Monthly Archives: septembris 2022

Kas notiek ar dvēseli, kad ķermenis nomirst

Jautājums: Kas notiek ar cilvēku, ar viņa dvēseli, kad viņš nomirst?

Atbilde: Kad cilvēks nomirts – nomirst viņa ķermenis, un viņš vairs sevi neuztver caur ķermeni. Tas arī viss. (vairāk…)

Nav neviena, izņemot Radītāju

Frāze „Nav neviena, izņemot Viņu” nozīmē garīgā ceļa sākumu un galu.

Man nepatīk runāt abstrakti, taču tas ir neticami. Šajā jēdzienā nepieciešams iedziļināties daudzkārtēji. (vairāk…)

Kā Radītājs vērtē cilvēku

Replika: Kabalas avotos rakstīts, ka Radītājs attiecas pret mani caur grupu. Viņam nav nekādas personīgas attieksmes pret mani.

Atbilde: Radītāja attieksme pret tevi var būt arī personīga, taču iet caur grupu. (vairāk…)

Ja nebūtu citu…

Jautājums: Kāpēc cilvēks kādu mīl, bet kādu nemīl? Vai nebūtu labāk pret visiem attiekties vienādi? Kāpēc ir tādas polāras pretējības?

Atbilde: Tad kāpēc man tas viss? Man ir pietiekoši ar kādu vienu. Bet tā, izejot no tā, ka ir daudz dažādu cilvēku, es varu sevi attīstīt, projicēt sevi uz citiem, izpētīt sevi, jo, ja nebūtu citu, es arī sevi nezinātu. (vairāk…)

Pacelties virs sava „dzīvnieka”

Replika: Ja es skatos uz sevi, pamatojoties uz savām sajūtām, tad sāku saprast, ka iekšēji manī notiek kaut kādas nepatīkamas pārvērtības. Taču es raugos no kāda papildus punkta: ja iepriekš mans „dzīvnieks” cieta un es biju gatavs viņu glābt, taču tagad…

Atbilde: Tagad tu saproti, iespējams, ka šim dzīvniekam ir mazliet jāizjūt ciešanas, bet tu uz viņa jāsi. Tu sāc sevi izzināt no malas! (vairāk…)

Atrast savu ceļu

Jautājums: Vai jūs atceraties savu stāvokli, kad sākāt mazliet sevi novērot no malas, taču tajā pašā laikā vēl nebijāt atrauts no sevis? Vai ir kādas nianses, kas ļauj daudz skaidrāk paskatīties uz šo stāvokli?

Atbilde: Šeit nav nekādu triku, nekādu brīnumu vai noslēpumu, kurus es kādam gribētu atklāt, bet kādam nē. Lai kāds man cilvēks nešķistu – tuvs vai tāls, viņš jebkurā gadījumā iet ceļu, kurš ir atkarīgs tikai no viņa paša. Tā ka šeit neko nepadarīsi. Galvenais ir neatlaidība, katras minūtes, kuru tu vēlies izmantot, efektivitāte. (vairāk…)

Gaismas un vēlmes saņemt kombinācija

Jautājums: Pieņemsim, šai pasaulē dzīvojošs cilvēks, sajūt kaut kādus kritumus, pacēlumus: labu noskaņojumu, sliktu, ar viņu notiek kaut kādas situācijas. Vai tas viss ir gaismas ietekme?

Atbilde: Jā, protams. Šādā veidā mēs jūtam gaismu. Gaisma mūsos transformējas visa veida ainās, tēlos.

Taču būtībā, izņemot gaismu un tai pretējas vēlmes, nekā cita nav. Dabā eksistē tikai šīs divas pretējās īpašības – gaisma (vēlme dot, piepildīt) un tai pretēja vēlme saņemt, tas ir, pozitīvas un negatīvas īpašības. To savstarpējās kombinācijas mums iztēlojas kā visa veida objekti un parādības.

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 19.07.2022.

Avots krievu valodā