Vai nepieciešams cīnīties ar stresu?

Jautājums: Zināms, ka stress palielina hipertonijas, infarkta, insulta iespējamību, saīsinās dzīve.

Taču tajā pašā laikā zinātnieki ir secinājuši, ka stresa neesamība slikti ietekmē cilvēka tieksmi līdzpārdzīvot, mazāk spilgtas ir pozitīvās emocijas. Un ļoti interesanti, ka embriji, kuri bija pakļauti stresam apaugļošanās laikā, veiksmīgāk nostiprinājās dzemdē. Tēvi ar augstu stresa hormonu labāk rūpējas par bērnu.

Vai nepieciešams cīnīties ar stresu? Kas tas ir, kādēļ tas mums ir nepieciešams?

Atbilde: Mūsu dzīve ir nepārtraukts stress, un tās visos bioloģiskos līmeņos notiek nepārtraukts stress. Tāpēc, ka dzīve ir pretējību sadursme un to savietojamība. Tā rodas uz plusa un mīnusa robežas. Un tāpēc to vienmēr var raksturot kā stresu.

Jautājums: Proti, pretējību savienošana – tas ir tāds sprādziens, stress? Tas ir labi vai slikti?

Atbilde: Tas viss ir nepieciešams. Kad ir nepieciešams, tad netiek teikts labi vai slikti. Tiek runāts par to, kādā veidā mēs varam šos stāvokļus vadīt.

Jautājums: Proti, stresu iespējams vadīt?

Atbilde: Obligāti! Savādāk, kādēļ mums ir dotas smadzenes un vispār viss, kur mēs dzīvojam? Lai mēs sevi pielāgotu pareizai stresa vadībai.

Jautājums: Kā vadīt stresu?

Atbilde: Saprast, ka plusa un mīnusa savienošana visos līmeņos, visos apstākļos ir nepieciešama un tam ir jābūt, un mums to ir jāiemācās darīt.

Jautājums: Kā to darīt?

Atbilde: Tas ir ļoti vienkārši. Virs visām naida izpausmēm veidot mīlestību.

Tas ir tas pats princips. Obligāti ir jābūt naidam, atgrūšanai, jebkādam mīnusam un virs tā, nešaubīgi, plusam.

Par to vēsta kabalas zinātne – kā dabūt no mīnusa plusu, lai atstātu mīnusu un atstātu plusu, un, lai tie eksistētu viens otru papildinot. Kabalā tas tiek skaidrots kā tumsas un gaismas atbilstība.

Jautājums: Un kā tomēr piesaistīt mīlestību, ja es neieredzu un ļoti neieredzu?

Atbilde: To nepieciešams sasniegt ar audzināšanu, kad cilvēks apzinās, ka nav plusa bez mīnusa un mīnusa bez plusa, un to pareiza savienošana rada dzīvību. Kad cilvēks sāk to saprast, viņš kļūst mierīgs, saprātīgs, iet pa vidējo līniju un veido sevi un pasauli.

Jautājums: Kādas ir manas darbības, ja es ienīstu?

Atbilde: Apzināties, ka viss izriet no augstākā spēka un mums tiek dots, lai mēs visas negatīvās īpašības, apstākļus pozitīvi līdzsvarotu. Un tas viss var notikt tikai mūsu apziņā. Kad mēs to apzināmies, mēs sākam pret visu attiekties ar labestību, nenoliedzot neko, bet visu pieņemot kā absolūtu nepieciešamību.

Jautājums: Proti, lūk, šis naids – tā tagad ir nepieciešamība?

Atbilde: Naids ir nepieciešams, lai mēs paceltos virs tā un eksistētu virs tā un tajā. Un tad mēs līdzsvarosim šos divus radījuma spēkus – plusu un mīnusu.

Replika: Lūk, tas ir sarežģīti: virs tā – vēl varbūt kaut kā ir iespējams…

Atbilde: Nē, to var tikai egoistiski. Taču tamdēļ, lai eksistētu ar naidu, tad šeit ir nepieciešams pacelties virs tā un līdzsvarot visas negatīvās īpašības, saliedējoties ar Radītāju.

Jautājums: Tas nav saprotams. Vai jūs varat iedot kādu vienkāršu formulu, lai paceltos virs naida?

Atbilde: Formula ir tāda, ka mīnuss ir vienāds ar plusu. Viss. Tur, kur ir mīnuss, tev ir jāredz pluss.

Jautājums: Tas, ko es tagad ienīstu – ir mīnuss?

Atbilde: Tas ir mīnuss, iekams tu neapzinies, kas tas vienlaikus ir arī pluss.

Jautājums: Proti, labi, ka es tagad ienīstu?

Atbilde: Jā. Taču kādēļ tev tas ir dots? Lai tu to pārvērstu plusā.

Tas nozīmē saprast, ka tava attieksme pret pasauli ir atkarīga no tavas attieksmes pret pasauli. Lūk, izmainīt savu attieksmi pret pasauli – tas ir tavs pienākums. Kā? Ļoti vienkārši. Apmainīt egoismu pret altruismu, naidu pret mīlestību. Un viss būs labi.

Jautājums: Tas ir, es ienīstu šo cilvēku, bet pie sevis saku: „Tas man tiek dots, lai es viņu iemīlētu”?

Atbilde: Tev vienkārši ir dotas pretējas īpašības. Apmaini tās pret pretējām un iznāks brīnišķīga pasaule.

Jautājums: Vai tas ir manos spēkos?

Atbilde: Tas nav tavos spēkos – pārvērst, paveikt, taču tavos spēkos ir izlūgties Radītājam, lai tā būtu. Proti, sasniegt stāvokli, kad tu patiešām to karsti vēlies.

Jautājums: Tāpēc atnāk naids? Lai es izlūgtos, ka es karsti vēlos to apmainīt pret mīlestību?

Atbilde: Jā. Un pēc tam tu sapratīsi, ka ne jau tādēļ tas viss bija, bet gan, lai tev būtu kontakts ar Radītāju. Un viss.

Jautājums: Tātad Viņš aicina mūs vērsties pie Viņa?

Atbilde: Savādāk mēs nepagrieztos Viņa virzienā.

No TV raidījuma „Jaunumi ar Mihaelu Laitmanu”, 23.12.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: