Aizsardzība no māņticības

Jautājums: Cilvēki simtiem gadu meklē efektīvus veidus, kā savā dzīvē palielināt veiksmi. Visbiežāk viņi izmanto dažādus talismanus, amuletus, akmeņus, uzskatot, ka tie nes veiksmi.

Līdz pat mūsdienām cilvēki tic visa veida māņiem: klauvēšana pa koku, skaitlis „13”, melns kaķis utt. Vadoties pēc aptaujām 70 – 80% cilvēku dod priekšroku nesaskarties ar šiem notikumiem.

Būtībā māņticība ir cilvēku centieni kaut kādā veidā kontrolēt vai pastiprināt šo nenotveramo efektu, kuru dēvē par „veiksmi”. Kā jūs attiecaties pret māņticību?

Atbilde: Veiksme patiešām ir sava veida nenotverams faktors. Taču veiksmes ietekmēšana nenozīmē izvairīties no skaitļa „13”, melniem kaķiem un vēl kā cita, bet gan pietuvināt veiksi ar savām darbībām.

Proti, ar labām darbībām attiecībā pret citiem mēs spējam pietuvināt veiksmi. Ar šīm darbībām mēs ap sevi veidojam pozitīvu lauku – absolūti fizisku parametru. Un tad veiksme pret mums būs labvēlīga, vai arī sāks mums tuvoties.

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 24.05.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed