Monthly Archives: oktobris 2021

Atklāt pasaules slēpto pusi

Jautājums: Cilvēces attīstības process nav nejaušs?

Atbilde: Nekādā gadījumā! Vai jūs esat redzējuši dabā kaut ko nejaušu? Mums tikai tā šķiet, tāpēc ka mēs nesaprotam dabu. Patiesībā visi tās likumi ir precīzi determinēti. (vairāk…)

Par ticību dēvē Radītāja sajūtu

Vienīgais, kas mums ir nepieciešams – sasniegt ticību. Par ticību dēvē cilvēka Radītāja sajūtu. Tas ir absolūti pretēji reliģiozai sapratnei par aklu ticību, pie kā mēs esam pieraduši mūsu pasaulē.

Ticības spēks ir Binas spēks, un, ja mēs to iegūstam, tad šīs atdeves īpašības iekšienē sākam sajust savu sakni atbilstoši līdzībai ar to. Ja es savā jaunajā īpašībā kļūstu kaut mazliet atdodošs, tad sāku just augstāko spēku, pateicoties savai atbilstībai šim spēkam. (vairāk…)

Kāpēc vieni kļūst par kabalistiem, bet citi par filosofiem?

Jautājums: Par to, ka senie filosofi Aristotelis, Platons un vēlāk arī Spensers ir daudz ņēmuši no kabalas, liecina minējumi viņu teorijās, ka cilvēciskā sabiedrība ir dzīvs organisms, kurā visi ir savstarpēji saistīti.

Kāpēc tā sanāk, ka vieni kļuva par kabalistiem un sasniedza Augstāko pasauli, bet citi palika par filosofiem? (vairāk…)

Ko garīgajā sistēmā ienesa Bāls Sulams

Bāls Sulams, „Viens bauslis”: Mani priekšgājēji sev izvēlējās individuālu ceļu, taču es izvēlējos kopīgu ceļu, tāpēc ka šis ceļš, pēc manām domām, ir vairāk piemērots tam, lai Dievišķo ietērptu mūžīgo burtu savienojumā, kuri nekad necietīs izmaiņas.

Es izlēmu līdz vissmalkākajiem sīkumiem izskaidrot visas garīgās detaļas un to savienojumus, kuru vienīgais pamats un avots ir – saņemšanas tīrības princips. Pateicoties tam, ka es skaidroju garīgās detaļas, tās neietērpjot materiālos savienojumos, tas būs ļoti noderīgi turpmākai izzināšanai. Un šo zinātni dēvē par īstenu gudrību. (vairāk…)

Redzu – tas nozīmē izzinu

Jautājums: 16.gs. dižais kabalists ARI raksta: „Aklais kabalā ir tas, kuram nav atstarotās gaismas”. Proti, „kuram no acīm nenāk gaisma”. Ko tas nozīmē?

Atbilde: Runa ir par garīgu stāvokli, kad cilvēks spēj pareizi apzināties to, ko jūt. Tāpēc, ka mēs arī tagad atrodamies kaut kādā apjomā, kurā viss eksistē! Taču mēs to nezinām, nesaprotam, nejūtam. (vairāk…)