Desmitnieks – lokators signālam no augšienes

Ja es sevi anulēju par labu saviem biedriem, tas jau parāda, ka man ir ticība Radītājam. Un tāpēc, anulējot sevi par labu biedriem, mēs varam tuvoties Radītājam. Tāpēc, ka Radītājs neeksistē bez radījumiem: ja mēs apvienojamies, tad mūsu apvienošanās tiek dēvēta par Radītāju. Mēs paši Viņu radām un kopā ar Viņu strādājam.

Vienota grupa ir kā radioteleskops, kas uztver iedarbību no augstāka līmeņa. Parasts cilvēks to nespēj sajust, bet saliedēts desmitnieks uztver šo, mums nesaprotamo, īpašo spēku no augšienes. Šis spēks atklājas desmitniekā, darbojoties kā radars, satelītantena, kas mums atklāj šo augstāko spēku.

Bez šādas grupas mēs nespētu sasniegt Radītāja atklāšanu. Tikai pateicoties tam, ka mēs noteiktā veidā savstarpēji apvienojamies, mēs radām, pagriežam, noskaņojam šo radiolokatora radaru – mūsu kopīgo vēlmi, tā, lai tajā uztvertu to, ko dēvē par Radītāju, proti, „atnāc un ieraugi” (bo–re).

Taču pats Radītājs atrodas augstāk par mūsu izpratni, un vienīgais veids, kā Viņu atklāt, ir savstarpēji apvienoties un noskaņot sevi uz Viņu. Šādi jebkurš radiouztvērējs var uztvert tikai viļņus, kas tajā nonāk, bet ne pašu raidītāju. Tāpēc nav nekā svarīgāka par mūsu apvienošanos, jo tā mūs aizved līdz vienotībai ar Radītāju.

Taču, lai cik ļoti es viens pats censtos noskaņot savas vēlmes, rezultātā es saprotu, ka nespēšu sasniegt saikni ar Radītāju, un man ir nepieciešama saikne ar biedriem. Tāpēc, ka tikai caur viņiem es varu sazināties ar Radītāju. Es pats esmu pēdējā Malhut sefira, taču mani biedri ir pirmās deviņas sefirotas, caur kurām nonāk Radītāja vēršanās pie manis.

Lūgšanas priekšnoteikums: tādā mērā iekļauties biedros, lai sajustu, ka mūsu vienotībā varam saņemt vēstījumu no Radītāja. Un, kad es šo vēstījumu uztveru, es vēlos uz to atbildēt kopā ar biedriem. Caur to mēs varam pacelties un sasniegt patiesu kontaktu ar Radītāju.

No nodarbības par tēmu „Jom Kipur”, 03.10.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed