Par ticību dēvē Radītāja sajūtu

Vienīgais, kas mums ir nepieciešams – sasniegt ticību. Par ticību dēvē cilvēka Radītāja sajūtu. Tas ir absolūti pretēji reliģiozai sapratnei par aklu ticību, pie kā mēs esam pieraduši mūsu pasaulē.

Ticības spēks ir Binas spēks, un, ja mēs to iegūstam, tad šīs atdeves īpašības iekšienē sākam sajust savu sakni atbilstoši līdzībai ar to. Ja es savā jaunajā īpašībā kļūstu kaut mazliet atdodošs, tad sāku just augstāko spēku, pateicoties savai atbilstībai šim spēkam.

Radītāja sajūta tiek sasniegta, pateicoties atdeves spēkam, un šī spēka iegūšanu dēvē par ticību, Binas spēku. Mēs arī tagad jūtam Radītāju, tikai to neapzināmies, nesaprotam, ka Viņš mums zīmē visu pasaules ainu: Visumu, zvaigznes, Zemeslodi kopā ar visiem tās iemītniekiem, nedzīvo matēriju, augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem.

Radītājs slēpjas aiz visas šīs ainas tāpēc, ka mēs ar savām īpašībām Viņam neatbilstam, un tādēļ nenonākam ar Viņu kontaktā. Garīgās pasaules likums ir īpašību līdzības likums.

Ticība ir saiknes mērs starp cilvēku un Radītāju. Ticība cilvēkā neparādās tāpat vien. Vispirms nepieciešams sevī attīstīt atdeves vēlmi un šī garīgā tilpne (kli) tiks dēvēta par ticību un tās iekšienē es saņemšu ticības gaismu. Atdeves vēlme, piepildīta ar ticības gaismu, tiek dēvēta par Binas līmeni.

Jo vairāk cilvēks sevi izlabo, jo vairāk viņš gūst Binas līmeni, ticības līmeni, kur arvien spēcīgāk sajūt Radītāju.

Ja es attīstu atdeves īpašību virs savas vēlmes gūt baudu, tas ir, ticu virs zināšanām, virs egoisma spēka, tad sāku atklāt Radītāju, atbilstoši savas atbilstības mēram Viņa īpašībām.

Un šeit rodas jautājums: ko būtībā es sajūtu: Radītāju vai savas ticības mēru? Patiesībā es sajūtu „dievišķā daļu no augšienes”, kas atklājas manī – atdeves spēku. Šo spēku es dēvēju par Radītāju: „atnāc un ieraugi” (bo – re). Pirms tam Radītājs neeksistēja, taču, kad es ieguvu atdeves spēku, Viņš sāka manī eksistēt.

Kabala stāsta tikai par to, kā sasniegt līdzību Radītājam, to izmērīt un attīstīt, iekams mēs simtprocentīgi dosim Viņam un Viņš mums.

No nodarbības par tēmu „Grūtību iemesls sevi anulēt par labu Radītājam”, 23.09.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed