Monthly Archives: februāris 2023

Iekams sāksim mosties

Jautājums: Būtībā mēs vēršamies pie Radītāja ne tāpēc, ka saņemam sitienus pa mūsu egoismu un ciešam, bet tāpēc, ka cilvēks ļoti vēlas būt atdeves un mīlestības īpašībā, taču viņam nesanāk. Viņš vēlas būt kā Radītājs, vēlas visus mīlēt un nespēj. Vai tāpēc viņa sirds ir salauzta?

Atbilde: Jā, cilvēks cenšas sasniegt šādus stāvokļus, bet nespēj – tā arī ir salauzta sirds, kad viņš nespēj nonākt līdz mīlestībai pret tuvāko un caur to līdz mīlestībai pret Radītāju. (vairāk…)

Ja vien būtu vēlme…

Jautājums: Garīgajā darbā ir šāds princips: „Neizmist žēlsirdībā”. Iznāk, ka Radītājs gaida, iekams cilvēks sāks kliegt. Viņš gaida mūsu līgšanas, kuras nāks no salauztas, satriektas sirds. Kuru interesē iet cauri šādiem stāvokļiem? Vai Tāpēc tik maz cilvēku apgūst kabalu?

Atbilde: Žēlsirdīgais, mīlošais Radītājs, par kuru sacīts, ka Viņš mūs mīl un vēl visiem tikai labu, noved cilvēku tādos stāvokļos, kad cilvēks ir spiests vērsties pie Viņa dēļ neizbēgamības un bezizejas. (vairāk…)

Doma kā degviela elektrostacijai

Zinātnieki cīnās, meklējot jaunus enerģijas avotus. Taču, kad notiek kodoltermiskā reakcija uz Saules vai laboratorijā, tad izdalās enerģija, kura jau eksistēja slēptā veidā un sintēzes rezultātā tā tikai atbrīvojās. Taču, kas tā ir par enerģiju, kura slēpjas starp cilvēkiem?

Tā ir vislielākā enerģija. Tāpēc, ka kodoltermiskajā reakcijā, kuru veic laboratorijā, mēs tikai sašķeļam, vai savienojam materiālās daļiņas. Taču, kad strādājam ar enerģiju, kura eksistē starp cilvēkiem, mēs iegūstam piekļuvi neierobežotam enerģijas avotam. Taču tas viss ir atkarīgs no cilvēku savstarpējām attiecībām. (vairāk…)

Kad salauzta sirds…

Jautājums: Kabalas avotos rakstīts, ka par varoni dēvē cilvēku ar salauztu sirdi. Paskaidrojiet, kāpēc varonis ir tieši tas, kuram salauzta sirds.

Atbilde: Patiešām tas tik neierasti skan. Pat sacīts, ka nav nekā labāka, kā salauztu sirds, jo, kad cilvēks jūt, ka visas viņa vēlmes, nodomi, kaislības, tieksmes ir salauztas, un viņam nav nekā, pie kā viņš varētu pieķerties kā pie enkura un dzīvē nenoslīkt, tad šāds stāvoklis ir vislabākais. (vairāk…)

Zvaigznes aizdedz laboratorijā

Amerikāņu zinātnieki panākuši izrāvienu kontrolējamā kodoltermiskās sintēzes procesa pētniecībā. Vairāk nekā 60 gadus zinātnieki strādāja pie šīs problēmas, cenšoties laboratorijā veikt kodoltermisko reakciju, kas dabiskā veidā notiek uz Saules un citām zvaigznēm.

Kodoltermiskā sintēze ir pilnīgi pretējs process kodolsabrukšanai, kas tiek izmantota atomsprādzienā. Ja šāda sintēze kļūs vadāma, tad tas atklās unikālas iespējas, lai radītu praktiski neizsmeļamus un ekoloģiski tīrus enerģijas avotus, kas nerada kaitīgu ogļskābās gāzes izplūdi vai radioaktīvus atkritumus. (vairāk…)