Nav neviena, izņemot Radītāju

Frāze „Nav neviena, izņemot Viņu” nozīmē garīgā ceļa sākumu un galu.

Man nepatīk runāt abstrakti, taču tas ir neticami. Šajā jēdzienā nepieciešams iedziļināties daudzkārtēji.

Nav neviena cita, kurš darbotos, izņemot Radītāju. Nevienam pasaulē nav iespējas neko izdarīt tāpēc, ka tikai Radītājs, tas ir, augstākā gaisma veido, rada, maisa un dara visu. Kopumā visa enerģija, viss spēks, viss, kas notur visu dzīvo, to rada un pārveido – tas ir tikai gaismas spēks, Radītāja spēks.

Taču Radītājs mūsos ir iemiesojis dzirksti, ar kuras palīdzību mēs paši spējam kaut ko ietekmēt, izejot tieši no šīs dzirksts, nevis no egoisma! Mūsu egoisms ir kaut kas nedzīvs, ko nav iespējams apvērst. Taču viss, kas ir mūsos un nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā dabā eksistē, pateicoties šai dzirkstij.

Ir cilvēki, kuros šī dzirksts sāk atmosties arī uz darbībām, kuras līdzinās Radītājam. Ne tikai viņus atdzīvina, bet dot viņiem vēlmi līdzināties Radītājam. Šādus cilvēkus dēvē par „Ādamu” no vārda „līdzīgs”.

Ja šī dzirksts cilvēkos atrodas pirmajā, otrajā un trešajā stadijā, tas ir, nedzīvajā, augu un dzīvnieciskajā, tad tā viņus vada, un viņi attīsta zinātni, kultūru, tehniku utt.

Taču, kad šī dzirksts cilvēkā pēc intensitātes sasniedz ceturto stadiju, tad viņš tiecas līdzināties Radītājam. Cilvēku nes, kaut kur virs mākoņiem, viņam ir jāatrod dzīves mērķis, tās avots. Šādus cilvēkus dēvē par Israēls, kas tulkojumā nozīmē „tieši pie Radītāja”.

Šādus cilvēkus tad arī Ābrams sapulcināja Babilonā un sāka kopā ar viņiem nodarboties ar pacelšanos pie Radītāja. Tāpēc viņus dēvē par kabalistiem. Šie cilvēki eksistēja visos gadsimtos un eksistē līdz pat šai dienai.

Vēstures gaitā ļoti daudzi zinātnieki un filosofi, neobligāti ebreji, to saprata, mācījās un pareizi praktizēja Radītāja atklāšanas zinātni tāpēc, ka viņos bija šī dzirksts, šis punkts sirdī, šī zvaigzne. Tā ved cilvēku pie Radītāja, un viņš atklāj, ka ir tikai viens vienīgs gaismas spēks, kurš visu vada.

Turklāt, pateicoties tam, ka cilvēkā mostas ceturtās stadijas punkts, viņš pats spēj izsaukt gaismas iedarbību, taču tikai ar nosacījumu, ka cilvēks patiešām vēlas līdzināties Viņam. Ja cilvēks vēlas pacelties virs sava egoisma vai pat to pārtaisīt par atdevi saņemšanas vietā, tad viņš var lūgt gaismu to izdarīt. Taču jebkurā gadījumā visu dara tikai gaisma, un tāpēc – nav neviena cita, izņemot Viņu.

No sarunas „Man iezvanījās telefons. Nav neviena cita, izņemot Viņu”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: