Monthly Archives: jūlijs 2022

Kur atklājas Radītājs?

Kongress „Arava” Eiropā – Lietuva 2022. 1. nodarbība

Ir lūgšana – lai Radītājs viņam palīdzētu sajust biedra mīlestību, un, lai biedrs kļūtu tuvs viņa sirdij. (Rabašs, 40 vēstule)

Es vēl piebilstu citiem vārdiem: kad starp mani un biedru nav attāluma – tik ļoti mēs esam satuvojušies, – tad šajā attāluma neesamībā parādās Radītājs. (vairāk…)

Kāpēc Radītājs, nevis Dievs?

Jautājums: Inna jautā: „Kāpēc jūs nepārtraukti Radītāju dēvējat par Radītāju, nevis par Dievu?’

Atbilde: Tāpēc, lai nodalītu nosaukumu „Dievs”, kurš eksistē visās reliģijās, ticībās un kopumā visiem cilvēkiem, no Radītāja, kuru mēs atzīstam kā spēku, augstāko spēku, vienīgo, pilnīgo, kurš mūs radīja noteiktam mērķim. (vairāk…)

Kad nav dzīves mērķa…

Jautājums: Cilvēks ir tilpne, kurš atdzīvinās no kāda enerģijas avota. Kāpēc šodien jauniešiem ir nepieciešami enerģijas dzērieni? Viņi it kā sajūt absolūtu dzīvības enerģijas trūkumu. Kāpēc tik jaunā vecumā cilvēkiem nav dzīvības gara?

Atbilde: Tāpēc, ka viņiem nav kurp tiekties. Lieta nav dzīvības enerģijā. Enerģiju mēs saņemam no mērķa. (vairāk…)

Domas enerģija

Jautājums: Kādā veidā apvienojoties un nostādot sevi līdzībā ar vispārīgā lauka domu, mēs sasniedzam nemirstību?

Atbilde: Mēs sasniedzam nemirstību, tāpēc ka pati doma ir nemirstīga!

Mēs izejam caur mūsu fiziskajiem matērijas, enerģijas stāvokļiem, caur visu to, kas tika radīts no Lielā sprādziena punkta, un no šī stāvokļa izejam. Paceļamies virs matērijas, enerģijas, informācijas domas laukā. (vairāk…)

Patiesībā viss ir vienkārši

Jautājums: Ježijs Staņislavs Lecs: „Laiks ir nekustīgs – mēs tajā virzāmies nepareizā virzienā”.

Ko tas nozīmē jums?

Atbilde: Ja mēs vēlēsimies atcelt savu egoismu, tad nekavējoties sajutīsim, kā laiks izlīdzinās gluži kā saburzīts papīrs. Un pēkšņi tas iztaisnojas atkal kļūstot gluds. Visas saburzītās virsmas, stūri izlīdzinās, un kļūst viens vienots veselums un mēs uz tā. Lūk, tā arī ir laika plakne. (vairāk…)

Pacietība un uzstājība

Vispirms ir nepieciešama pacietība. Es esmu ceļā, un man vēl ir jānoiet vairāki kilometri, lai nonāktu līdz mērķim, un tāpēc arī šodien man ir jāpavirzās uz priekšu vismaz par centimetru. Tāpēc man ir nepieciešama pacietība.

Un šai pacietībai ir jābūt dinamiskai, tas ir, iedarbīgai, lai es saprastu, ka negrozāmi vēl un vēl vienu soli virzos uz priekšu. Man ir jājūt, ka katru dienu apstrādāju jaunus nosacījumus. To, kas neizdevās vakas, es cenšos izdarīt šodien, un redzu tajā virzību. (vairāk…)