Patiesais konflikta iemesls

Domstarpībām ir jābūt. Tad mums ir iespēja piepūlēties tieši konflikta vietā, lai paceltos virs domstarpībām. Taču tās nevajag iznīcināt, kā cenšas nogalināt, satriekt pretinieku mūsu pasaulē – bet gan vienam otru papildināt.

Papildināšana vienmēr izpaužas savstarpējā atdevē, piesaistot Radītāja īpašību starp naidīgajām pusēm, starp radījumiem. Tikai tā var sasniegt pareizu papildināšanu, tas ir, mieru.

Un tāpēc Radītājs modina visus karus un problēmas, lai dotu mums iespēju to izlabot viens otru papildinošā formā vidējā līnijā, nosakot mieru starp mums, pateicoties tam, ka Radītājs atklāsies starp visiem. Un tās būs beigas visiem pasaules kariem.

Tikmēr kari un konflikti nebeigsies, un mums nāksies cītīgāk mācīties, kā sasniegt vidējo līniju, lai „Darošais mieru debesīs, ievieš mieru arī starp mums”.

Parasti problēma ir tajā, ka neviena puse nevar savā egoismā noteikt pareizo strīda iemeslu, kas ietver Radītāja atklāšanās trūkumu. Un, ja mēs zinām, ka visi konflikti ir paredzēti, lai dotu mums lielāku vēlmi, iespēju, spēju atklāt augstāko spēku, tad jau sākotnēji darbosimies pareizajā virzienā.

Un tad rodas jauni konflikti, arvien vairāk un vairāk, taču tie arvien pareizāk un precīzāk mūs virzīt uz Radītāja atklāšanu.

No nodarbības par tēmu „Uzvaram karā (ar ļauno sākotni)”, 11.03.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: