sulams savu „Desmit Sfirotu Mācības priekšvārdu” sāk tā: „Es uzskatu par ārkārtīgi nepieciešamu uzspridzināt dzelzs sķērssienu, kura mūs atdala no Kabalas zinātnes kopš Tempļa nopostīšanas laikiem un līdz mūsdienu paaudzei, izraisot bailes, lai tikai tā netiktu pilnīgi aizmirsta”.

Pēc savas definīcijas kabalas zinātne – Radītāja atklāšanas līdzeklis radījumiem. Radītājs ir augstākais spēks, vienīgais pastāvošais un valdošais universā. Turpretim radījums – pilnīgi atrauts no Viņa un nezina, kādēļ, kādam mērķim, un kādā veidā eksistē. Un šeit parādās līdzeklis, dēvēts par kabalas zinātni, kas aicināta savienot vienā saiknē Radītāju un radījumu. (vairāk…)