Kā Radītājs vērtē cilvēku

Replika: Kabalas avotos rakstīts, ka Radītājs attiecas pret mani caur grupu. Viņam nav nekādas personīgas attieksmes pret mani.

Atbilde: Radītāja attieksme pret tevi var būt arī personīga, taču iet caur grupu.

Radītājs ciena cilvēku tikai atbilstoši tam, kādā mērā viņš iekļaujas grupā, saliedējas ar to. Obligāti jādara viss, lai būtu viszemākais no viņiem, visnoderīgākais, „visizšķīstošākais” grupā.

Jautājums: Tas ir, visi notikumi, kuri notiek ar katru cilvēku, norit caur grupu, vai caur cilvēci?

Atbilde: Ne tikai. Lieta tā, ka cilvēks skaitās cilvēks, tikai atbilstoši tam kādā mērā viņš ietekmē grupu, to savstarpēji sasaista Radītāja līdzībā. Šeit vispār nav runa par vienu vienību, tikai par desmitnieku, kurš gatavojas kļūt līdzīga Vienam.

Jautājums: Radītājs pat neredz katru cilvēku atsevišķi?

Atbilde: Nē. Viņš attiecas tikai pret desmitnieku. Atdeves īpašība nerealizējas mazākā daudzumā.

No TV raidījuma „Kabalas pamati”, 04.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: