Izveidot Radītāju no kopīgām vēlmēm

Starptautiskais kongress „Pacēlums virs sevis”, 1. nodarbība

Jautājums: Jūs teicāt, ka Radītājs neeksistē. Kā mums kļūt par kaut ko, kas neeksistē?

Atbilde: Bet jūs Viņu izveidojiet! Izveidojiet Radītāju no savām sajūtām, vēlmēm, tieksmēm, attiecībām. Citādāk Viņš neeksistē. Tāpēc, ka Radītājs parādās tikai attiecībā uz mums. Savādāk mēs nevaram teikt, vai kaut kas eksistē ārpus mums vai bez mums.

Kaut kad mēs sasniegsim iespēju sajust kaut ko ārpus mums. Taču tas jau ir absolūtā atdeves īpašībā, kad mēs paceļamies virs sevis un visi sākam strādāt atstarotajā gaismā. Tad mēs nonākam citās apvienošanās, iekļaušanās jomās.

Tas mūs sagaida, tas nav tālu. Būtībā Radītājs ir tas, kas tiek izzināts, izveidots starp mums. Tad sāksim Viņu veidot.

No starptautiskā kongresa „Pacēlums virs sevis” 1. nodarbības, 06.01.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: