Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīves riņķojumu ieguvums

Jautājums: No vienas puses, saskaņā ar kabalu, ir tikai viena dvēsele. No otras puses saka: „Dvēseļu pārdzimšanas riņķojumi”, – proti, to ir daudz, Kā to saprast?

Atbilde: Kopīgā dvēsele sadalījās daļās. To dēvē par „Ādamu”, tāpēc ka summā tai ir jābūt līdzīgai Radītājam, no vārda „dome” – līdzīgs. Un turpmāk tai ir jāiziet visāda veida pārveidošanās, un reizē ar to, nepārtraukti jātuvinās Radītāja līdzībai.

Jautājums: Pieņemsim, dzīvo cilvēks. Viņam ir jānomirst un no jauna jāpiedzimst, un atkal jāizdzīvo desmitiem, simtiem dzīvju. Kāds no tā ir ieguvums?

Atbilde: Ieguvums ir tajā, ka šīs daļas, kuras sevi izjūt kā cilvēkus, rezultātā savienojas, sasniedz kaut kādu savstarpēju saliedētību, nodomu, vēlmi un kļūst līdzīgas Radītājam.

Jautājums: Pastāv tāds jēdziens kā vīrišķā un sievišķā dvēsele. Kāda atšķirība? Par ko šeit ir runa?

Atbilde: Tas nav atkarīgs no dzimuma, bet tikai no dvēseles īpašībām dotajā brīdī.

Dvēsele ir vēlme ar nodomu. Tāda ir dvēseles konstrukcija. Uz katru vēlmes saņemt formu ir nodoms – kādēļ.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed