Monthly Archives: aprīlis 2023

Pārdzimšanas riņķojumi. Atdeves un mīlestības griezumā

Replika: Kabalisti raksta, ka cilvēks, atrodoties tieši šajā pasaulē, bioloģiskā ķermenī, nevis pēc nāves, spēj sasniegt stāvokli, kad viņš maina savu dabu.

Atbilde: Pēc nāves praktiski nekas nenotiek. Tāpēc, ka fiziskā ķermeņa nāve ļoti maz ietekmē, ja vispār ietekmē, garīgā ķermeņa stāvokli – to, ko mēs dēvējam par „dvēseli”.

Jautājums: Un tomēr cilvēks šajā pasaulē pārdzīvo dažādus stāvokļus. Vai paliek kāds ieraksts? Kaut kas paliek? (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Kas saglabājas pēc ķermeņa nāves?

Jautājums: Vai cilvēka attīstība un pacelšanās garīgajā pasaulē ir atkarīga no iepriekšējām dzīvēm un pārdzimšanas riņķojumiem?

Atbilde: Praktiski nē. Tas ir atkarīgs tikai no tevis.

Replika: Parasti cilvēkiem nav problēmu ar pārdzimšanas riņķojumiem, viņi pret to attiecas normāli. Vienīgais jautājums: vai paliek apziņa? Ja vismaz kaut kas paliek no manis nākamajai dzīvei, tad var droši iet un mirt. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Dzīvot citos

Jautājums: Ja mēs runājam par cilvēka egoistiskām vēlmēm un domām, tad tās ir ierobežotas bioloģiskajā ķermenī, un, kad ķermenis mirst, tad arī vēlmes un domas pārstāj eksistēt?

Atbilde: Jā, tāpēc ka cilvēka domas nekādā gadījumā nav augstākas par ķermeni.

Smadzenes apstrādā mūsu domas un vēlmes, taču apziņa ir to rezultāts. Ja cilvēks attīsta mīlestību pret tuvāko, vai viņam ir altruistiski nodomi un vēlmes, tad tos neierobežo laiks, telpa un bioloģiskais ķermenis.

Tāpēc, ja šāds cilvēks dzīvo citos, tad viņš turpina dzīvot, kad viņa ķermenis nomirst.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Pārdzimšanas riņķojumi. Kas paliek no cilvēka?

Jautājums: Ko nozīmē cilvēka „pārdzimšanas riņķojumi”? Kas pārdzimst? Kāda daļa cilvēkā izzūd, kāda paliek?

Atbilde: Nekas. Ja cilvēks šajā dzīvē tiecas sasniegt augstāko mērķi, Augstāko pasauli, augstāko dzīvi, tad viņam, izmantojot visu, kas viņam ir šajā pasaulē, jādara tā, lai nonāktu Augstākajā pasaulē, tas ir, atdeves un mīlestības īpašībā, jākļūst dodošam labu kā Radītājs.

Tad viņam ir iespēja kaut kādā mērā būt līdzīgam Radītājam un eksistēt jau citā dimensijā – atdeves un mīlestības īpašībā par labu visam apkārtējo. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Vai mēs cienām savu dzīvi?

Replika: Ļoti gribas ticēt tam, ka pēc nāves ir kaut kāds turpinājums. Kaut kas mūsos to pieprasa.

Atbilde: Ja mēs censtos piepildīt mūsu dzīvi ar kādu dziļu augstāko jēgu, tad mēs to saudzētu, par to baiļotos un censtos uzzināt, kāds tai ir iespējamais turpinājums. Bet tā, raugoties no tā, kā mēs dzīvojam, – kas var būt? Kāds pārdzimšanas riņķojums. Proti, atkal kaut kas tāds kā rotējošs ritenis. Un kas tajā ir labs? (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Ne pēc savas gribas

Jautājums: „Pārdzimšanas riņķojumu” tēma interesē daudzus cilvēkus, taču kāpēc tik maz par to ir rakstīts?

Atbilde: Lai nenodotu nepareizu informāciju un necenstos slēpt pareizo, bet dotu cilvēkam to, kas nepieciešams. Tāpēc kabalisti dod priekšroku klusēšanai.

Jautājums: Taču jēdziens „pārdzimšanas riņķojumi” tomēr eksistē? (vairāk…)