Īpašs kods miera noslēgšanai

Mēs visi nākam no vienas saknes – no viena, vienota, vienīga augstākā spēka. Un pat strīdi, kuri aizdegas starp visiem šīs pasaules iedzīvotājiem, visos laikos, kuri notiek pašlaik, bija pirms mums un būs pēc mums arī izriet no augstākā spēka izņemot, kuru nekā cita nav.

Radītājs radīja šo strīdu tāpēc, lai mēs atklātu starp mums visas eksistējošās atšķirība, visās formās: labā un ļaunā, rūgtumā un saldumā, patiesībā un melos, gaismā un tumsā. Tāpēc, ka mēs esam spējīgi sajust un ievērot tikai atšķirības, un uz to pamata noteikt saiknes un pretrunas, lai visus noziegumus pārklātu ar mīlestību.

Bez nesaskaņām, kuras atklājas starp pretējām pusēm, nav iespējams. Un jo vairāk atklājas mūsu pretmeti, jo vairāk atšķirību mūsu īpašībās, jo vairāk mums ir iespēju saprast radījumu, sajust pašiem sevi un visbeidzot sajust Radītāju, kuram mēs visi esam pretēji.

Visas šīs sadursmes, nesaskaņas starp mums nav nejaušas – Radītājs tās radīja speciāli, lai mēs spētu Viņu sajust un iepazīt. Tāpēc strīds ir nepieciešams mūsu eksistencei. Ja nav nesaskaņu, atšķirību, pretrunu sajūtas – mēs nejūtam, ka eksistējam.

Visa atšķirība starp dzīvo un mirušo, kas dod dzīvības sajūtu, eksistē tikai, pateicoties strīdiem. Radītājs radīja visu rādījumu pretēju Sev, un šī pretējības sajūta sniedz mums iespēju eksistēt un pārvērst to cienībā, virzot vēlmi saņemt uz atdevi. Šo divu pretējo formu savienojums sniedz mums iespēju saprast radījumu, sevi un Radītāju.

Tāpēc nav izvēles – mēs esam spiesti vienmēr iziet no tumsas gaismā, ik reiz, katrā līmenī un katrā stāvoklī, izskaidrojot pretrunas. Taču, tieši savienojot pretrunīgās puses, mēs izzinām radījuma būtību un saprotam, kāpēc Radītājs mūs radīja tieši ar šādām īpašībām.

Tāpēc strīds tagad iedegas kā karš. Un šis karš ir īpašs – tas nav vienkārši pasaulīgs strīds, bet daudz iekšējāks, salīdzinot ar visiem iepriekšējiem. Šis ir jauna veida karš – par ideoloģiju, kuru Radītājs vēlas ieviest cilvēcē, lai mēs sajustu un izzinātu Viņa radītās dabas formas un rezultātā izzinātu Viņu pašu. Mēs esam gluži kā māls tēlnieka rokās, izejam no turienes ar jaunu prātu un jūtām.

Miers (šalom) izriet no vārda pilnība (šlemud). Miers ir Radītāja vārds, savienojums starp visām strīda pusēm, kuras it kā nav iespējams satuvināt ne par milimetru.

Un pēkšņi mēs redzam, ka ir īpašs kods, miera nodibināšanas metode. Nav iespējams satuvināt konfliktējošās puses pa tiešo, taču caur augstāko spēku viss pēkšņi sakārtojas, lai kopīgi eksistētu. Citādāk nevar būt! Augstākais spēks nespēja starp mums atklāties citādāk, kā tikai šajā strīdā.

Nepieciešams nonākt līdz mieram (pilnībai) no konflikta. Nav iespējams viens bez otra, un tāpēc viss sākas no pretstāves, no pretrunu apzināšanās.

No nodarbības par tēmu „Uzvaram karā (ar ļauno sākotni)”, 11.03.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: