Viss tiek mērīts ar līdzības mērauklu

Bāla Sulama melodijas ir piepildītas ar garīgu nozīmi. Nav svarīgi, kādā stilā tās ir uzrakstītas, jo viņš tajās ir ielicis garīgu saturu. Taču, ja tas nebūtu Bāls Sulams, tad tās pašas notis vairs netiktu šādi uztvertas. Pašās notīs vai to kombinācijā nav nekā, bet ir tieši tas, ko viņš tajās ielicis.

Manuprāt, to nav iespējams nodot klausītājiem.

Jautājums: Jūs skaidrojāt, ka ir mūzika – galēji kreisā līnija, un ir mūzika – labā līnija, bet Bāls Sulams tās kaut kā apvienoja?

Atbilde: Es vēlreiz atkārtoju, ka to ir ļoti grūti nodot cilvēkam. Praktiski neiespējami. Runa ir par iekšējām sajūtām. Cilvēks, kurš atrodas garīgajā jūt, ka šajā mūzikā ir īpaši spēki, kurus autors tur ielicis speciāli.

Jautājums: Mūziķi, kuri spēlē Bāla Sulama melodijas, saka: „Tā ir mūzika, kas atspoguļo garīgo”. Cik lielā mērā viņu sniegums atspoguļo garīgo informāciju?

Atbilde: Es nedomāju, ka viņu sniegums kaut ko izsaka. Es domāju, ka šai melodijai jābūt tikpat vienkāršai, nesamākslotai, lai gan jebkurai melodijai paaudzēm mainoties ir jāmaina savs formāts, tāpēc ka dvēseles jau ir citas. Taču jebkurā gadījumā mums jāspēlē vienkārši, skaidri, pēc iespējas tuvāk autora iecerei.

Kad Bāla Sulama mūzika tiek atskaņota repa stilā, es to nejūtu. Es dzirdu, ka tas ir Bāls Sulams, bet dziļuma, protams, tur nav.

Mani iepriecina, ka viņa melodijas tiek interpretētas ar mīlestību, ka vēlas tās padarīt tuvākas mūsdienu auditorijai, tādējādi vēlas piesaistīt publiku tuvāk viņam. Es saprotu šos mēģinājumus. Labi mēģinājumi, labvēlīgi. Bet personīgi man tie… Ne jau tāpēc, ka esmu vecs aksakals, bet Bāls Sulams tomēr domāja citā tempā, citā klavieru ritmā.

Jautājums: Vai no jūsu studentiem var rasties melodija, kas nesīs iekšējos pārdzīvojumus?

Atbilde: No kurienes? Tikai tad, ja šie studenti atrodas garīgā izpratnē, tas ir, savienoti viens ar otru tā, ka starp viņiem atklājas Radītājs. Un tieši par to viņi dzied.

Jautājums: Tātad viss, kas nāk no cilvēkiem, kuri vēl nav garīgā izzināšanā, ir pilnīgi egoistisks?

Atbilde: Protams! Cilvēki visu uztver caur egoismu, līdz nonāk iekšpusē, garīgā sajūtā. Tāpēc, ka viss sākas no ārienes – ārpus garīgās pasaules.

Es nedomāju, ka Bāla Sulama melodijas var aizkustināt nepiederošus cilvēkus. Šīs melodijas viņiem neko neizsaka. Tas ir dabas likums, kur viss tiek mērīts pēc līdzības mērauklas.

No sarunas „Man iezvanījās telefons. Garīgās izzināšanas melodijas”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: