Monthly Archives: janvāris 2023

Pilnība ir virzība uz harmoniju

Jautājums: Vinstons Čērčils sacīja: „Pilnveidoties nozīmē mainīties, būt pilnīgam nozīmē mainīties bieži”.

Vai pilnība un harmonija ir viens un tas pats? Proti, vai īstenā pilnība ir harmonija? (vairāk…)

Kā tiek veidota harmonija?

Jautājums: Harmonijas stāvokļu pētījumos cilvēkiem tika uzdots šāds jautājums: „Kādos apstākļos jūs izjūtat harmoniju ar apkārtējo pasauli?” Atbildēs prevalēja divi varianti: pirmais – kad viss ir stabili un paredzami; otrais – kad viss strauji mainās.

Rodas jautājums: harmonija veidojas, pateicoties stabilitātei vai izmaiņām? Tie tomēr ir divi pretpoli. (vairāk…)

Radītājs mums spīd caur biedriem

Vai mīlestība pret Radītāju var būt lielāka par mīlestību pret biedriem? Tas vienkārši nevar būt – ka es attiektos pret Radītāju labāk nekā pret biedriem. Tāpēc, ka biedri ir mana garīgā kli, kā sacīts: „No mīlestības pret radījumiem uz mīlestību pret Radītāju”.

Tāpēc nepieciešams saprast, ka tikpat spēcīgi kā mēs tiecamies pie Radītāja, vispirms nepieciešams gluži tāpat un pat vēl spēcīgāk tiekties uz savienošanos ar biedriem. Taču praksē tas parasti notiek otrādi. Cilvēks tiecās pie Radītāja, un tas ir viņa mērķis, taču biedros, atbilstoši savai egoistiskai dabai, desmitniekā, mīlestībā pret tuvāko viņš neredz svarīgumu. (vairāk…)

Kā iemācīties runāt ar Radītāju

Runāt ar Radītāju nevar tā, kā mēs runājam ar cilvēkiem, ar kuriem mums ir kopīgas sajūtas, spēja dzirdēt viens otra balsi. Taču ar Radītāju mums ir jāatrod sazināšanās kanāls: „Es pie Viņa, un Viņš pie manis”, lai mēs varētu „sadzirdēt”, saprast un sajust Radītāju.

Spēja dzirdēt Radītāju tiek dota Binas līmenī, tāpēc ka Bina ir dzirde. Un tad es sadzirdēšu, ko Radītājs man saka. Man attiecībā pret Radītāju ir jābūt Malhut līmenī, kura paceļas Binas līmenī. Tad es spēšu ar Viņu runāt, un Viņš mani sadzirdēs. Proti, man ir jābūt atdeves līmenī: „Es Viņam, un Viņš man”. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Saprast tavu dvēseli

Jautājums: Vai cilvēkam ir iespēja uzzināt par saviem iepriekšējiem pārdzimšanas riņķojumiem? Par šo tēmu ir daudz spekulāciju un diezgan nopietni pierādījumi tam, ka cilvēki it kā atceras, kas viņi bija citos pārdzimšanas riņķojumos. Tas ir iespējams?

Atbilde: Nē. Kā likums tas viss ir izdomājumi. Taču, ja cilvēks patiešām atklāj Augstāko pasauli, viņš pilnīgi skaidri izprot savu dvēseli, savu pārdzimšanas riņķojumu, kur viņš atrodas, kas ar viņu notiek. (vairāk…)

Pārdzimšanas riņķojumi. Kurp dodas iepriekšējā dvēsele?

Jautājums: Ja cilvēkam tiek mainīta dvēsele, tas ir, tiek dota cita, kur paliek iepriekšējā dvēsele?

Atbilde: Nekur nepaliek. Nepārtraukti eksistē dvēseļu pārdzimšanas riņķojums – tās pāriet no viena stāvokļa citā.

Pasaulē vispār eksistē viena dvēsele un viss. Kas ar to notiek, – tās sastāvdaļu attīstība.

Mēs redzam pasauli, it kā diferencētu, sadalītu dažādās dvēselēs, kuras ietērpjas dažādos ķermeņos. Taču patiesībā, ja uz to paraugās citām acīm – tā ir viena dvēsele.

Turpinājums sekos…

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 09.10.2022.

Avots krievu valodā

Pilnīga lūgšana neprasa atbildi

Cilvēkam ir jāsasniedz tāds stāvoklis, kad pati lūgšana viņu piepilda tik ļoti, ka viņam uz to vairs nav vajadzīga nekāda reakcija.

Ja man ir saikne ar Radītāju un es lūdzos Viņam, izliedams Viņam visu savu sirdi un dvēseli, nododot Viņam visas savas cerības un ilgas, tad es tik ļoti ar to piepildos, ka man vairs nav nepieciešama nekāda atbilde.

No nodarbības par tēmu „Jom Kipur”, 03.10.2022.

Avots krievu valodā

Desmitnieks – lokators signālam no augšienes

Ja es sevi anulēju par labu saviem biedriem, tas jau parāda, ka man ir ticība Radītājam. Un tāpēc, anulējot sevi par labu biedriem, mēs varam tuvoties Radītājam. Tāpēc, ka Radītājs neeksistē bez radījumiem: ja mēs apvienojamies, tad mūsu apvienošanās tiek dēvēta par Radītāju. Mēs paši Viņu radām un kopā ar Viņu strādājam.

Vienota grupa ir kā radioteleskops, kas uztver iedarbību no augstāka līmeņa. Parasts cilvēks to nespēj sajust, bet saliedēts desmitnieks uztver šo, mums nesaprotamo, īpašo spēku no augšienes. Šis spēks atklājas desmitniekā, darbojoties kā radars, satelītantena, kas mums atklāj šo augstāko spēku. (vairāk…)

Mācāmies eksistēt saskaņā ar apvienošanās likumiem

Kongress Turcijā. 3. nodarbība

Cilvēce atrodas tādā vēsturiskā periodā, kad mēs arvien skaidrāk atklājam, ka mūsu attīstība ir bijusi nepareiza. Tāpēc, ka to ir diktējuši ļauni, egoistiski spēki, un tāpēc tas pastāvīgi tika pavadīts ar kariem, konfliktiem, problēmām un bailēm. Galu galā mums ir jāpievienojas labajam spēkam.

Mums nav ne jausmas, cik ļoti šāda dzīve atšķiras no mūsu pašreizējās eksistences. Tā ir visa kabalas zinātnes būtība, kas vēsta par spēku kopumu, kas atrodas dabā un par to, kā mēs varam tos atklāt, pietuvināt, un ar to palīdzību apvienoties vienam ar otru un sākt veidot sistēmu tādu, kāda tā bija pirms kopīgās dvēseles Ādama Rišona sistēmas sabrukuma. (vairāk…)

Realitātes otrais stāvs

Kongress Turcijā. 1. nodarbība

Kā radījumi mēs eksistējam divās pasaulēs vienlaikus. Tā dēvētā zemākā pasaule ir pasaule, ko mēs jūtam tagad, saskaņā ar mūsu sākotnējo dabu, ar kuru esam piedzimuši un kurā mēs attīstāmies. Taču kabalisti stāsta, ka pastāv augstākā pasaule, līdz kurai mums ir jāpaceļas. (vairāk…)