Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīvot nevis cilvēku atmiņās, bet viņu īpašībās

Jautājums: Vai kabalas studēšana var samazināt cilvēka nākamos pārdzimšanas riņķojumus? Vai arī to daudzums jau iepriekš ir noteikts?

Atbilde: Nav svarīgi, noteikts vai nē, taču mēs spējam tos mainīt, ietekmēt.

Jautājums: Esmu dzirdējis, ka, ja cilvēks, kurš mācās kabalu un atrodas desmitniekā, aiziet no dzīves, tad viņš turpina būt desmitnieka loceklis. Kā to saprast?

Atbilde: Tas ir atkarīgs no desmitnieka. Viņiem ir iespēja sajust šo cilvēku un ar viņu kontaktēties. Viņš viņos dzīvo, jo viņi bija savstarpēji saistīti viens ar otru kā sefirot vienā parcufā. Un tāpēc saikne paliek.

Taču viņš dzīvo ne tā kā mēs to saprotam – šo cilvēku atmiņās, bet gan viņu īpašībās. Šādā gadījumā viņš kopā ar desmitnieku pieņem lēmumus, izmaiņas utt.

Tam visam mums jātop skaidram no tā, kad cilvēkam atklājas dvēsele. Un runa ir par to, ko mēs neiztēlojamies un nejūtam, – smagi.

Replika: Bet jūs daudz ko stāstāt par kabalu, ko mēs nejūtam.

Atbilde: Taču to kaut kā ir iespējams iztēloties, un, ja tu uz to tiecies, tad tuvojies radīšanas mērķim.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question




"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed