Pārdzimšanas riņķojumi. Kas paliek no cilvēka?

Jautājums: Ko nozīmē cilvēka „pārdzimšanas riņķojumi”? Kas pārdzimst? Kāda daļa cilvēkā izzūd, kāda paliek?

Atbilde: Nekas. Ja cilvēks šajā dzīvē tiecas sasniegt augstāko mērķi, Augstāko pasauli, augstāko dzīvi, tad viņam, izmantojot visu, kas viņam ir šajā pasaulē, jādara tā, lai nonāktu Augstākajā pasaulē, tas ir, atdeves un mīlestības īpašībā, jākļūst dodošam labu kā Radītājs.

Tad viņam ir iespēja kaut kādā mērā būt līdzīgam Radītājam un eksistēt jau citā dimensijā – atdeves un mīlestības īpašībā par labu visam apkārtējo.

Replika: Visiem saprotams, ka cilvēka ķermenis paliek zemē, ka nav nekādi ķermeņu pārdzimšanas riņķojumi.

Atbilde: Kāpēc? Ķermenis sadalās sastāvdaļās, kas arī piedalās kaut kādā materiāla pārdzimšanas riņķojumā dabā.

Jautājums: Cilvēks ir viņa domas, vēlmes, apziņa. Kas pāriet nākamajā pārdzimšanas riņķojumā? Kas no cilvēka paliek?

Atbilde: Apziņa, iespējams, paliek. Paliek vēlmes, paliek centieni.

Replika: Jā tas neizzūd, tāpēc ka tas nav materiāls.

Atbilde: Taču tas viss ir izvietots uz materiāla nesēja. Šīs cilvēka īpašības neizzūd tikai tad, ja tās nebija līdzīgas mūsu pasaules īpašībām – nevis saņemošas, bet atdodošas.

Atdeves īpašības atrodas ne tikai tajā, kurš tās nes, bet tajā, uz ko tās ir vērstas. Tāpēc, ja cilvēkam ir vēlme atdot, tad viņš it kā atrodas citos, kā mēs parasti sakām: „Viņš dzīvo citos”. Un tad viņš patiešām eksistē neatkarīgi no sava materiālā nesēja.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed