Ko garīgajā sistēmā ienesa Bāls Sulams

Bāls Sulams, „Viens bauslis”: Mani priekšgājēji sev izvēlējās individuālu ceļu, taču es izvēlējos kopīgu ceļu, tāpēc ka šis ceļš, pēc manām domām, ir vairāk piemērots tam, lai Dievišķo ietērptu mūžīgo burtu savienojumā, kuri nekad necietīs izmaiņas.

Es izlēmu līdz vissmalkākajiem sīkumiem izskaidrot visas garīgās detaļas un to savienojumus, kuru vienīgais pamats un avots ir – saņemšanas tīrības princips. Pateicoties tam, ka es skaidroju garīgās detaļas, tās neietērpjot materiālos savienojumos, tas būs ļoti noderīgi turpmākai izzināšanai. Un šo zinātni dēvē par īstenu gudrību.

Cilvēks, kurš iet īstenības ceļu tikai pēc daudzām peripetijām un atklājumiem šajā ceļā, sāk apzināties, kādas izmaiņas tajā ir ienesis Bāls Sulams. Mums šķiet, ka viņš vienkārši sarakstīja jaunus tekstus, taču patiesībā runa ir par izmaiņām pašā sistēmā.

Vispār katrs kabalists ar saviem izlabojumiem, savām piedevām veic sistēmā izmaiņas. Tas tad arī nozīmē – „izskaidrot” sistēmu kopumā vai detaļās, tajā vai citādā formā. Būtība kopumā nav tajā, lai aprakstītu garīgo pasauli kaut kādiem vārdiem vai kaut kādā formā. Nē, Bāls Sulams sakārtoja sistēmu un tajā pievienoja tādus komponentus, lai cilvēks, kurš virzās pa ceļu, spētu tos izmantot, nepārtraukti saņemot atbalstu, palīdzību, paātrinājumu un šādi virzītos tālāk.

Turklāt analīze, izskaidrošana notiek kā atsevišķās detaļās, tā arī kopumā, un pieņem daudz skaidrākas formas, kuras nepieciešamas, lai virzītos uz radīšanas mērķi daudz augstākos tempos, salīdzinājumā ar tiem tempiem, kādus sistēma nodrošināja iepriekš, pirms Bāls Sulams tajā ienesa savas pūles, savas izmaiņas.

Katrs kabalists kaut ko pievieno, katrs veic sistēmiskas pārmaiņas un tam nav sakara ar vienkāršu grāmatu sarakstīšanu. „Desmit Sefirotu Priekšvārdā” Bāls Sulams stāsta par Talmuda viedajiem, kuri realizēja sistēmā tādus labojumus, lai askētisma vietā, mēs spētu virzīties uz priekšu ar piepūles un mācīšanās palīdzību. Lūk, arī viņš pats veica tādus labojumus, pateicoties kuriem mēs varam mācīšanās vietā arvien vairāk nodarboties ar darbībām starp mums: izplatīšanu un apvienošanos.

Gaisma, kura atgriež pie Avota, vairāk ir atkarīga no darbiem, ko dēvē par „Toras apgūšanu”. Taču „apgūt Toru” nozīmē mācīties atdeves darbības, mācīties tās veikt tādā veidā, lai hohmas gaisma ietērptos hasadim gaismā un kļūtu par dzīves „burtiem”. Šādi cilvēks raksta Toras grāmatu uz sava sirds dievgaldiņa un virzās pa ceļu.

Mēs mācāmies no „dzīves Grāmatas” to dzīvojam, pārdzīvojam to praksē un iespiežam tās burtus stāvokļu veidā, kuri veļas pār mūsu vēlmju tilpnēm. Un Bāls Sulams visu iekārtoja tā, ka, izejot caur savām individuālām darbībām, mēs gūstam zināšanas par sistēmu kopumā. Mēs it kā skatāmies uz lielu ekrānu ar kopīgu bildi, kura stūrī ir neliels fragments no bildes daļas. Gluži tāpat ķirurgs redz kopīgos datus par pacienta stāvokli un tanī pašā laikā uz neliela monitora redz noritošās operācijas konkrētu vietu.

Šādā veidā personīgi, individuāli virzoties uz priekšu, mēs gūstam iespaidus arī no kopīgā procesa.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: