Kā iziet pa sauszemi starp bangojošiem dzīvs viļņiem

Cilvēka galvenais darbs ir izpelnīties tikai sajust Radītāju, tas ir, sajust, ka Viņš eksistē un piepilda visu realitāti. Un, izņemot Viņu, nekā cita nav – ir tikai Radītājs, un mēs atrodamies Viņā. Mūsu mācīšanās mērķis un visas mūsu dzīves mērķis ir nonākt līdz sajūtai, ka mēs eksistējam Radītājā, un vairāk mums neko nevajag.

Rezultātā līdz tam nonāks visi, atšķirība tikai pārdzimšanas riņķojumu daudzumā, kuri tādēļ būs nepieciešami. Taču beigu beigās katrs sasniegs radīšanas mērķi un savas dzīves mērķi, proti, atklās, ka eksistē tikai viens augstākais spēks, un mēs dzīvojam tikai tāpēc, lai to atklātu.

Ticība Radītājam nozīmē Viņa sajūtu. Ticēt nozīmē just. Tas nav kā mūsu pasaulē, kur es varu ticēt tam, ko neredzu un nekādi nejūtu. Garīgajā realitātē „ticēt” ir līdzvērtīgs tam, lai sajustu, atklātu, ieraudzītu.

Izņemot to, nekas cits nav nepieciešams, un tikai uz šo mērķi mēs ejam visu savu dzīvi. Mums šķiet, ka uz katra soļa mums kāds traucē un novērš no mērķa. Taču šādi ir darīts speciāli, lai mums dotu pareizu virzienu uz Radītāja atklāšanu no šī visa sašķeltā radījuma.

Un tāpēc mēs riņķojam un maldamies, uzduroties uz sašķeltību atkal un atkal, iekams nenonākam stāvoklī, kur visbeidzot atklāsies Radītājs. Radītājs cilvēkam visu sajauc, un Viņš arī cilvēku no šī jucekļa izved, un, kad jūra atkāpjas, pavada caur šiem visiem stāvokļiem kā pa sauszemi starp bangojošiem viļņiem.

Šādi mēs augam, līdz sākam saprast un just šo sistēmu, kurā slēpjas Radītājs. Tad mēs redzam, ka pateicoties visiem mūsu izietajiem stāvokļiem rezultātā mums izdevās atklāt Radītāju un Viņam pieķerties.

Šādā veidā Radītājs mūs māca, tāpat kā mēs pērkam rotaļlietas saviem bērniem – katram atbilstoši viņa vecumam, lai bērns spēlētos un attīstītos, pilnveidotos, nostiprinātu veselību un gūtu pieredzi, kas palīdzēs dzīvē. Lūk, tieši šādi arī Radītājs attīsta mūs.

Tāpēc mēs izejam tik daudz pārdzimšanas riņķojumus. Un, lai gan mēs nevisai saprotam, kas ar mums notiek, taču visas cilvēciskās dzīves ir Radītāja darbību secība, kas mūs pavada caur šiem visiem stāvokļiem, lai mēs saprastu, sajustu, iemācītos un būtu gatavi pareizi uztvert dzīvi, tas ir, atklāt Radītāju visā pilnībā.

Ja cilvēks vēlas virzīties uz Radītāju, tad viņam ir nepieciešama biedru grupa, kura sastāv no desmit cilvēkiem, kuri tiecas uz to pašu mērķi. Cilvēkam ir jāpieķeras šim desmitniekam un nepārtraukti sevi jāpārbauda, kā iespējam vēl vairāk iekļauties desmitniekā un palīdzēt biedriem, lai visi pieķertos viens otram.

Un nepieciešams papūlēties, lai neaizmirstu, ka visi traucējumi tiek doti tikai tāpēc, lai vēl vairāk mūs piesaistītu procesam, kurš mums ir jāiziet, proti, no katra sapiņķerēta stāvokļa atklāt Radītāju.

No nodarbības „Pilna zeme Viņa slavas”, 28.04.2023.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: