Bāla Sulama dāvana pēdējai paaudzei

Liels gods runāt par Bālu Sulamu viņa piemiņas dienā. Šī ir īpaša dvēsele, kura no vienas puses ir saistīta ar Radītāju, taču no otras puses saistīta ar mums, ļaujot mums no tās pārtikt ar garīguma. Garīgā plūsma caurplūst caur Bālu Sulamu un Rabašu pie mums. Un tāpēc nav vārdu, lai izteiktu pateicību Radītājam par to, ka atsūtīja mums šādu sūtni.

Bāls Sulams sacīja, ka nekad nav stāstījis par garīgām parādībām, iekams tās pats neizzināja. Tādējādi var saprast, kāda neparasta augstuma bija šī dvēsele.

Pirms Bāla Sulama tikai lieli Toras zinātāji spēja izpelnīties Radītāja atklāšanos. Taču Bāls Sulams ar savām darbībām paveica to, ka parasts cilvēks, kurš vēlas iet garīgo ceļu, spēj izpelnīties saliedētību ar Radītāju.

Pienācis laiks, kad visas dvēseles ir tādā mērā pietuvojušās izlabotībai, ka augstākā gaisma tās ietekmē arvien vairāk un vairāk. Un mums, kuri atrodamies garīgo kāpņu pakājē, pats galvenais ir saņemt uzticamu vadību un pareizu virzienu, ko tad arī paveica Bāls Sulams ar saviem rakstiem, vēstulēm, grāmatu „Desmit Sefirotu Mācība” un komentāru „Sulam” Grāmatai Zoar.

Ja mēs savienosim šos visus avotus un metodikas, ko Bāls Sulams sastādīja, pamatojoties uz ARI un Bāla Šem Tova, tad sāksim atklāt augstāko spēku visai mūsu paaudzei, iekams to visu pilnībā novedīsim līdz galīgai izlabotībai.

Un tad īstenosies sacītais: „Visi no maza līdz lielam uzzinās par Mani, un Mana māja tiks dēvēta par lūgšanu māju visām tautām”. Nepaliks neviens cilvēks jebkuras nacionalitātes un rases, kurš nezinātu Radītāju. Visi nonāks līdz saliedētībai ar augstāko spēku.

Tāpēc es priecājos studentu vidū redzēt visu tautu pārstāvjus, visas cilvēces daļas. Un mēs visi savienojoties kopā atklāsim Radītāju, kurš atrodas mūsos.

Radītājs šai dižai dvēselei deva milzīgu garīgo izpratni. Un pēc tam Bāls Sulams spēja padalīties ar šo no Radītāja saņemto dāvanu ar visiem šīs pasaules iedzīvotājiem.

Bāls Sulams sacīja, ka izpelnījies augstu garīgo izpratni tikai tāpēc, ka paaudze tam bija gatava. Viss ir atkarīgs no paaudzes. Tas bija perioda sākums, tā dēvētai „pēdējai paaudzei”, un tāpēc Bāls Sulams saņēma atļauju atklāt kabalas zinātni, garīgās zināšanas un nodot mums absolūtu garīgās atklāšanas metodiku. Un tagad mēs to varam izmantot un noteikti sasniegsim augsto radījuma mērķi.

Bāls Sulams raksta, ka mēs esam saņēmuši visu nepieciešamo un mums tikai atliek šo metodiku apgūt, visās formās izplatīt un realizēt. Pateicoties mīlestībai pret biedriem, mēs spējam pacelties pa visiem garīgo kāpņu pakāpieniem. Sasniedzot mīlestību pret tuvāko, mēs sākam saprast, kas ir mīlestība pret Radītāju. Taču līdz tam tā būts tikai abstrakta fantāzija, kura nesatur nekādu pamatojumu.

Tikai savienojoties kopā, no mūsu vienotības, mēs saprotam, ko nepieciešams paveikt attiecībā pret Radītāju. Tāpēc, ka mums jau ir kli, kur mēs izzinām, kas ir Radītājs, ko nozīmē atdeve Viņam, un vispār – kas ir atdeve. Tāpēc pats pirmais uzdevums ir pacensties nonākt līdz mīlestībai pret biedriem, pateicoties kurai, mēs izpelnāmies visus garīgos līmeņus.

No maltītes par godu Bāla Sulama ikgadējai piemiņai, 19.09.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed