Kāpēc Radītājs, nevis Dievs?

Jautājums: Inna jautā: „Kāpēc jūs nepārtraukti Radītāju dēvējat par Radītāju, nevis par Dievu?’

Atbilde: Tāpēc, lai nodalītu nosaukumu „Dievs”, kurš eksistē visās reliģijās, ticībās un kopumā visiem cilvēkiem, no Radītāja, kuru mēs atzīstam kā spēku, augstāko spēku, vienīgo, pilnīgo, kurš mūs radīja noteiktam mērķim.

Dievs ir kaut kas, kas eksistē pār mums un kaut kā visu vada. Taču Radītājs tieši rada. Katru laika sprīdi Viņš rada šo pasauli, to veido it kā no jauna. Radītājs ir daudz personīgāks jēdziens.

Dievs ir kaut kas tāds… Dievs! Viņš ir ārpus manis, viņš eksistē patstāvīgi. Taču Radītājs uzliek pienākumu, piespiež, no manis kaut ko gaida.

Jautājums: Ko Viņš no manis gaida?

Atbilde: Lai es sāktu pieprasīt no Viņa izlabošanu. Lai es atklātu, ka es pilnībā esmu atkarīgs no Viņa, un tikai Viņš spēj dot man to stāvokli, kur es būšu līdzīgs Viņam.

Es Viņu lūdzu, lai Viņš izdarītu, un Viņš dara. Spēj iztēloties! No vienas puses mēs esam bezspēcīgi, taču no otras puses – mēs vadam.

Jautājums: Proti, es pats neko nespēju izdarīt?

Atbilde: Taču bez manis neviens nevarēs. Tas ir, es neko nespēju izdarīt un bez tā, kad es lūdzu, pieprasu, norādu – bez tā nekas nebūs.

Jautājums: Kā tad es palūgšu? Kādā veidā man tomēr prasīt, lai Radītājs izdara?

Atbilde: Piespiest! „Mani uzvarēja Mani dēli”. Tieši šādā veidā mēs arī sākam sajust, ka esam Viņa bērni, ka Viņš mūs radīja tieši šādai lomai. Tas viss, protams, ir satriecoši.

Jautājums: Sākumā jūs teicāt „ne Dievs”, tāpēc ka Dievs ir priekš visiem cilvēkiem – tas ir savs katra priekšstats. Vai jūs nevēlaties, lai cilvēks atrastos šajā priekšstatā?

Atbilde: Nē. Radītājs ir tas, kurš rada. Viņš katru mirkli iedzīvina visu radījumu. Un tāpēc mums katru mirkli uz to ir jāreaģē, jāsajūt, jāredz Radītāja radījums ik mirkli.

Radītājs – ivritā „Bo – u – re” (Atnāc un ieraugi”). Tev ir jāatnāk, jāatklāj, jāierauga. Proti, tas ir daudz ietilpīgāks nosaukums, kurā ir kustība.

No TV raidījuma „Jaunumi ar Mihaelu Laitmanu”, 28.04.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: