„Pēkšņi” nekas nenotiek

Jautājums: Kādā veidā cilvēks kļūst par pravieti? Pieņemsim, viņš sēž, un pēkšņi atnāk kaut kāda apskaidrība?

Atbilde: Nē. Tādēļ viņam ir jāiziet no sevis, no sava egoisma, un, pamatojoties uz altruismu, kas viņā attīstās, sākt mijiedarboties ar citiem, un caur viņiem ar Radītāju. Tikai šādā gadījumā cilvēks kļūst par pravieti.

Turklāt tas ir akumulatīvs process, kas var aizņemt desmitiem gadu, iekams cilvēks nonāk saiknē ar augstāko dabas spēku un nemaina savas īpašības, savu dabu. Nevis kā mums šķiet, ka cilvēks sēž un pēkšņi viņam nomodā vai sapnī atnāk kaut kāda apskaidrība. Nekas „pēkšņi” nemēdz būt.

No TV radījuma „Garīgie stāvokļi”, 21.12.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: