Kabalistiskā kosmoloģija

Mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu likums nāk no paša radīšanas sākuma, kad augstākā gaisma piepildīja visu Universu.

Ja runājam fiziskos terminos, tad var teikt, ka viss radīšanas spēks, visa matērija bija koncentrēta vienā punktā. Un tad notika Lielais sprādziens, kura rezultātā radās viss Visums, visas pasaules, visas galaktikas.

Sprādziens notika no īssavienojuma starp vēlmi baudīt to, ko radījis Radītājs un atdeves vēlmi, kas ir Radītāja daba.

Kad atdeves vēlme saskārās ar Viņa radīto vēlmi saņemt, tad vēlme saņemt uzsprāga, un no tās daļiņām izveidojās visi Visuma elementi visos līmeņos: nedzīvajā, augu, dzīvnieciskajā, cilvēciskajā un pār materiālo cilvēku – garīgās attīstības līmenis, kas padara cilvēku līdzīgu Radītājam un atgriež visu matēriju pie Radītāja līdzības, gaismas. Šādi vēsta kabalistiskā „kosmoloģija”.

Nav svarīgi, ar ko mēs sākam pildīt mīlestības pret tuvāko kā pret sevi pašu likumu – galvenais ir sākt, un šī izpilde mūs virzīs uz priekšu. Pat ja mēs pildām šo likumu nelielā grupā, mēs tādējādi kā laboratorijā vēlamies iztēloties visu radījumu.

Vēlme izveidot saikni starp biedriem desmitniekā ir ļoti augsta un smalka tieksme. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka mēs laboratorijā veicam eksperimentu, lai noskaidrotu, kas ir radījums un kādi likumi tajā darbojas. Pārbaudot, kādi likumi darbojas starp mums nelielā desmitniekā, mēs uzzinām, kādā veidā iespējams ietekmēt visa milzīgā radījuma likumus.

Problēma ir tajā, ka mēs noniecinām desmitnieku, nesaprotot, ka caur to pieskaramies visiekšējākai un visjutīgākai visa Visuma, visas materiālās un garīgās pasaules daļai.

Ja mēs saprastu, kāds unikāls instruments ir mūsu rīcībā, mēs pret desmitnieku attiektos savādāk. Un tāpēc no mums ir slēpta patiesā aina, un mēs gluži kā mazi bērni uz grīdas spēlējamies ar kubikiem, nesaprotot, ka mums apkārt ir milzīga pasaule. Mēs savā bērna prātā, kas ir pilnībā pārņemts ar šo spēli, apkārt neko neievērojam.

Taču, ja mēs saprastu, ka viss mīlestības pret tuvāko likums tiek īstenots tieši desmitniekā, tad mēs tajā iekļautos, sāktu strādāt ar visu spēku un caur to atklātu visu realitāti: gan materiālo, gan garīgo kā vienu veselumu.

No nodarbības par tēmu „Mīlestība pret tuvāko”, 20.12.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: