Freids pat nenojauta…

Replika: Psihoanalīzes tēvs Zigmunds Freids apgalvoja, ja cilvēks jautā, kāda ir dzīves jēgu, tad tas ir psihisks traucējums.

Atbilde: No psihoanalītiķa skatupunkta viņam ir taisnība, tāpēc ka cilvēkam ir normāli, mierīgi jādzīvo savā dzīvnieciskajā stāvoklī. Bērni, sieva, darbs, daba, šī pasaule – viss ir radīts tādēļ, lai cilvēks sevi tajā īstenotu.

Visām mūsu tieksmēm, labām un ne visai labām, augstām un zemiskām, būtībā ir jānodrošina cilvēkam viņa apkārtējā pasaule. Viņam sevi tajā ir jārealizē un jālīdzsvaro ar visiem saviem trūkumiem un savām iespējām tajā vidē, tajā vietā, tajā laikmetā, kurā viņš dzīvo.

Freids vadījās no tā, ka cilvēks šajā pasaulē kopumā ir pašpietiekams. Un visa viņu ieskaujošā vide ir Radītāja veidota tā, ka cilvēks spēj sasniegt savstarpēju sapratni ar sevi, ar dabu, ar savu iekšējo „es”.

No Freida skatupunkta viss noslēdzas mūsu pasaules ietveros un nevajag meklēt neko citu.

No vienas puses viņam bija taisnība. Cilvēce virzījās šajā virzienā desmitiem tūkstošgažu, kopš mēs nolaidāmies no koka un sākām attīstīties kā cilvēki. Šajā ziņā mēs vienmēr šajā pasaulē atradām jaunus attīstības horizontus, jaunas tieksmes. Katra paaudze sev izvirzīja jaunus uzdevumus un to risinājumus.

Katrā paaudzē nepārtraukti notika vērtību pārvērtēšana. Vēl sengrieķu rakstu zīmēs tiek teikt, ka mūsu pasaule vairs nav tāda kā iepriekš: visi tiecas pēc brīvības, bērni neklausa vecākus. Proti, viss plūst, viss mainās.

Freids neparedzēja, ka pasaule sasniegs tādu stāvokli, kad visparastākajiem cilvēkiem jautājums par dzīves jēgu radīsies no iekšienes. Viņš uzskatīja, ka vienkāršs cilvēks, kurš darbojas mūsu pasaules ietvaros, ir pašpietiekams.

Replika: Es iztēlojos cilvēka stāvokli, kurā mostas jautājums par dzīves jēgu. Viņš, iespējams, ne vienmēr pat apzinās, kas tas ir par jautājumu.

Atbilde: Taču tas jau ir „pēc Freida” cilvēks.

No TV raidījuma „Tuvplānā. Vai Freidam ir taisnība?”

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: