Mīlestība un nekādas filosofijas

„Kāpēc jūs ņemat ar spēku to, ko nevarat paņemt ar mīlestību?” (Indiāņu gudrība)

Ar spēku – mums šķiet, ka tas ir vieglāk, ka tas ir tuvāk, ka tā ir viena darbība. Taču mīlestība – man ir jācīnās pret sevi, nevis pret otru. Man tā ir jāizrāda. Man ir jāpārliecinās par to, ka otrs sajuta manu attieksmi pret viņu kā patiesu, un lai es no viņa sajustu noteiktu atbildi. Lūk, tad var sacīt, ka esmu guvis panākumus sevis izlabošanā.

Jautājums: Vai ārēji man šī mīlestība un piepūle ir jāizrāda, ko es veicu ar sevi, lai mīlētu cilvēku, kuru nemīlu?

Atbilde: Man tā ir jāizspēlē, iekams neizsaukšu tādu pašu reakciju no cilvēka puses pret sevi.

Jautājums: Tas ir, man jāsajūt šī abpusējā elpa? Jāsajūt mīlestība starp mums?

Atbilde: Protams. Bez tā skaitās, ka tu neizrādīji mīlestību, to neizpaudi, ka tu nesasniedzi mīlestību.

Jautājums: Tas notiek, kad es sevi pārvaru. Taču vienkārši, dabiski mīlēt – tāda nav? Tā nav mīlestība?

Atbilde: Nē. Tas viss ir tikai filosofija.

No TV raidījuma „Jaunumi ar Mihaelu Laitmanu”, 15.07.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: