Iekams sāksim mosties

Jautājums: Būtībā mēs vēršamies pie Radītāja ne tāpēc, ka saņemam sitienus pa mūsu egoismu un ciešam, bet tāpēc, ka cilvēks ļoti vēlas būt atdeves un mīlestības īpašībā, taču viņam nesanāk. Viņš vēlas būt kā Radītājs, vēlas visus mīlēt un nespēj. Vai tāpēc viņa sirds ir salauzta?

Atbilde: Jā, cilvēks cenšas sasniegt šādus stāvokļus, bet nespēj – tā arī ir salauzta sirds, kad viņš nespēj nonākt līdz mīlestībai pret tuvāko un caur to līdz mīlestībai pret Radītāju.

Replika: Cilvēki cieš miljardiem gadu.

Atbilde: Bet viņi cieš tāpēc, ka nesaņem to, ko vēlas. Tās ir egoistiskas ciešanas, kā mazam bērnam, kurš raud tāpēc, ka viņam nepērk vēlamo rotaļlietu. Un ar to viss beidzas – iekams cilvēks sāk mosties un saprast, ka pietuvoties Radītāja īpašībai viņš var tikai atbilstoši tam, kādā mērā viņš līdzinās Radītājam.

Taču parastās materiālās ciešanas, kad cilvēks nesaņem to, ko vēlas, neved pie vēršanās pie Radītāj, vai arī ved, bet ne pie tādas vēršanās, uz ko Radītājs sniedz atbildi.

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 27.11.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: