Kur beidzas psiholoģija un sākas kabala

Jautājums: Vai kabalists saprot cilvēkus labāk nekā psihologs?

Atbilde: Kabalists labāk izprot cilvēku būtību nekā psihologs. Taču no otras puses, iespējams, psihologs spēj labāk atrisināt cilvēka nelielās konkrētās problēmas nekā kabalists.

Jautājums: Kādos gadījumos jūs ieteiktu vērsties pie psihologa?

Atbilde: Es ieteiktu vērsties pie psihologa jebkuram cilvēkam, kurš nenodarbojas ar kabalu, ja viņš jūt grūtības komunikācijā ar apkārtējiem vai, iespējams, lai saprastu sevi.

Taču cilvēkiem, kuri jūt, ka viņiem ir jānoskaidro, kāpēc viņi eksistē, kāds mērķis viņiem jāsasniedz, jau ir nepieciešams skolotājs kabalists.

Jautājums: Un tomēr, kā saprast, kur beidzas psiholoģija un sākas kabala?

Atbilde: Ja cilvēks dzīvo mūsu pasaules ietvaros, spēj ar to tikt galā, un tas viņu apmierina, tad viņam kabala nav vajadzīga, viņam pietiek ar psiholoģiju.

Ja cilvēks saprot, ka neapgūstot, neizprotot iekšējos spēkus – savējos un apkārtējās pasaules, viņš nespēj pareizi attīstīties, tas viņu pievelk, viņam traucē zināšanu trūkums par cilvēces iekšējo mehānismu, tad viņam jau ir nepieciešama kabalas zinātne.

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 15.10.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: