Kas notiek ar dvēseli, kad ķermenis nomirst

Jautājums: Kas notiek ar cilvēku, ar viņa dvēseli, kad viņš nomirst?

Atbilde: Kad cilvēks nomirts – nomirst viņa ķermenis, un viņš vairs sevi neuztver caur ķermeni. Tas arī viss.

Taču paliek viņa rešimo. Rešimo – ir ieraksts, informatīva ķēdīte par viņa turpmākajiem stāvokļiem. Tā ir ierakstīta no radīšanas sākuma līdz galam. Un kopš tā brīža, kad ķermenis nomirst, viņš turpina realizēt šo rešimo ķēdīti citādākos veidos, neesot iemiesots materiālā ķermenī, neuztverot savu eksistenci caur to.

Jautājums: Bet vai ir kaut kāda apzināšanās, ka tas ir mans rešimo?

Atbilde: Ir. Taču ne tāda, kā tagad.

Jautājums: Labāka, sliktāka?

Atbilde: Tas ir atkarīgs no viņa dzīves.

Jautājums: Tā tad paliek kaut kāda apzināšanās, ka es eksistēju?

Atbilde: Protams. Nekas nepazūd.

Jautājums: Un kas tad notiek ar dvēseli?

Atbilde: Par dvēseli dēvē to apziņas daļu, kura tika izlabota un savienojās ar cilvēci, lai to ietekmētu labvēlīgi. Šādā veidā dvēsele turpina savu eksistenci visas vēlmes kopīgajā apjomā. Tā jau ir cita apziņa – daudz augstāka.

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 12.07.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: