Ķēdes posms bez kura ir neiespējami

Bez Rabaša rakstiem mēs nezinātu, kā sevi pareizi orientēt uz mērķi, tāpēc ka Bāls Sulams mums dod akadēmiskus padomus, no liela garīgā augstuma.

Mēs neesam spējīgi no turienes iegūt detaļas, lai apvienotos, lai veiktu kaut vai vienu soli un praktiski realizētu.

Taču Rabašs sāk tieši no pirmā sākumpunkta un izskaidro mums katru soli. Pēc viņa mēs jau spējam labāk saprast un realizēt Bāla Sulama metodiku.

Kad mēs nonākam pie tiešas kabalas metodikas realizācijas, Radītāja atklāšanas prakses, mums kļūst nepieciešami Rabaša raksti un Zoar Grāmata.

Rabaša raksti mums palīdz noformulēt pareizu nodomu, bet Zoar Grāmata šim nodomam, kas atver garīgo pasauli, pievelk gaismu.

Rabašs paveica to, ko neizdarīja neviens kabalists pirms viņa – viņš aprakstīja visus cilvēka iekšējā darba etapus, tas ir, Toras praktisko realizāciju.

Viņš bija vienīgais visā kabalistu ķēdē, sākot no Ādama Rišona, kurš deva konkrētu pakāpenisku cilvēka un grupas darba skaidrojumu, kas šodien ir tik nepieciešams.

Pirms viņa kabalisti rakstīja katrs par savu individuālo izzināšanu, tāpēc ka šāda bija garīgā virzība 2000 gadu ilgās apslēptības, garīgās trimdas laikmetā.

Taču pirms iziešanas trimdā tauta atradās garīgā izzināšanā, un nebija nepieciešamības runāt par to, ko katrs bērns apguva augot, atbilstoši savam vecumam.

Taču šodien, lai paceltos no apslēptības, mums ir nepieciešami materiāli, kuri mūs orientētu uz ieeju garīgajā pasaulē. Un tas ir iespējams, tikai apgūstot Rabaša rakstus.

Bez Rabaša rakstiem mēs nespētu pareizi saprast arī citus kabalas avotus.

Tāpēc mūsu darbs dalās divās daļās:

  1. Rabaša rakstu apgūšana.
  2. Ja mēs sevi pareizi noskaņojam, tad nonākam pie Zoar Grāmatas vai „Desmit Sefirotu Mācības” un jau varam ar tiem pareizi strādāt – izsaukt izlabojošo gaismu.

Rabašs bija ļoti noslēgts un pieticīgs, vienmēr turējās sava diženā tēva ēnā. Viss viņa spēks un varenība bija slēpti dziļi iekšienē, tā ka no malas neko nebija iespējams redzēt.

Viņš pirmais sāka skaidrot kabalu nereliģiozajiem, bez kādas izcelsmes atšķirības un uzskatīja par ļoti svarīgu plašu kabalas izplatīšanu.

No nodarbības pēc Bāla Sulama vēstules.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: