Vai grūti sasniegt mieru?

Jāsaprot, ka visi strīdi, kuri starp mums uzplaiksnī nav domāti, lai tos notušētu, bet gan lai neskatoties uz visām domstarpībām pastiprinātu mūsu apvienošanos. Konflikts tiek novērsts nevis dzēšot mūsu domstarpības, bet paceļoties virs tām.

Tas ir daudz vienkāršāk nekā tas ceļš, kādā mēs cenšamies atrisināt konfliktus mūsu pasaulē. Mēs domājam, ka pretrunas ir jāiznīcina un tāpēc vēlamies sakaut pretinieku, pierādot savu taisnību un to, ka otram nav taisnība. Taču viņš no savas puses cenšas pierādīt pretējo.

Taču šādi mēs nekad nenonāksim līdz mieram! Kabalas metodika izmanto tieši pretēju pieeju, kad mēs apzināmies mūsu strīda cēloni, un neviens necenšas piespiest otru pieņemt viņa viedokli. Mēs vēlamies virs šīm atšķirībām sasniegt apvienošanos, lai visus noziegumus pārklātu mīlestība.

Noziegumi un strīdi paliks, taču mēs arvien vairāk pastiprinām mūsu mīlestību un apvienošanos. Rezultātā domstarpības atklāsies pilnā mērā, taču virs tām atklāsies absolūta apvienošanās, un abi pastāvēs vienlaikus: visstiprākā vēlme un vislielākais ierobežojums un ekrāns. Un tad notiks absolūta Radītāja atklāšana, tāda ir kabalas metode.

Citādāk nesanāks! Ja vēlamies pārtraukt karus, tad jāsaprot, ka nav cita risinājuma – tikai savstarpēja vienam otra papildināšana virs domstarpībām.

No nodarbības par tēmu „Uzvaram karā (ar ļauno sākotni)”, 11.03.2022.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: