Mūsu eksistences nosacījums uz zemes

Viss mūsu darbs ir tajā, lai izprastu un sajustu, tas ir, lai atklātu visas cilvēces kopīgo sistēmu, kādā mērā mēs esam saistīti un atkarīgi viens no otra.

Mums šķiet, ka mūs neietekmē tas, kas notiek otrā Zemeslodes pusē, Austrālijā vai Amerikā. Taču attiecībā pret kopīgo pasaules sistēmu mēs esam organizēti tā, ka starp visiem cilvēkiem pastāv saikne, lai gan mēs to neredzam.

Pasaule ir ideāli iekārtota. Tikai mēs, cilvēki, nepārtraukti viens otru nogalinām, strīdamies, nerūpējoties par labu un pareizu attiecību veidošanu, par sabiedrības novešanu līdz pilnīgai, noslēgtai formai, gluži kā Zemeslode. Tādējādi mēs attālinām sevi no izlabošanas, no labas dzīves, izprotot augstākā dabas spēka absolūto labestību.

Mums ir jārēķinās ar dabas likumu, saskaņā ar kuru mēs visi esam savstarpēji saistīti un atkarīgi viens no otra, un ikvienam ir pienākums rūpēties par visiem – par absolūti visiem šīs pasaules iemītniekiem. Taču, iekams mēs šo saikni nesasniegsim praksē, mēs cietīsim. Un, jo ilgāk mēs šādu apvienošanos noraidīsim, jo vairāk pastiprināsies mūsu ciešanas.

Cilvēce attīstās un domā, ka dzīve kļūs arvien labāka un labāka, pateicoties kultūrai, tehnoloģiskajam un zinātniskajam progresam. Taču, ja mēs nenodibināsim labas savstarpējās attiecības, tad neizveidosim labu dzīvi, bet nonāksim arvien nepatīkamākos apstākļos, līdz pat trešajam un ceturtajam pasaules kodolkaram, par kuriem raksta Bāls Sulams.

Tāpēc, lai nenonāktu līdz šādām nelaimēm, ir vērts pasteigties izskaidrot visai pasaulei, ka izlabošana sastāv tikai no labu savstarpējo attiecību izveidošanas.

Mums ir jānonāk līdz tādam stāvoklim, kad sapratīsim, ka pareiza savstarpējā saikne ir absolūti nepieciešams nosacījums mūsu eksistences turpināšanai. Pakāpeniski tam jākļūst skaidram – pasaule tuvojas ļoti sarežģītam, kritiskam laikam. Mūs sagaida cīņa ar klimatiskajām katastrofām, kariem starp tautām, badu.

Mēs redzam, ka jau tagad sākas „Ēģiptes sodi”, viens pēc otras: „asinis, vardes, utis” tie visi ir sitieni, kas gājuši pāri senajai Ēģiptei, tagad tiem jāatklājas visā pasaulē.

Taču mums tie nav doti tikai ciešanām, bet gan tādēļ, lai caur tiem atklātu, ka vienīgā izeja no ciešanām ir vienotība, savstarpējs atbalsts. Cerēsim, ka mums izdosies to izskaidrot visiem un tādējādi pasargāt sevi no trešā un ceturtā pasaules kara draudiem.

No nodarbības „Pasaules apvienošana pēdējā paaudzē”, 09.09.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: