Monthly Archives: maijs 2023

Kā iziet pa sauszemi starp bangojošiem dzīvs viļņiem

Cilvēka galvenais darbs ir izpelnīties tikai sajust Radītāju, tas ir, sajust, ka Viņš eksistē un piepilda visu realitāti. Un, izņemot Viņu, nekā cita nav – ir tikai Radītājs, un mēs atrodamies Viņā. Mūsu mācīšanās mērķis un visas mūsu dzīves mērķis ir nonākt līdz sajūtai, ka mēs eksistējam Radītājā, un vairāk mums neko nevajag.

Rezultātā līdz tam nonāks visi, atšķirība tikai pārdzimšanas riņķojumu daudzumā, kuri tādēļ būs nepieciešami. Taču beigu beigās katrs sasniegs radīšanas mērķi un savas dzīves mērķi, proti, atklās, ka eksistē tikai viens augstākais spēks, un mēs dzīvojam tikai tāpēc, lai to atklātu. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Ieraudzīt, sajust, saprast

Replika: Jūs nepārtraukti stāstāt par visas cilvēces vienotību, par mīlestību pret tuvāko.

Atbilde: Tas ir pats galvenais.

Jautājums: Taču kurš to sajūt un saprot pareizā formā?

Atbilde: Uz to tiekties ir lietderīgi visiem. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīvot nevis cilvēku atmiņās, bet viņu īpašībās

Jautājums: Vai kabalas studēšana var samazināt cilvēka nākamos pārdzimšanas riņķojumus? Vai arī to daudzums jau iepriekš ir noteikts?

Atbilde: Nav svarīgi, noteikts vai nē, taču mēs spējam tos mainīt, ietekmēt.

Jautājums: Esmu dzirdējis, ka, ja cilvēks, kurš mācās kabalu un atrodas desmitniekā, aiziet no dzīves, tad viņš turpina būt desmitnieka loceklis. Kā to saprast? (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīves riņķojumu ieguvums

Jautājums: No vienas puses, saskaņā ar kabalu, ir tikai viena dvēsele. No otras puses saka: „Dvēseļu pārdzimšanas riņķojumi”, – proti, to ir daudz, Kā to saprast?

Atbilde: Kopīgā dvēsele sadalījās daļās. To dēvē par „Ādamu”, tāpēc ka summā tai ir jābūt līdzīgai Radītājam, no vārda „dome” – līdzīgs. Un turpmāk tai ir jāiziet visāda veida pārveidošanās, un reizē ar to, nepārtraukti jātuvinās Radītāja līdzībai.

Jautājums: Pieņemsim, dzīvo cilvēks. Viņam ir jānomirst un no jauna jāpiedzimst, un atkal jāizdzīvo desmitiem, simtiem dzīvju. Kāds no tā ir ieguvums?

Atbilde: Ieguvums ir tajā, ka šīs daļas, kuras sevi izjūt kā cilvēkus, rezultātā savienojas, sasniedz kaut kādu savstarpēju saliedētību, nodomu, vēlmi un kļūst līdzīgas Radītājam.

Jautājums: Pastāv tāds jēdziens kā vīrišķā un sievišķā dvēsele. Kāda atšķirība? Par ko šeit ir runa?

Atbilde: Tas nav atkarīgs no dzimuma, bet tikai no dvēseles īpašībām dotajā brīdī.

Dvēsele ir vēlme ar nodomu. Tāda ir dvēseles konstrukcija. Uz katru vēlmes saņemt formu ir nodoms – kādēļ.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Pārdzimšanas riņķojumi. Ar vienu dzīvi nepietiek

Mūsu pasaulē nav nekādu jaunu dvēseļu, kuras atjaunojas līdzīgi ķermeņiem, bet ir tikai noteikta daudzuma dvēseles, kuras riņķo formas izmaiņu pārdzimšanā, ik reiz ietērpjoties jaunā ķermenī, jaunā paaudzē. (Bāls Sulams, „Miers”)

Jautājums: Iznāk, ka pasaulē ir n–tais dvēseļu daudzums, kuras tūkstošiem gadu nepārtraukti atgriežas. Kāds ir to daudzums?

Atbilde: Tam nav nozīmes – pieci, desmit tūkstoši vai miljoni. Tās nepārtraukti dalās un savienojas. Mēs redzam, ka cilvēku daudzums pasaulē pieaug, tas nozīmē, ka ir atbilstība starp dvēseļu daudzumu un ķermeņu daudzumu. (vairāk…)