Redzu – tas nozīmē izzinu

Jautājums: 16.gs. dižais kabalists ARI raksta: „Aklais kabalā ir tas, kuram nav atstarotās gaismas”. Proti, „kuram no acīm nenāk gaisma”. Ko tas nozīmē?

Atbilde: Runa ir par garīgu stāvokli, kad cilvēks spēj pareizi apzināties to, ko jūt. Tāpēc, ka mēs arī tagad atrodamies kaut kādā apjomā, kurā viss eksistē! Taču mēs to nezinām, nesaprotam, nejūtam.

Garīgajā par aklu uzskata to, kuram nav atstarotās gaismas. Tas nozīmē, ka es nespēju atstarot baudas, kuras nonāk pie manis, nevaru saņemt ne dēļ sevis.

Augstākajā pasaulē nav iespējams saņemt pa tiešo egoistiskās tilpnēs, un tāpēc es esmu ierobežots. Atbilstoši tam kādā mērā es spēju pacelties virs sava egoisma un atraidīt baudas dēļ sevis, tādā mērā es redzu.

Rudzu, tas nozīmē, ka izzinu, tāpēc ka visaugstākā izzināšana ir redzēšana.

No TV raidījuma „Garīgie stāvokļi”, 10.09.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed